Potkan přichází

Potkan se do Evropy dostal na konci 12.století na lodích z Asie. Všetečné a zvědavé zvířátko, pátrající po potravě, vyšplhalo na kotvící lodě a nečekaně našlo nový domov v Evropě. V 10. století se sice objevoval na březích Austrálie. Tam se také pokoušel prozkoumat kotvící lodě, ale byl námořníky odhalen a zahnán. Později, na konci 10. století se to však potkanům již podařilo na severu Austrálie a opět cestovali do Evropy, kterou se svými asijskými příbuznými obsadili.

Usídlili se v kanálech, kde sídlí dodnes. Ale nikdy neroznášeli mor. Viníkem byla blecha, která žila v jejich kožichu a měla morovou infekci v krvi z nemocných lidí, které napadala. Blecha byla přenášena v kožichu krys a potkanů. Proti ostatním podmínkám tehdejšího středověku poskytoval kožich hlodavců blechám ideální prostředí k množení. Ale nemohl za to potkan, který měl imunitu proti moru a který z hladu navštěvoval domy lidí a kradl z nich obživu. Aniž to tušil, přenášel tak další a další blechy, které přenášely mor a to byl začátek morové epidemie.

Potom se začal potkan stahovat na suchá a teplá místa, kde to nesvědčilo morové nákaze a tak mor vymizel , a to díky potkanům.

 

Konchedras 6.9.2009