Nové informace k poslednímu dění...

Protože jsem Konchedras, která má ukazovat pravdu a lásku tam, kde je jí nejméně vidět, a temnotu tam, která se za tím skrývá, považuji za nutné reagovat na to, co se v dnešních dnech děje ohledně dalajlámy a ostatních věcí okolo. Nebudu tady polemizovat, kdo má a nemá pravdu, kdo má  a nemá být vinen, kdo komu způsobil jakou křivdu. Od toho tady nejsem. Jsou tady jiní a oprávněnější. Jsem tady od toho, abych předávala informace shora, které ke mne přijdou, ať už jsou jakékoliv, dobré, či špatné, a nemohu si vybírat, kterou napíši, a kterou ne. Kdo mne zná, ví, že toto činím od začátku tohoto webu a nedělám žádné rozdíly....

"Není dobro a není zlo, je pouze dobrá a špatná volba mezi dvěma stranami mince, duality. Přiklání-li se svět k jedné straně duality, může dojít k nerovnováze, což se také děje. Ale je pouze zase na lidech, jestli ji vyvážíte, nebo ne.
Současná situace je následování nedobrých energií, které se snaží vytěsnit dobro z této země. Všimněte si, že nejvíce boje bylo okolo dalajlámy, který je posvěceným mužem. Není pouze dalajlámou, převtělením Buddhy, nositelem míru. Ale nese v sobě velikou část veškerého Božství, které přináší lásku a mír, prosvětluje okolí svými paprsky. Kdo je vnímavý a citlivý, vnímá tyto energie už na velikou vzdálenost. Není pouze člověkem, je nositelem Boží lásky a světla. To si, prosím, uvědomte. Někdo nepochopí, ale to nevadí.
Tady je důležité zmínit, že něco temného se snažilo pokazit tuto cestu Boží lásky k vám, do této země, do vašich srdcí, do vašeho života, do vašich duší...Nebyla to pouze Čína, která zasáhla. To je malý pán, ačkoliv se tváří, že je nejmocnější. Tady zasáhla síla  mnohem temnější, mocnější, nebezpečnější a pouze jejímu hlasu ostatní podléhají. Nedovolte, prosím, tomuto hlasu, aby vás zničil. "

Před několika dny ke mne přišla v polospánku informace, že cosi temného a hrozivého chtělo překazit návštěvu dalajlámy u nás, ne Čína, ale jakási temná energie.

"Pokud by se to podařilo, nedostal by se sem dalajláma. A nedokážete si ani domyslet, co by se dělo dál. Uvědomte si, prosím, že všechno se vším souvisí, a není náhoda, že v těchto dnech je všechno takové jednotné a solidární, ať v dobrém, nebo zlém. Poslechněte starého pána, který se stal hlasem národa, a vydejte se za jeho hlasem, uposlechněte jeho výzvy. Není náhoda, že sem starý pán přišel. Myslete na to a věřte svému vlastnímu srdci, které se naplnilo láskou po návštěvě dalajlámy, který byl zde ve správnou dobu na správném místě."

 
Konchedras 28.10. 2016