Matka Tereza: Dvě prosté kratičké myšlenky, které jí pomohly snášet utrpení, se kterým se setkávala na každém kroku

 

Tato na první pohled křehká žena dokázala jednu ohromnou věc- to, nad čím ostatní jen přemýšleli, to, čemu ostatní jen někde ve skrytu duše věřili, to co znali sotatní jen z pohádek, uvedla v praxi. Že láska překonává vše. Všechnu bídu, každou starost a beznaděj... Věděla také, jaká láska skutečně je, a že není lehké milovat, chceme- li milovat doopravdy. Její slova jsou stručná, avšak plná ohromného bohatství. Nestačí říci: “Miluji.” Musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutků. Musíme milovat, až to bolí! (Matka Tereza)

 NEVADÍ

Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký -
to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu -
to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš jednou,
že máš falešné přátele a pravé nepřátele -
to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto -
to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným -
to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok,
je zničeno během chvíle -
to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají -
to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec -
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.

(Matka Tereza)

 

Každý člověk je pro mne jediný na světě.

Naplněný život - to jsou malé věci dělané s velkou láskou.

Veškeré naše úsilí je malé, ale dáme-li je Bohu, stane se nekonečně velkým.

Chudobu nestvořil Bůh. Tu jsme způsobili my, já a ty, svým sobectvím.

Na každou nemoc existují léky a způsoby léčení. Ne však pro člověka, který je osamělý, kterého nikdo nechce. To je malomocenství Západu.

Kdo rozsévá lásku, musí umět čekat na sklizeň.

Kristus nám řekl, abychom si nedělali starost o zítřek. Vždyť zítřek je v Božích rukou. Proto nás budoucnost netrápí. A potom, Ježíš je stále týž: včera, dnes i zítra. Zůstává stále stejný. A pouze na něm záleží.

Konchedras 29.10. 2015