Pomoc pro ženy - Slovenská republika

Bratislavský kraj

1. OZ Aliancia žien Slovenska

Nábělkova 2 BRATISLAVA 841 05

02/654 281 49 02/524 503 46, fax. 02/524 503 46, 0903 519 550 – krízová linka alianciazien@alianciazien.sk, www.alianciazien.sk

2. OZ Pomoc ohrozeným deťom Centrum Nádej

Vavilovova 22 BRATISLAVA 851 01

02/622 499 14; 02/622 478 77; 0905 463 425 nadej@gtsi.skwww.centrumnadej.sk

3. OZ Pomoc obetiam násilia

Bezručova 6 BRATISLAVA 811 09

0850 111 321 02/546 471 41-42,43; 02/526 324 94-95,96 www.pomocobetiam.sk

4. Únia žien Slovenska Miesto 1. kontaktu pre týrané ženy

Štefánikova 4 BRATISLAVA 811 05

02/524 914 94; 02/524 988 59

5. OZ Odyseus

Karpatská 10 BRATISLAVA 831 02

02/524 943 44 www.ozodyseus.sk

6. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Kýčerského 5, BRATISLAVA 811 05

02/572 039 11; 02/572 039 14; F.: 02/572 039 35

7. Slovenský helsinský výbor

Grőslingova 6 BRATISLAVA

02/529 688 76

8. OZ Labyrint

Priekopnícka 17 BRATISLAVA 821 06

02/455 268 62 02/452 480 32; ozlabyrint@pobox.sk; www.oz-labyrint.skTrnavský kraj

9. Križovatky,

n.f. Záhradná 3 SKALICA 909 01

034/668 31 10 0907 899 271

10. OZ Hodnota života

Čabelku 3 HOLÍČ 908 51

034/668 31 10

11. Pomoc obetiam násilia

Trhová 2 TRNAVA 918 18

0907 380 642 www.pomocobetiam.skTrenčiansky kraj

12. Orchidea, n.f.

Necpalská 32, PRIEVIDZA 971 01

0905 402 456

13. Slovenské krízové centrum Dotyk Beckov

BECKOV 87 916 38 okres Nové Mesto nad Váhom

032/777 72 16; 0904 172 389; 0908 714 762; 0908 207 230

14. OZ Hviezdička

Rozkvet 2061/139 POVAŽSKÁ BYSTRICA 017 01

15. Pomoc obetiam násilia

Palackého 29 TRENČÍN

032/744 24 03; 0907 681 139 www.pomocobetiam.skNitriansky kraj

16. Pomoc obetiam násilia

Kraskova 1 NITRA 949 01

037/772 12 09 www.pomocobetiam.skBanskobystrický kraj

17. OZ Miesto pre teba

Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 4 ŽIAR NAD HRONOM 965 01

045/672 61 70 miestopreteba@stonline.sk

18. Pomoc obetiam násilia

Dolná strieborná 2 BANSKÁ BYSTRICA 974 01

048/415 23 23; 0905 308 683; 0907 134 456 www.pomocobetiam.sk

19. Únia žien Slovenska Krízové centrum SOS pre týrané ženy

Bottova 13 RIMAVSKÁ SOBOTA 979 01

047/562 17 27 www.uzs.sk

20. Združenie žien Slovenska

T. G. Masaryka 22 ZVOLEN 960 92

045/531 43 03Žilinský kraj

21. OZ Žena v tiesni Krízová poradňa pre ženy

Utajená adresa P.O.BOX 70 MARTIN 036 01

043/422 08 53

22. Áno pre život, n. o.

Riečna 10 RAJECKÉ TEPLICE 015 15

041/549 49 50; 0800 120 024 (nonstop)

23. Ženy Kysúc, n. f.

Podzávoz 1147 ČADCA 022 01

041/432 12 53; 041/433 48 98 zeny_kysuc@nextra.sk

24. Delta, n.o.

Milošová 445, ČADCA 022 01

041/433 53 11

25. Únia centier Dafné

Rajecké Teplice Námestie Ľ. Štúra 1 ŽILINA 011 87

041/763 12 22; 0903 155 741 www.dafne.sk

26. Pomoc obetiam násilia

Antona Bernoláka 47 ŽILINA 010 10

041/723 47 77 www.pomocobetiam.sk

27. Únia žien Slovenska

Miesto 1. kontaktu pre týrané ženy Dolný val 16 ŽILINA 010 10

041/562 15 04

Náruč - Pomoc deťom v kríze DKC Náruč

Zádubnie 56 010 03 Žilina

041/ 51 66 544 naruc@naruc.sk, www.naruc.sk

Poradensko-tréningové centrum Náruč

ul. Májová 1099 022 01 Čadca

041/ 433 22 44 poradnacadca@naruc.sk, www.naruc.sk

Poraňa pre rodinu v kríze

Horný Val 24 010 01 Žilina

041/564 36 52, poradnazilina@naruc.sk, www.naruc.skKošický kraj

28. ZZŽ Fenestra Krízové centrum

Utajená adresa P.O.BOX F-12 KOŠICE 040 01

055/625 62 37; 0905 204 414 fenestra@fenestra.sk; www.fenestra.sk

29. OZ Pro Familia pobočka Košice Krízové centrum a poradňa pre ženy

Utajená adresa P.O.BOX 59 HUMENNÉ 066 01

057/775 77 73; 0903 325 506

30. OZ Pomoc rodine Centrum pomoci obetiam domáceho násilia

Nám. osloboditeľov 77 MICHALOVCE 071 01

056/688 44 71; 056/688 44 72; 056/688 44 73 – Linka pomoci pomocrodine@centrum.sk

31. Pomoc obetiam násilia

Zádielska 1 KOŠICE 040 01

0907 411 600 www.pomocobetiam.skPrešovský kraj

32. OZ Pro Familia Krízové centrum a poradňa pre ženy

Utajená adresa P. O. BOX 59 HUMENNÉ 066 01

057/775 77 73 profamiliahe@nextra.sk; www.profamilia.sk

33. OZ MC Bambino Krízové centrum a poradňa pre ženy

Šrobárova 20 POPRAD 058 01

052/773 24 13; 052/773 24 14 bambino@sinet.sk

34. OZ MC My Mamy Krízové centrum pre ženy, obete násilia

P. O. BOX 152 PREŠOV 080 01

051/772 22 11; 0903 617 065

35. Pomoc obetiam násilia

Požiarnická 3 PREŠOV 080 01

051/771 15 24; 0907 202 290 www.pomocobetiam.sk

36. Krízové centrum Krídla

Utajená adresa PREŠOV 080 01

051/770 03 86

37. Únia žien Slovenska Miesto 1. kontaktu pre týrané ženy

Kukorelliho 60 HUMENNÉ 066 01

057/775 33 53

Žilinský kraj:

Náruč - Pomoc deťom v kríze www.naruc.sk

DKC Náruč
Zádubnie 56
010 03 Žilina
041/ 51 66 544
naruc@naruc.sk

Poradensko-tréningové centrum Náruč
ul. Májová 1099
022 01 Čadca
041/ 433 22 44
poradnacadca@naruc.sk

Poraňa pre rodinu v kríze
Horný Val 24
010 01 Žilina
041/564 36 52,
poradnazilina@naruc.sk