N

Nábytek (nový vidět)- poslední varování před nebezpečím z domu

Nábytek (vidět)- stěhování za lepším životem

Nábytek (stěhovat)- poslední varování před svatbou a životem v cizině

Nábytek (stěhovat ho s někým)- pochopíš souvislosti a odejdeš

Nábytek (ošklivý vidět)- nacházíš samé dobré věci ve svém životě

Nábytek (starodávný vidět)- zahladíš za sebou všechny stopy a odejdeš

Nábytek (z papíru) vidět- společnost se stará pouze o to, co budeš dělat, ale nepomůže ti

Nábytek (historický) vidět- spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Nábytek (starý, krásný) rozbitý vidět- nasměruj se někam jinam, tady už pro tebe není místo

Nábytek (starý, rozbitý) sebrat sám- dostaň se z tohoto místa na jiné místo

Nábytek (starý, rozbitý) nést sám- nápad je na cestě

Nábytek (umývat s někým)- následuj svůj instinkt, on tě povede

Náčelník (indiánský) vidět ho- spokojené dny, ale také hodně práce

Nadávat (někoho slyšet)- poznáš zase sám sebe a svůj život

Nadávat (na někoho sám)- zpomal, něco je tady špatně

Nadávky (na tebe)- podvod a klam

Nádobí (mýt ho sám)- spatříš svoji budoucnost, ale nebude růžová

Nádobí (bílé) porcelánové mít s někým- začínáš se zase zajímat o to, co bude s tebou, až odsud odejdeš

Nádobí (bílé) plastové mít s někým- zahozená příležitost se už nevrací, ale ty máš svůj důvod

Nádobí (bílé) mít pískem sám- začarovaný kruh, co vyšleš, se ti stále nechce vracet

Nádor (černý, krvavý od někoho vidět odpadávat)- vlastní uzdravení, zlepšení zdravotního stavu

Nádor otevřený (u někoho vidět)- poškozená pověst se napravila, ale za jakou cenu

Nádraží (vlakové) hledat sám- zpozorni, protože se něco ve tvém životě chystá

Nádraží (vlakové) být na něm- připravuješ se na nějakou velkou změnu ve tvém životě

Nádraží (vlakové) být na něm s někým- společná cesta životem

Nádraží (vlakové) bloudit v něm- společné dny s někým neznámým, ale příjemným

Nádraží (vlakové) běžet přes něj- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo, nemáš tady už co dělat

Nádraží (vlakové) být v něm- poškozená pověst, ale napraví se

Nádraží (hala) vidět ji- spokojené dny, ale také spousta práce tě čeká

Nádraží (hala) bloudit v ní- spokojené dny, ale také závist od ostatních

Nádraží (hala) v cizí zemi být- spokojenost se sebou samým, ale také špatná životní situace, není zatím žádné východisko

Nadšený (z něčeho být sám)- zpátky na zem, něco je tady špatně

Náhrdelník vidět- poslouchej svoje vnitřní pocity a nevěř nikomu jinému

Náhrdelník (řetízek) mít na sobě- spokojené a šťastné dny

Náhrdelník (na někom vidět)- poslouchej svoje vnitřní pocity a nenech se odradit

Náhrdelník (někomu sundat)- poslouchej, co o tobě říkají ostatní a pouč se z toho

Náhrdelník dřevěný vidět- starosti se pomalu rozplynou

Náhrdelník dřevěný kupovat- starosti se sami nevyřeší, musí se s nimi něco dělat

Náhrdelník (kožený) rozbitý vidět- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Náhrdelník stříbrný s diamanty vidět- posloužíš dobré věci

Náhrdelník stříbrný s diamanty (dávat někomu na krk)- dáváš někomu radost a užitek

Náhrdelník stříbrný (zčernalý)- pokušení něco udělat, ale neuděláš to

Náhrdelník (s modrými kameny)- zachraň si svoji kůži a pořádně se najez

Náhrdelník (s červenými kameny)- pošleš někoho konečně k vodě, netrap se pro někoho, kdo za to nestojí

Náhrdelník (rozbitý vidět)- problémy v životě

Náhrdelníky (mnoho jich vidět)- pokračuj na své cestě životem, něco tady máš ještě udělat

Náhrdelníky (ve vytríně vidět)- poslední varování před nepředvídatelným chováním

Náhrobky (staré) vidět- zpomalené dny se zase rozeběhnou

Náhrobky (staré) vidět padat- zpomalené dny se zase začnou prodlužovat a měnit

Nahý (být sám)- společnost nějaké osoby, kterou miluješ, nebo spokojené dny, ale také hodně práce v domácnosti, nebo spokoj se s tím, co máš, a nehledej více

Nahý (vidět se sám)- vypadáš velmi zranitelný, ale tak to vůbec není, jsi silnější, než si vůbec dovedou představit, nebo odhalíš se světu

Nahý (sám sebe vidět ležet)- nekompromisní nepřítel, pozor na něj

Nahý být sám (před muži)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Nahý být sám (zakrývat se)- prodáváš se pod cenou, věř si více

Nakupovat (v obchodě) sám- zpomalené dny, ale rozeběhnou se

Náledí (jít po něm někam sám)- zasloužíš si více lásky a úcty, než dosud máš

Náledí (klouzat po něm)- posloužíš dobré věci, aniž o tom víš

Naléhavost (cítit)- spousta lásky se ještě nenaplnila, nebo máš mnoho povinností a málo času

Nalepit (papír někam)- spolupráce s někým neznámým

Nalíčený být- následuj svůj instinkt, on tě povede

Nakupovat (v obchodě)- poznáváš sám sebe a učíš se novým věcem

Namalovaný (nalíčený) hodně být sám- závist a klam od okolí, ale nedávají to na sobě znát

Náměstí (být na něm)- pamatuj na to, že nejsi na světě sám a máš i přátele

Náměstí (vidět)- poslední varování před změnou života, nebo vzpomeň si na to, co jsi kdysi byl a buď jím zase

Náměstí (ve městě) vidět- zpomalené dny se zase rozeběhnou

Nápad (dostat sám)- nápad i v životě

Nápadník (vidět ho)- potřebuješ se dostat z tohoto místa, kde jsi, odrazit se ode dna

Nápadník (mluvit s ním)- obtěžuje tě někdo, kdo tě chce zničit

Nápadník (obtěžuje tě)- nemáš na vybranou, musíš zaútočit

Náplast (mít sám)- postupně se uzdravíš, nebo nastavená laťka do budoucna, následuj cíl

Náplast (dostat)- spokojené dny, ale také návrat k sobě

Napomínat (někoho sám)- zpátky na zem, něco je tady špatně, ale tvůj život to není

Náraz (čelní vidět)- něco v životě tě nečekaně překvapí a uzdravíš se ze svých iluzí

Nářadí (vidět)- pokoušej se o změnu sám, nespoléhej na nikoho

Nářadí (uklízet)- spokojené dny, ale nejprve chudoba

Nářadí (zahradní) vidět- začni se starat sám o sebe, než o ostatní

Náruč (někdo tě v ní nese)- zaměř se na to, kdo tě má rád a kdo ne

Násilí (vidět na někom)- pomoc někomu, kdo to potřebuje

Nástupiště (na nádraží) utíkat na něj- zapomeň na minulost, teď je tady přítomnost

Natahovat se (pro něco vysoko)- nedosáhneš na svůj cíl

Natahovat se (pro něco sám)- procházíš velice těžkým obdobím, ale skončí to, neboj se

Natírat (štětcem někoho)- spokojené dny, ale také společnost s někým nepříjemným

Návrat někam- naslouchej svému vnitřnímu hlasu a věř mu

Náušnice (papírové vidět)- poslední varování před láskou

Náušnice (papírové nosit)- podařené manželství

Náušnice (zlaté) vidět- závist a klam

Náušnice zlaté (rozbité) vidět- špatná zpráva od někoho nepřátelského a nedobrého

Náušnice (zlaté) sbírat- nacházíš zase sám sebe, ale jde to pomalu

Návštěva(tvoje někde)- překvapení pro tebe

Návštěva (jít na ní)- překvapení se k tobě dostane nečekanou cestou

Navštívit (někoho sám)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Návod (na něco vidět)- poslední varování před změnou života

Ňadra (cizí) vidět- spokojené dny, nebo náhoda neexistuje, co se má stát, to se stane, nebo spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Ňadra (cizí) s vytékajícím mlékem vidět- poznáš, že nic není zadarmo, ale odměna stojí za to

Ňadra (vlastní) vidět- těhotenství

Ňadra (vlastní) ohromná vidět- pomůžeš dobré věci, ale nepoděkují ti

Ňadra (někdo ti je hladí)- spokojené a klidné manželství

Ňadra (vlastní) červená vidět- nastoupíš novou cestu životem

Nebe (dívat se na něj)- vzpomeneš si na něco, co jsi už viděl, nebo máš vysoké cíle, ale dokážeš to 

Nebe (znamení na něm vidět)- změna života, ale k dobrému konci

Nebe (tmavé) vidět- poslední varování před změnou života

Nebe (černé) vidět- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Nebe černé (vidět ho)- varování před nepřízní osudu, něco se nepovede

Nebe (jasné, čisté) vidět- spokojené dny, ale také spokojené manželství

Nebezpečí- ohrožení od někoho, kdo tě nenávidí a nechce, abys o něm věděl, nebo nevzdávej se bez boje, nebo nenech si od nikoho nic líbit a braň se

Nebezpečí (cítit sám)- poslouchej svoje vnitřní pocity a zařiď se podle nich, nebo návrat k sobě samému, ale nepochopení od ostatních

Nebezpečí (ohrožení) cítit sám- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo, pospěš s nějakou záležitostí

Nebezpečí (ve tmě)- ohrožení na životě od někoho, kdo po tobě jde

Nebezpečí (uniknout mu sám)- zapomeň na přítomnost, zaměř se na budoucnost

Negativ (fotografie) vidět- dostáváš se do problému se zákonem, ale dostaneš se z toho

Negativ (fotografie) dostat- vše se zdárně vyřeší

Něha- máš na dosah nějakou lásku

Nehet (vlastní vidět)- nespoléhej se na nikoho jiného, pouze na vlastní sílu

Nehet (na palci u nohy) vidět- pospěš s nějakou záležitostí

Nehet (na noze) dlouhý prasklý mít sám- zahanbená společnost od tebe

Nehet (na noze) něčí dlouhý prasklý vidět- neposlouchej, rada je špatná

Nehty (svoje vidět)- požádej o pomoc někoho zkušeného v těchto věcech, nebo zkouška ohněm, ale obstojíš v ní

Nehty (svoje nalakované) vidět- spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Nehty (svoje dlouhé) vidět- pochopíš souvislosti a odejdeš

Nehty (někdo tvoje stříhá)- pozor na nepřítele ve vlastním domě, nebo pamatuj na to, že každému, co jeho jest

Nehty (lak na nich růžový mít)- spokojené manželství

Nehty (lak na nich oprýskaný mít)- poslouchej svoje vnitřní pocity a nenech se zvyklat

Nehty (cizí) dlouhé, červené vidět- zpozorni, je tady okolo tebe spousta nepřátelství a falše

Nehty (na nohou) bíle nalakované vidět- nevinnost se nevyplácí

Nehty (ostříhané) vidět- spousta lásky, ale také nenávisti tě čeká

Nechtěný být někde- starosti se zaměstnáním

Nejistota (cítit ji)- starosti s bydlením a životem

Němce (lidi) staré vidět- poslední varování před změnou života

Němčina (slyšet ji)- spousta lásky na tebe ještě čeká, nebo spousta lásky, ale také bolesti tě čeká

Němec (vidět ho)- pochroumaná pověst se napravuje

Němec (mluvit s ním)- láska a přátelství na věky

Německo (být tam)- špatná životní úroveň, ale zlepší se to

Německo (na fotografii vidět)- spousta práce, ale také spousta starostí tě čeká

Nemecky (hovořit sám)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti, nebo zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo, potřebuješ se odsud dostat jinam

Německy (číst sám)- pamatuj na to, že největší tma je vždycky na světle a naopak

Němka (stará) vidět ji- posilnění na cestě, někdo ti pomůže

Nemocnice- špatná zpráva

Nemocnice (vidět ji)- spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Nemocnice (být v ní)- vzpomínky se ti zase vracejí

Němý (být sám)- mlč a nech mluvit ostatní

Nevěsta (vidět ji)- neštěstí v domě, nevěstí to nic dobrého

Nevěsta (rozzlobenou vidět)- začni se více zajímat o to, co by ti mohlo pomoci z této situace

Nevěsta (dávat jí modrý závoj sám)- začni se více zajímat o to, jak učinit sebe a druhé šťastnými

Nevěsta (vidět ji sedět)- nedělej si starosti, zítra je také den

Nevolnost (cítit)- špatná životní situace a podlomené zdraví

Nevolnost (žaludeční)- poslední varování před změnou života

Nevolnost (z jídla a pití)- poslouchej svoje vnitřní pocity a vyvaruj se nedobrých lidí

Nepřátelství- neboj se, nic se ti nemůže stát, jsi pod ochranou Boha

Nepřátelství cítit- nepřátelství i v životě

Nepřátelství (od ženy)- pochybný obchod, který se ti nabízí, nevěř každému na slovo

Nepřátelství (od lidí)- nepřejícnost a závist

Nepřítel- stejně tak i v životě

Nepřítel (vidět ho)- odpověď na tvoje otázky se brzy dostaví, nebo zaplašit zlo a nastolit pořádek, nebo pamatuj na to, že nejsi na světě sám, nebo nedovol nikomu, aby se tě snažil zničit, bojuj, nebo porazíš nepřítele, neboj se

Nepřítel (udeřit ho)- poslední varování před nanadálým útokem ze strany nepřítele, buď opatrný

Nepřítel (hraje na saxofon)- posloužíš dobré věci a uškodíš nepříteli

Nepřítel (střílí po tobě šipky)- pamatuj na opatrnost

Nepřítel (zápasit s ním)- zvítězíš

Nerozhodný (být sám)- spousta věcí na tebe ještě čeká

Netopýr (vidět je)- nepřestávej se řídit svými smysly a citem

Netopýr (mnoho jich vidět)- poslední varování před nepřáteli

Nevinnost vlastní- nemohoucnost cokoliv změnit

Nevinu (vidět před soudem)- prohlédneš pravdu

Nevole (vůči tobě)- špatná pověst

Nevolnost z něčeho- poslouchej svoje vnitřní pocity a neboj se zbytečně

Nit (šít s ní)- spokojené dny, ale také bolest v srdci z osamění

Nit (vidět ji)- spousta práce, ale také lásky tě čeká

Noc- spokoj se s tím, co máš, nebo pochmurné myšlenky, ale pokračuj na své cestě, dojdeš do dobrého konce

Noc (hledat v ní cestu)- náhoda neexistuje

Nočník vidět- něco se stane, co tě překvapí

Nočník (nosit)- pokoříš v sobě špatné vzpomínky

Nočník (dětský) vidět- pamatuj na dobré slovo kdekoliv

Noha (něčí vymknutá)- vystup z této cesty a přejdi na jinou

Noha (zchromlou ji mít)- potřebuješ se uvolnit a dostat se jinam, než jsi teď

Noha (svoji ve špinavé vodě vidět)- poslouchej svoje pocity a věř jim

Noha (svoji ponořit do mléka)- najdeš uzdravení

Noha (pouze jednu mít)- provázejí tě podivné události v životě

Noha (zraněnou ji mít)- pochopíš různé souvislosti ve tvém životě

Noha (skákat po jedné noze)- lekce v životě

Noha (hladí tě po ní někdo)- smyslné myšlenky

Noha (někomu na ní šlápnout)- pozdě, ale přece, něco pochopíš

Nohy svoje vidět (hadry mít na nich)- spokojené stáří

Nohy (svoje vidět)- pochopíš souvislosti a půjdeš si po svých, nebo bohatství, ale později, nebo zpomal, něco je tady špatně, něco se pokazilo

Nohy (bosé) vlastní vidět- pochroumaná pověst se zase napraví, nebo nepřející lidé okolo tebe, ale neboj se, doplatí na to

Nohy (vlastní chlupaté vidět)- pochopení souvislostí a láska

Nohy (vlastní zjizvené vidět)- pácháš mnoho dobra, ale za jakou cenu, nikdo tě neocení, ale to se změní

Nohy (vlastní oholené) vidět- spokojené dny, ale také chudoba

Nohy (vlastní spálené od slunce) vidět- spokojené dny, ale také osudové rozhodnutí

Nohy (cizí dlouhé vidět)- poslední rada k útěku

Nohy (cizí vidět)- pamatuj na to, že vždycky se všechno každému vrací , nebo spolupráce s někým neznámým, ale nebezpečným

Nohy (nemocné) mít sám- spokojené dny, ale také cesta do neznáma, nebo započatá cesta se začíná rýsovat, ale je těžké ji dosáhnout

Nohy (nemocné mít) s nimi chodit- pokoušíš se znovu a znovu začít nový život, ale je to těžká zkouška

Nos (sahá ti na něj někdo)- nenech si nic líbit

Noviny (číst sám)- odlož svoje obavy z budoucnosti a raduj se ze života

Noviny (letáky) položené na zemi- chceš více zpráv, ale zatím se nic nového neděje

Noviny (vidět na zemi)- spoléhej pouze sám na sebe a na nikoho jiného ne

Noviny (chodit po nich)- šlapeš vesele po cizích názorech, ale tvoje jsou správné

Noviny (vidět)- našlapuj opatrně, nepřítel naslouchá, nebo zkoušíš stále nové věci, ale nikam to nevede, neboj se, zpátky to půjde mnohem lépe

Noviny (položit někam sám)- nastavené zrcadlo, polož někam svůj dosavadní život

Novinový článek- nové příjemné zprávy o lidech, které jsi dlouho neviděl

Novinový článek (číst sám)- obavy se stanou pouhou obavou

Novorozenec (na dlani ho mít)- počkej, až se věci dají do pohybu

Novorozeně (mrtvé) porodí někdo- špatná životní situace se bude ještě zhoršovat a potom se to zase zlomí

Novorozeně (zrzavé) porodit sám- pošleš na sebe Boží spokojenost s tebou

Novorozeně (modrooké) porodit sám- následuj svůj instinkt, on tě povede

Novorozeně (zubaté) narodí se ti- zapomeň na to, co o tobě říkají jiní, ty znáš svou pravou hodnotu a nepouštěj se jí

Nože (vidět)- zraněné city

Nože (bojovat s nimi)- dokážeš se sama ubránit proti velikému zlu

Nože (házet na zem)- odmrštěné pomluvy

Nože (mnoho jich vidět)- zpomal, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Nudle (hleny) mnoho žlutých vytéká ti z nosu- hojnost všeho, dobrého i špatného

Nudle (hleny) mnoho žlutých utírat si sám- začni se zase zajímat o to, co by ti mohlo pomoci

Nutit (někdo tebe do něčeho)- nenech si do všeho mluvit a naslouchej lidem

Nuzák (vidět ho)- schovej se za svoje dobré skutky, najdou tě spíše

Nůž (krájet s ním něco)- poslání je u konce

Nůž (držet sám)- spokojené dny, nebo následuj svůj instinkt, on tě povede, nebo pochopíš souvislosti a odejdeš

Nůž (někdo drží)- podařené řešení

Nůž (chce tě s ním někdo zabít)- pozor na nepřítele v domě a na nebezpečí od někoho známého

Nůž (chce tě jím bodnout někdo)- zpozorni, protože tady se něco postavilo do cesty, aby tě to zničilo, ale nedokáže to

Nůž (někdo s ním hodí do dálky)- pozor na nepřítele, který se skrývá a nenávidí tě

Nůž (zabodnout se do země vidět)- zpozorni, protože tady se něco postavilo do cesty, aby tě to zničilo, ale nedokáže to

Nůž (zubatý vidět)- nebezpečí od někoho blízkého, nebo poslední varování před zradou a nepřátelstvím

Nůž (tupý)- zpátky do minulosti

Nůž (brousit ho vidět)- nepřátelství a zrada

Nůž (někdo tě jím řízne)- pochopíš, co je důležité a co ne

Nůž (příborový) mazat s ním někoho vidět- mažou ti med okolo úst, dej si pozor

Nůž (dřevěný) vidět- začni se více zajímat o to, kdo proti tobě stojí a kdo je při tobě

Nůžky- čestné místo ve společnosti, nebo ještě se něco musíš naučit, nebo nebezpečí

Nůžky (vidět)- poslední varování před nemocí, nebo zpátky na zem, něco je tady špatně

Nůžky (bodnout chce tě s nimi někdo)- zabité příležitosti se už nevrací, ale to není tvůj problém, ty jsi udělal maximum, co jsi mohl

Nůžky (mít zaražené do těla)- špatná pozice, zasloužíš si větší úctu a uznání

Nůžky (stříhat s nimi)- poznej sám sebe a uč se, nebo poslední odstřižení od starého života, nebo poslední varování před nebezpečím od někoho známého,  nebo zpátky na zem, něco se tady nepovedlo, ale vztah to není

Nůžky (najít)- zapomenuté věci se stávají skutečností

Nůžky (bodnout s nimi někoho)- dostaneš novou lekci života

Nůžky (zahradnické) drží někdo- zahoď předsudky a žij

 

Konchedras 7.5. 2024