Je třeba častěji....Vladimír Golev

Je třeba častěji po kamenech jít,

po suché zemi, po osinách šlapat,

z posledních chvil pak u pramene pít,

o tvrdém chlebu cestou strádat,

položit kvítek na neznámý hrob,

na mez se jako rolník posadit,

když v horkém poledni poslední svázal snop.

Je třeba častěji člověkem zas být.

 

Konchedras 28.10.2015