Karty

Karty

Kulový vršek- poslední varování před změnou života. Rád buď, rád naslouchej, stát se může cokoliv.

Kulová devítka- důrazné upozornění před nějakou důležitou cestou do neznáma, která pro tebe bude klíčová

Srdcová devítka- překvapení

Srdcová desítka- usmíření

Srdcový spodek- voják

Srdcové eso- zpráva

Křížová sedma- slabá láska

Křížová dáma- velká láska

Křížové eso- velké peníze

Piková osma- špatná zpráva

Piková dvojka (jako dva meče v Tarotu)- nerozhodné chování, ale nepřišel ještě čas k nějakému rozhodnutí, ještě musíš nějakou dobu vydržet tento stav

Kárová sedma- zisk v loterii

Karová osma- nemoc

Karová devítka- nemoc

Karová desítka- nečekaný sňatek

Karová dáma- zlá osoba

 
 
Konchedras 23.1. 2022