O kryse

Žila byla krysa, a ta krysa si usmyslela, že si musí vzít za ženu královu dceru. I vydala se ke králi a nabídla se, že se ožení s princeznou.
"Ty jsi ten nejmocnější na zemi", pravila králi krysa.
Avšak král odpověděl: "Kdepak já. Slunce je jasnější než já."
A tak se krysa vydala ke slunci a řekla: "Jsi jasnější nežli král. Prosím, dej mi svou dceru za manželku."
"Ale mrak je silnější než já", řeklo slunce.
Krysa přišla k oblaku a řekla mu: "Prosím, dej mi svou dceru. Jsi ještě silnější nežli slunce."
"Nejsem zase tak silný", odvětil mrak, "vítr je mocnější nežli já, postrkuje si mne po obloze, kam se mu zlíbí."
A tak krysa navštívila vítr a požádala jej: "Prosím, větře, dej mi svou dceru za ženu."
"Nejsem tak mocný, jak si myslíš, kryso.", řekl vítr, "ať foukám sebesilněji, stejně nemohu odvát trávu. Tráva má tedy větší sílu než já."
Krysa tedy zašla za trávou a i jí řekla, že by chtěla její dceru za ženu.
Ale tráva odpověděla: "Krysy po mě pobíhají, šlapou po mne, trhají mi kořeny a zabíjejí mne. Nemůžu jim v tom nijak zabránit. Krysy jsou silnější než já."
A tak krysa poznala, že nikdo na světě není silnější než krysy, i vzala si za ženu krysu.

 

Konchedras 10.12.2022