JAK SI HOLUB STAVĚL HNÍZDO

Všichni ptáci mají hnízdo, jak se sluší a patří, jen holub má místo hnízda nějaké divné řešeto, div z něho vejce nevypadnou.

Jestli chcete vědět proč, poslouchejte.

Dřív si holub vůbec hnízdo nestavěl. Když přišlo jaro, sedla si holubička na zem a snesla vejce tam.

Ale jednou se jako duch přikradla liška a všechna vejce zhltla. Ptačí rodiče zaplakali, holub vylétl na keř a žalostně vrkal:

„Půl tuctu vajec jsme měli, a ani jedno nezůstalo. Celý půltucet vajec nám ukradla liška!"

Plakal holub, naříkal, vrkal, vrkal, a pak si usmyslil, že postaví hnízdo. Nanosil si proutků, ale jak je splést dohromady nevěděl. Sezval ptáky z ce­lého lesa, aby ho naučili tomu umění.

Ptáci se slétli a začali holubovi stavět hnízdo. Sotva spletli větévku s větévkou, dal se holub do křiku:

„Já už vím, už vím! Už to umím, už to umím!"

No, když umíš, tak co bychom se dál namáhali! Ptáci zahodili větvičky na zem a odletěli.

Holub kroužil kolem dokola nad stromem, položil proutek sem a zase tam, ale proutky padaly dolů jeden za druhým, holub ne a ne hnízdo uplést.

Co dělat? Znova sezval ptáky. Ptáci přiletěli a pustili se do práce. Ale když upletli polovinu hnízda, holub zase začal křičet:

„Já už vím! Už to umím!"

„Dobrá. Když umíš, tak si to taky udělej."

A ptáci odletěli.

Holub se dal do díla. Sem strčil proutek, tam strčil proutek — ale nic z toho nevzešlo.

I volal ptáky potřetí. Ale ptáci nepřiletěli. Už neměli chuť učit učeného, který všechno ví a všechno umí.

Tak zůstalo holubovi nedostavěné hnízdo. A od těch dob v něm žije se svou holubičkou.