O placatém nose

V Nepálu, v oblasti Sindhu-Palchok, se leopardovi říká Nepte, tedy "Placatý nos". Jak přišel ke svému jménu?
Na počátku leopard nedokázal lozit po stromech. Jednoho dne tedy požádal kočku, aby mu ukázala, jak se má správně na strom šplhat. Jakmile se ale spolu vydrápali do koruny vysokého stromu, kočka rychle utekla.
Leopard nevěděl, jak se ze stromu dostat. Nakonec po mnoha pokusech sešplhat dolů na zem, spadl z koruny dolů na tvář a rozplácnul si nos. Od té doby mají všichni Nepte placaté nosy a nesmiřitelnou touhu pomstít se všem kočkám.

Konchedras 10.12.2022