K

Kabaret- nepříjemné hádky

Kabát drahý- pomluvy

Kabát darovaný- starosti

Kabát plný skvrn- utrpíš pomluvy jedovatých jazyků

Kabát roztrhaný- potíže, strach, úzkosti, též nouze, ostuda

Kabát světlý- přímluva, pomoc

Kabát tmavý- nemoc, nepříjemnost

Kabel- dostaneš dobrou zprávu

Kabinet-  drž se domácího krbu,  až tě bude dobrodružství lákat

Káď plná čisté vody- zdraví a bohatství, též nabádá ke střídmosti

Káď prázdná nebo se špinavou vodou- nouze, nemoc

Káď s vínem- štěstí se na tebe usměje, ale pevně ho drž!

Kadidlo cítit vůni- příjemná zpráva

Kadidlem vykuřovat- nemoc

Kadeře nosit- štěstí tě neopustí

Kadeře darovat- vykonáš čin, který bude znamenat změnu tvého štěstí

Kadeře dostat darem- klid a upřímná radost z úspěchu

Kadeře přistřihnout- čeká tě smutná, neb nezapomenutelná chvíle

Kadeře ztratit- s někým se nedohodneš, též smůla v lásce , neb jiná ztráta štěstí

Kachnu domácí vidět- pomluvy, nepřátelství

Kachnu na vodě plovoucí- klepy pominou

Kachnu chytat nebo střílet- zažiješ nesváry v tvém okolí

Kachnu jíst- tvoje vlastní žena či muž tě zesměšní

Kachnu oškubávat- nedej nic na žvanily!

Kalich vidět- neštěstí!

Kalich(pít z něj)- zármutkem onemocníš, nemocnému to předpovídá, že může být uzdraven

Kámen leží-li v cestě a překročíš jej nebo obejdeš- prozrazení nástrah proti tobě

Kamení mnoho- těžkosti, též nezapomínej na své zdraví, většího majetku mít nebudeš

Kamení házet- hádka se sousedy

Kamení házet po tobě- všude, kam příjdeš, najdeš nepřítele

Kamenolom(lámat kamení)- těžká práce

Kamenolom(po něm chodit)- trampoty, utrpení

Kamenolom otesávat- čeká tě uznání, pocty a vážnost

Kamenolom(kamení na stavbu)- i ty bys mohl mít dům

Kameník- vytrváš-li, poštěstí se ti, že se dostaneš z nouze i starostí dobrým výdělkem

Kamélie- cit a hudba nejsou všechno, život žádá reality

Kamera filmová- klam a úvahy o něčem i ničem, marná chlouba

Kamna vidět- hrozí ti neštěstí

Kamna bez ohně- staneš se terčem intrik, pozor na souhlas se vším, co se ti předkládá

Kamna(ohřívat se u nich)- pomoc v nesnází¨ích, bezstarostná budoucnost

Kamna(spálit se o ně)- špatné věci

Kamna(u studených sedět)- zdá-li se to svobodnému, neožení se

Kamna(zatápět v nich)- pomluvy

Kamna(žárem je vytápět)- staneš se chorobně žárlivým

Kamna(trouba plná pečeně)- výhra

Kamzík- máš naději velkou šikovností něco dosáhnout, ale nezapomínej, že byli na světě mnohem šikovnější a přece zakopli!

Kahan zhasnout- chladnost v lásce

Kanál dlouhý vidět- klamné štěstí, máš před sebou dny plné na první pohled příznivých zvratů

Kanál(potkany v něm vidět)- nízké charaktery tě chtějí připravit o čest

Kanál přejít- vykonáš cestu, avšak ne-li zrovna nucenou, stejně se moc na jejím konci těšit nebudeš

Kanál prolézat- hanebný čin

Kanál páchnoucí- podezření z nečestnosti, ostuda a nepříjenost, i nemoc

Kanál(spadnout do něho)- nepříjemná zpráva neb neoblíbenost tvé osoby, proto raději nespěchej tam, kde tě nečekají

Kanál opravovat- marně se budeš o zlepšení v něčem snažit, též nízké postavení

Kanál čistit- víš o tom, že si leckdo od tebe míní hodně slíbit? Čeká tě tíha, námaha, pracnost

Kanárka vidět- v manželství rozhodně z radosti zpívat nebudeš, nebuď lehkomyslný a nedůvěřuj každému

Kanárka slyšet zpívat- radost

Kanárek v kleci- marně po něčem toužíš

Kanárek ulétl-li- tvá radost bude jen krátkou

Kanárka vycpaného vidět- najdeš falešného přítele

Kanárek kočkou je-li živý napaden- zrada v přátelství, faleš v lásce

Kanárka mrtvého vidět- budeš-li dlouho váhat, tvá láska zaslíbí srdce jinému, aneb vlastní vinou ztratíš lásku milované osoby

Kaktus- budeš snad věčně jen milovat, ale prstýnek jí bude navlékat jiný

Kalhoty bílé- smrt

Kalhoty černé- zatrpkneš zármutkem a zklamáním

Kalhoty opravovat- tvoje příjmy nebudou velké, nebo se budou zmenšovat

Kalhoty roztrhané- chudoba, hanba, též pronásledování

Kalhoty oblékat- musíš se zbavit pocitu méněcennosti a musíš nabýt kuráže

Kalhoty svlékat- hrozí ti choroba

Kamarád (být s ním)- nepříjemnost

Kamaráda potkat- mrzutost, nebo se o sobě dozvíš moc věcí

Kamarád mrtvý- smůla, překažený úspěch, varuj se křičet hop, dokud nepřeskočíš

Kancelář- unikneš velkému nebezpečenství

Kancelářský pracovník- zasloužíš si soucit, lítost a pochopení pro ústrky

Kanec divoký- urputný nepřítel

Kanec mrtvý- nepřítele se zbavíš

Kance zastřelit- zapleteš se do dobrodružství, z něhož se šťastně dostaneš

Kance utíkajícího vidět- dej si dobrý pozor, neboť lidi tě chtějí dostat před soud

Kance chytit- budou ti velmi závidět

Kanonýra vidět- čest

Kandidáta vidět- nečekej, že se ti sliby splní!

Kanovník- dožiješ se vysokého věku

Kapela- budeš-li myslit příliš na radovánky, povinnosti se ti velmi ostře budou připomínat

Kaple zavřená- starosti v lásce

Kapra chytit, upéci a sníst- lepší poměry

Kapr sklouzne-li ti zpět do vody- ujde ti zisk

Kapesník čistý- štěstí

Kapesník z hedvábí- láska u tebe způsobí mnoho změn

Kapesník špinavý- předzvěst něčeho velmi nepříjemného

Kapesní hodiny vidět- nikdy nezapomeň na věci důležié v životě, zejména povinnosti a uznání cizí pomoci

Kapesní hodiny zlaté mít- štěstí, až vskutku mnoho dokážeš, zachovej si ndále přívětivost a skromnost s čistotou cti

Kapesní hodiny ztratit- marně se budeš pachtit, štěstí si ani násilím neudržíš, ani ho nikterak nepřivoláš

Kapesní hodiny stojí-li- konec dobrých časů, začátek beznaděje

Kapesní nožík- nouze, lítost, lehkomyslnosti

Kapesní nožík tupý nebo zlomený- o dobrou pověst budeš muset bojovat

Káru vidět- námaha

Káru táhnout neb se v ní vést- veliké starosti

Kapitán- rodinné nesváry, pohroma

Kapucína(mnicha) vidět- nic pěkného před tebou

Karafiáty vidět- získáš přátelství věrného člověka

Karafiáty kvetoucí- stálé štěstí v lásce

Karafiáty trhat- po žalu příjde radost

Karavana velbloudů- daleká cesta, i cizina

Karavana koní- důstojenství, ale pozor na nadměrnou pýchu

Karavana psů- přelétavost v lásce, i jinak nesnášenlivost, nepřátelství

Karavana oslů- marnost, námaha, neblahá zvěst

Karavana jakákoliv s doprovodem hejnem dravců- tvoje úspěchy se ihned budou snažit potřít závistiví lidé

Karavana s úkazem fata morgana- podlehneš sebeklamu

Kardinál- dopracuješ se na významné místo

Karfiol(květák)- poznáš někoho, kdo ti bude užitečný

Kartáč vidět, nebo se jím česat- zlá nehoda

Kartáčem drhnout- mrzutosti a nepokoje

Karty hrací vidět- stanou se ti nepříjemné věci

Karty hrát- velká mrzutost, zklamání, smůla tě bude přímo pronásledovat

Karty jiný-li hraje- falešní lidé se tě budou snažit dopálit, ale ty budeš uchráněn před nástrahou

Karty si dát vykládat- velmi špatné zprávy

Kasárna- tvoji přátelé mají zlé úmysly, též pozor na započatou záležitost s náběhem na její skončení

Kašel mít veliký- objevíš, co je před tebou utajeno a patolízalům nevěř!

Kaštany pečené jíst- starosti, které pomohou k blahobytu

Kata vidět- překážky hravě překonáš

Kat(mluvit s ním)- nabytí peněz

Kat při popravě- ztráta domácího zvířete i jakákoliv jiná

Kávu bílou vidět nebo pít- chraň se před nactiutrhači, začne tě obklopovat špatná společnost

Kávu černou vidět nebo pít- velká ztráta

Kávu rozlít- nepříjemnost

Kávu mlít, pražit- navážeš známost s velkou klevetnicí, též návštěva, dostaneš hosta

Kávu vařit- dobré postavení, dobrá a vzorná domácnost

Káva(cikorku do ní sypat)- věrná láska

Kavárna- hrozí ti smutné stáří

Kavárenská společnost- zažiješ velkou blamáž

Káznici vidět- velká nouze

Kapustu zelenou vidět nebo ji v zahradě řezat- hněv

Kavalír- hrozí ti zlá věc, pozor , aby tvé dobré jméno a pověst neutrpěly

Kazatelna s knězem- chtějí ti do svědomí sahat, i mrzutost

Kazatelna(sám v ní kázat)- budou od tebe chtít, abys uvěřil, že černé je bílé

Kazatelna(jiné slyšet z ní kázat)- někdo tě chce moc obalamutit

Kdoule- skončí zármutek, ale nebudeš mít dost sil k tomu, aby ses mohl těšit

Kejklíř- pomluvy

Kelímek- velké finanční výdaje, zaviněné spíš ženami

Kilometrovník- je před tebou cesta nejistá, pozor na vězení

Kladivo vidět- krutost, útisk

Kladivo s kyvadlem- škoda, měj se na pozoru

Kladivo na zemi ležíci- ztráta

Kladivo jinde vidět- spoléhej se vždy na sebe, nikdy ne na jiné

Kladivo těžké zvedat- naděje na úspěch

Kladivem něco zatloukat, pracovat s ním- nepěkné věci, někdo ti chce ublížit, ale nakonec čekej odvrácení hrozící nehody

Klády na stavbě- zajištění dobré existence

Klády jako stropní trámy- ženatým dobrý život, svobodným brzké manželství

Kláda(po ní chodit)- chceš-li se úspěchu dočkat, nesmíš být tolik kolísavý

Kláda(sklouznout se z ní)- vyhneš se nepříjemnostem

Kládu otesávat- neštěstí

Klanět se měsíci- užitek

Klanět se modlám- pohoršení

Klarinet- nezpůsob si, abys musel podle cizí noty tancovati

Klasy na posečeném poli sbírat- nouze

Klasy kvetoucí- radostné překvapení

Klasy pěkné, zralé z nepokoseného pole sbírat- k úspěchu ti budou blahopřát

Klasy trhat zvlášť těžce nebo s násilím- chraň se lehkomyslnosti a nerozvážnosti, též mnoho chvil budeš trávit se závistí k tomu, čeho nabyli jiní

Klášter vidět- smutné, ale tiché a spokojené stáří

Klášter(vejít do něj jako obyčejný člověk branou)- požehnání

Klášter(vstoupit do něj za účelem zaměstnání nebo jako církevní služebník)- půjdeš-li, a zvláště na poprvé, na návštěvu k ženě, nikdy se nesměj už ve dveřích, mohl bys smuten odcházet. Varuje před lehkomyslností, hýřivostí, bujností a pýchou v lásce

Klášterní sestry(jeptišky) v klášteře vidět- stěží vyléčitelná, náklady vyžadující nemoc milované osoby, nebo toho, koho máš v úmyslu pro manželství pojmout, vcelku smutek

Klavír slyšíš-li ve snu hrát- pomluvy uslyšíš a hašteřivé sousedy dostaneš

Klavír uzavřený vidět- překvapení

Klavír otevřený vidět- nic veselého tě nečeká

Klec ptačí prázdnou a uzavřenou vidět- budeš z něčeho nařčen, co ti způsobí starosti

Klec s více ptáky- přítel ti pomůže zármutek rozptýlit

Klec(ptáci z ní vylétají ven)- zbytečně nedoufej ve splnění svých tužeb

Klec s vycpanými ptáky vidět- nezaměňuj nikdy představu se skutečností

Klečet na tvrdé zemi, bolest v kolenou- těžkosti

Klečet na klekátku- dostane se ti podpory

Klečet někomu u nohou- trpké příkoří

Klekání(odzvánění )slyšet- odstranění zármutku

Klekání sám zvonit- nemoc

Klenoty ve výloze prohlížet- štěstí

Klenoty jinde vidět- je nejvyšší čas vrátit, co dlužíš, aneb se varovat abys do dluhů či starostí neupadl

Klenoty nosit- tvoje čest bude zachráněna

Klenoty darem dostat- někdo tě podvede

Klenoty kupovat- blízcí lidé ti způsobí nepříjemnost

Klenotník- každý si o tobě myslí něco jiného, jen to ne, co je skutečná pravda a co je možné po zásluze ocenit

Klenotnice- připrav se na delší bídu nebo na škody

Kleště- zlosti v domě, mrzutosti

Klíč visící- pláč v domě

Klíč ve dveřích- nemilá návštěva

Klíčem otvírat- bude prozrazeno, co tajíš

Klíč ležící jinde neb pohozený vidět- tvá zvědavost ti ublíží, nikdo ti nebude důvěřovat

Klíč najít- nestálost, též možné opuštění domova a cesta za dobrodružstvím

Klíč ztratit- málokde budeš vítaným hostem, též setkání s malou ohleduplností

Klih- pevné spojení s někým, ale pozor na neštěstí

Klika- nepěkné činy, zodpovídání se z nich

Klika stříbrná nebo zlatá- tvoje předtuchy se splní

Klinika(budova i vnitřek)- vzruší tě nepříjemná zpráva

Klobásu jíst dlouhou- vysoký věk

Klobásu kupovat- mnoho peněz vydáš na svoje zdraví

Klobouk nový vidět nebo míti- můžeš očekávat mnoho dobrého

Klobouk pěkný na hlavě mít- budeš oblíben

Klobouk nesluší-li- budeš neoblíben

Klobouk roztrhaný- nedostatek a zármutek

Klobouk spadne-li sám z hlavy- nepříjemnost i smrt známého

Klobouk si nasadit- změníš dosavadní místo

Klobouk z hlavy když smekneš- příjmeš pozvání na návštěvu

Klobouk na cizí osobě vidět- závist skrze obratnost a úspěšnost

Klobouk obnošený- starosti tě nechtějí opustit

Klobouk pomačkaný- přílišná naivnost tvých myšlenek, hloupost pochopíš

Klobouk si s někým změnit- hrozí ti úraz

Klobouk ztratíš-li- není ti přítelem každý, kdo se za něho vydává

Klobouk když vítr odnesl- utrpěná ztráta se už ničím nenapraví

Klobouk čistit- ve svém zájmu dbej více na čistotu a pořádek

Klobouk černý- tvoje snaha bude korunována úspěchem

Klobouk bílý- úmrtí někoho, budou tě zaměstnávat smutné myšlenky

Klobouk v příkopu- dopustíš se nerozumného činu

Kloboukem někoho zdravit- budeš potřebovat vlivnou známost

Klobouk ve vzduchu letící- ztráta úcty a vážnosti

Klobouk na holi visící- opuštěnost, samota

Klobouk plovoucí na vodě- pozor na vášeň, nebo tě zničí!

Klobouk hořící- výstraha, mimo jiné v nejlepším případě výstraha před nesprávným rozhodnutím, city zklamou

Klobouk vlastní na cizí hlavě vidět- pozor na okradení!

Klobouk na koňské hlavě vidět- prožiješ nepříjemné chvíle v zaměstnání

Klobouk na hlavě opice- utržíš posměch lidí

Klobouk naplněný vodou- jenom velké sebezapření pomůže, abys neztratil duševní vyrovnanost

Klobouk s rybami- budeš mít existenční starost

Klobouk se zajíci- marně bys pomýšlel snadno k penězům přijít

Klobouků více- dobrá společnost

Kloboučník- mnoho zbytečné práce

Klubko- klepy, též dětí ti v manželství bude přibývat, ne však úspor

Klubko nití rozmotávat- klevety

Klubko namotávat a upadne-li- pomluvy

Klouzat se- někdo tě chce neupřímnými řečmi získat

Kluziště vidět- nástrahy nebo velmi nestálé štěstí s klamy

Kmín přebírat- nemilé poselství

Kmín vidět- tíseň a deprese také po čase ustoupí

Kmotra v lékárně vidět- těžká nemoc v šestinedělí

Kmotrem být sám- nepříjemné potahování kvůli darované nebo nesprávné získané věci

Knedlíky(na ně zadělávat)- smrt

Knedlíky vidět, jíst je-budou na tebe kladeny nesplnitelné podmínky a požadavky

Kněze vidět- velký zármutek

Kněz v rouchu vchází-li do domu- smrt v rodině

Kněz slouží-li mši svatou- radost a štěstí

Kniha kmenová- až dodatečně příjdeš na to, že sis nevážil člověka, který tě měl skutečně rád

Knihu číst- pochvala, povýšení

Kniha pěkně vázaná- dojde dobrá zpráva

Knihami se prohrabovati- dědictví

Knihy kupovat- zlepšení poměrů

Knihy prodávat- ztráta

Knihkupec(u něho kupovat)- blahobyt

Knihvazač- hojnost

Knoflík vidět- měl by sis hledat lepší společnost

Knoflík utrhnout- zapleteš se do mnohých věcí, které přinesou jen mrzutost

Knoflík přišívat- starosti

Knoflíky přebírat, odpárávat nebo sbírat- ztráta

Knoflíky pěkné, lesklé- nedej se zlákat k zlému ve společnosti i jinak

Knoflíkář- ztráta a pronásledování

Knot zhasínající- zármutek, úsměšky

Knot svítící- milování

Koblihy vidět- veselost srdce

Koblihy smažit- pozor na povrchnost, o šlechetnou přízeň budeš připraven

Koblihy jíst- trpět budeš muset bez reptání

Koberci dům obestřený- slavnost

Koberec v cizím bytě- doplatíš na snění a iluze, budeš-li si je vytvářet bez přestání, též marné touhy po všem krásném a vzdáleném

Koberce ve svém bytě, jsou-li krásné a chodíš-li po nich- blahobyt

Koberec(kráčeti po schodech s koberci)- povýšení, pochvala

Kobylu na pastvě vidět- nález

Kobylu jinak vidět- dostaneš dopis od drahé osoby

Kobylky(několik)- utrpíš škody, které ti jiní způsobí

Kobylky(mnoho)- drahota, zlé časy

Kočár(vozit se v něm)- nabytí majetku

Kočár(převrhnout se s ním)- převrat v životě

Kočár tryskem jedoucí- neštěstí

Kočku vidět- moc upřímnosti nezažiješ

Kočka běžící- krádež

Kočku hladit- lstivý přítel

Kočka zabitá- vypátráš zloděje

Kočka poškrábe-li tě- vykradení, nemoc

Kočka kousne-li tě- od nepoctivce budeš pošpiněn

Kočka bílá- drzost nebo lichocení mnohých lidí

Kočka černá- stihne tě nějaké neštěstí

Kočku krmit- za svou dobrotu nečekej mnoho vděčnosti

Kočku trápit nebo zabít- velice zákeřného člověka moudrými slovy snadno odzbrojíš

Kočku jíst- budeš mít nepříjemnosti v rodině

Koček mnoho vidět- nemilé překvapení v zaměstnání

Kočku slyšet mňoukat- připrav se na neveselé události

Kohout(kokrhá-li)- veselost, neboj se, láska zvítězí

Kohouti perou-li se- spory, soudy

Kohouta mezi slepicemi vidět- věrnost

Kohout snese-li sám vejce- nebudeš mít štěstí a bude si tě leckdo dobírat

Kojit(zdá-li se to muži)- syn, (ženě)- dcerka

Kojíš-li sám malé dítě- též starosti, v nich mnozí lidé zjistí, že si dovedeš zachovat svou pravou tvář v dobách dobrých i zlých

Kojí-li jiný- opora v starostech

Kojnou s dítětem vidět- přírůstek v rodině, též zúčastníš se bohaté hostiny

Kokarda- zažiješ, jak se někdo chlubí cizím peřím

Koktat- výslech pro něco utržíš

Koláče jíst- dosáhneš toho, po čem toužíš

Koláče rozdávat- radost

Koláče(zadělávat na ně)- přípravy na cestu

Koláče péci- sváry se soudem, též žehravá milenka

Koláče prodávat- zisk

Kolčavu honit- sváry v manželství

Kolébka- vysoké stáří, početná rodina

Kolečka- pozor na neopatrný čin!

Kolek na listině vidět- nepříjemné věci, budeš mít co činit s úřady

Koliba- dlouho se nezbavíš bídy a chudoby

Kolo od vozu nebo od stroje točící se vidět- rychlý vzestup rychlý pád znamená

Kolo jízdní polámané- postihne tě nehoda

Kolo jízdní(jet na něm)- nebezpečí, též úspěch s námahou

Kolo jízdní(spadnout z něj)- práce, protivníkem rozmnožené

Kolena nahá, hubená- zármutek, úraz, dlouhá nemoc

Kolena pěkná hladit nebo prohlížet- úspěch z práce

Kolos- hrozí ti zničení

Kolomaz- budeš mít nepříjemnosti, smutek

Kolotoč- nevmíchej se do špatné společnosti, podvody, klam

Kolovrátek- navážeš zajímavou známost a vytrvalým úsilím dosáhneš velkých úspěchů

Komárů mnoho- lstiví nepřátelé

Komáry pobít- vítězství

Komáři štípají-li tě- budeš poškozen nepřítelem

Kometa na nebi s dlouhým, jiskřícím ocasem- neštěstí, válka, nepokoje v rodině, úzkosti

Komín- přechodné starosti a potíže

Komín kouřící- nepříjemnosti

Kominík- smutek

Komisař- úřední nebo soudní předvolání

Komorná- falešné zprávy, dej si pozor na řeč a chraň se též před citovým klamem

Komorník- tvůj život nebude snadný

Kompas- budeš poznávat svět, cestování

Końak píti- nabádá k umírnění citů a k rozvaze i opatrnosti

Konev zahradní- využij vhodné chvíle, až se ti nabídne pomocná ruka, budeš mít dobré pořízení

Konev prázdná- zažiješ posměch

Kopat rostliny- shoda v domácnosti

Kopat zlato, poklady- zbohatnutí, ale také závist

Kopat obyčejnou, nebo tvrdou zemi- mnohé dobré skutky, avšak o to víc starostí

Kopřivy- falešní přátelé ti strojí úklady

Komedii vidět- hněv

Kopyto koňské kovat vidět- delší cesta