Pomoc opuštěným zvířatům

Poslední dobou se vypisuje při odpovědích na dotazy ohledně ochrany před zlem a prokletím, že nejlepším způsobem, jak se chránit, je pomoc opuštěným lidem a zvířatům. Tato pomoc vytváří okolo člověka silný ochranný obal z dobré energie, která postupně zesiluje další pomocí v této oblasti.

Protože sama jsem nedávno adoptovala opuštěného kocourka, přimlouvám se, využijte prosím jednu z těchto pomocí opuštěným zvířatům. Podpoříte tím dobrou energii Země a posílíte ochranu svoji a své rodiny.

1.Adoptujte zvíře z útulku nebo záchranné stanice. Nekupujte zvíře z obchodů se zvířaty, inzerce nebo online.
 

2.Pomáhejte jako dobrovolník ve Vašem místním útulku – venčete psy, uklízejte prostory pro zvířata, vyřizujte e-maily, pořádejte sbírky, pište popisky a pořizujte fotky zvířat připravených k adopci.
 

3.Zajistěte identifikaci svého zvířete pro případ ztráty.
 

4.Kastrujte zvířata před 3. měsícem věku.
 

5.Aktivně spolupracujte s místními úřady nebo zastávejte funkci v zastupitelstvech příslušných úřadů. Dejte úřadům najevo, že podporujete zákony na ochranu zvířat a zřizování útulků, kde se zvířata po uplynutí určitého termínu nezabíjejí.
 

6.Staňte se členy Best Friends, či jakékoliv organizace na pomoc zvířatům
 

7.Darujte krmivo pro zvířata Vašim místním organizacím, které se starají o opuštěná či hendikepovaná zvířata.
 

8.Při výběru Vašeho budoucího miláčka nezapomeňte brát v úvahu životní styl své rodiny.
 

9.Pojistěte své zvíře za účelem krytí nákladů na veterinární péči.
 

10.Cvičte a socializujte svého psa v průběhu celého jeho života.
 

11.Přidejte se ke kastračním projektům ochránců zvířat,  např.  nebo začněte v místě svého bydliště s kastračním programem koček nazvaným Trap-Neuter-Return (Odchyt-Kastrace-Návrat do původní lokality)
 

12.Pokud se stěhujete, naplánujte si předem hledání domova, ve kterém jsou povolena zvířata.
 

13.Vytvořte životopis “hodného mazlíčka” s referencemi a fotkami, abyste ukázali, jakým vzorným nájemníkem Váš mazlíček bude.
 

14.Vytvořte a rozešlete seznam míst k bydlení ve Vaší oblasti, kde jsou povolena domácí zvířata.
 

15.Zúčastněte se nebo začněte program krátkodobé náhradní péče o zvířata pro rodiny v dočasné nouzi jako např. vojenská služba, zdravotní problémy, domácí násilí nebo ztráta bydlení z důvodu nesplácení hypotéky.
 

16.Za účelem kontroly alergických reakcí používejte čističku vzduchu a vytvořte “zónu, kde je zvířatům vstup zakázán“.
 

17.V případě očekávání příchodu dítěte do rodiny, ještě před jeho narozením zvykejte svá zvířata na pachy a zvuky typické pro malé děti.
 

18.Učte své děti, jak se správně chovat ke zvířatům, která znají a k těm, která neznají.
 

19.Požadujte, aby školní osnovy ve Vašich místních školách zahrnovaly vzdělávání v oblasti humánního chování.
 

20.Pro získání zdrojů a informací navštivte Pet Care Library (Knihovna péče o zvířata) na webových stránkách Best Friends. U nás  např.  a  veterina.info
 

21.Uspořádejte sbírku pro Váš místní útulek nebo záchrannou stanici.
 

22.Zřiďte park, ve kterém psi nemusí být na vodítku.
 

23.Pomozte hledat ztracené zvíře sousedovi nebo členovi rodiny.
 

24.Pokud najdete zvíře, snažte se najít majitele a kontaktujte příslušný úřad. Informujte se na něm, zda si zvíře můžete vzít do náhradní péče do doby, než se najde majitel nebo trvalý domov. U nás: o nalezence se postarejte, vyvěste cedulky o nálezu a kontaktujte  stávající útulky
 

25. Best Friends Network  Vám může ukázat, jak pomáhat zvířatům v místní komunitě i mimo ni.  Join today  Přidejte se ještě dnes!

www.kockaapravo.cz

Nabídka úžasných kočiček také zde :

www.fousek-os.cz

 

Konchedras 2.5. 2013