Nalezeno v chrámu sv. Pavla v Římě l.p. 1696

Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu
a vzpomeň, jaký mír může být v tichu.
Pokud je to možné, bez ztráty tváře,
vycházej dobře se všemi lidmi,
říkej svou pravdu tiše a jasně,
také dny mají svůj příběh.
Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým,
vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám,
otravují ducha.
Jestliže se budeš srovnávat s jinými,
můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným,
neboť se vždy najdou lidé větší i menší než ty.
Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl,
jako ze svých plánů,
udržuj zájem o vlastní životní cestu
jakkoliv skromnou, je to opravdové bohatství
v proměnlivém duchu.
Buď opatrný ve svých záležitostech,
protože svět je plný podvodu,
ale nenech se tím zaslepit.
Mnoho lidí zápasí o velké ideály
a všude je život plný hrdinství.
Buď sám sebou!
Zvlášť nepředstírej city a nestav se cynicky k lásce,
neboť tváří tvář vší vyprahlosti a rozčarování
je věčně svěží jako tráva.
Přijímej klidně to, co léta radí.
Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí.
Rozvíjej sílu ducha,
aby tě mohla ochránit v nenadálém neštěstí.
A netrap se představami,
mnoho obav se rodí z únavy, nudy, samoty.
Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
Jsi dítětem vesmíru, ne méně než stromy a hvězdy,
máš právo být zde.
Ať je ti to jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí
tak, jak má.
Žij přesto v pohodě s Bohem,
jakkoli si ho představuješ.
Ať jsou tvé úkoly a usilování
v hlučném zmatku života jakékoliv,
udržuj pokoj ve své duši.
Přes všechny nedokonalosti
je to krásný svět.
Neumdlévej.
Jdi za štěstím.

 
Konchedras 29.10. 2015