J

Jablka (zlatá) vidět- ponoř se sám do sebe a něco hledej

Jablka (vidět na stromě)- problémy v životě se ztratí

Jablka (krásná) vidět- spokojené dny, ale také hodně lásky

Jablka (pláňata, seschlá) vidět- spokojené dny, ale spokoj se s tím, co máš

Jablka červivá (sbírat)- spor o to, kdo má pravdu, ale pravda je na tvé straně

Jablka červivá (vykrajovat)- pochopení věci a odhalení pravdy

Jablka červivá (vidět)- poslání je u konce, jdeme dál

Jablka červivá (spadnout do nich)- poslední varování před láskou

Jablka (sebrat někde)- podlá a nebezpečná osoba v rodině

Jablka (zelená) dávat někomu- poslouchej svoje vnitřní pocity a věř jim

Jablka (zelená) někdo je hází- spousta nenávisti okolo tebe, pozor na nepřítele v dohledu

Jablka krásná (na stromě vidět)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Jablko špinavé- spojenými silami se dopracuješ pravdy

Jablko (scvrklé vidět)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkuji ti, nebo pořádná dávka štěstí na tebe čeká

Jablko (scvrklé shodit ze stromu)- pochroumaná pověst, ale napraví se

Jablko (vykrojené sebrat)- štěstí a zdraví

Jablko (vidět utrhnout)- poslouchej svoje pocity a věř jim

Jablko (sladké jíst)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Jablko (vykrojené jíst)- potlačuješ svoji touhu po svobodě a volnosti, ale nedokážeš se oprostit od povinností

Jablko (držet zelené)- pamatuj na to, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe

Jabloň (s jablky)- pohodlný život, ale také lekce od něho

Jabloňový sad- vzpomínky

Jahoda suchá (rostlina)- nečekej, až bude pozdě

Jahodník (vidět)- spokojená domácnost

Jahody vidět- starosti s dětmi, nebo nastává období lásky a požehnání

Jahody (shnilé vidět)- špatná zpráva

Jahody (plesnivé vidět)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Jahody (plesnivé trhat)- poslouchej, co si o tobě říkají ostatní, ale nevěř jim

Jahody trhat- štěstí nepřijde samo od sebe, vytrvej

Jahody jíst- nedej se, braň sebe a děti, nebo zdravotní ploblémy se vytratí

Jáma (vidět ji)- poslední varování před změnou života, nebo bezvýchodná situace, ale nebude trvat věčně, nebo společné dny s někým neznámým

Jáma (hlubokou vidět)- nepřeceňuj své síly a odpočívej

Jáma (past) spadnout do ní- problémy s časem

Jáma se špinavou vodou (někdo do ní spadne)- podlá past, ale dostaneš se z ní

Jáma (dno její) vidět- poslední propadne peklu, neboj se, na každou svini se vaří voda

Jáma (natahovat se do ní)- spouštíš se dolů do pekla, zachraň se

Jáma (se žebříkem) někdo do ní leze- pochop, že nic se neděje náhodou, máš na výběr, staré přátele, kteří už za nic nestojí, nebo nový život, který se ti tady naskýtá

Jáma (se žebříkem) vidět ji- spokojené manželství

Jáma (se žebříkem) někdo do ní spadne- spokojené manželství

Japonec (starého vidět)- něco se přihodí, co tě vyzdvihne na hodně vysokou příčku společnosti

Japonec (mluvit s ním)- poslání je u konce

Japonce (mnoho jich vidět)- násilí na dětech

Japonka (vidět ji)- špatná pověst se napravuje

Japonské dítě (vidět)- poslední varování před zradou

Jaro (vidět)- začínající nové období v životě, nebo spouštíš se do nějakého špatného snu, probuď se

Jed (otrávit jím něco)- poslouchej rady ostatních lidí a řiď se jimi

Jed (vidět)- pozor na nepřátele

Jednorožec (vidět jej)- postavíš se něčemu čelem

Jednorožec (politý barvami)- šťastná budoucnost, ale náročné dny

Jednorožci (vidět je)- spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Jednorožci (jet na nich)- společnost s někým milovaným, ale ještě nevíš, že toho člověka miluješ

Jehla (šicí) vidět ji- bodnutí od přítele

Jehla (snažit se ji zvednout z podlahy, ale nejde to)- snažíš se spřátelit s celým světem, ale to nejde. Máš i nepřítele, o kterém ještě nic nevíš.

Jehla (zlomenou vidět)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Jehla (zlomená) snažit se ji zvednout z podlahy, ale nejde to- pochopíš souvislosti a odejdeš

Jehla (šít s ní)- poznáš, že nic není tak růžové, jak to vypadá, nebo dostaneš nový úkol, ale nebude vůbec jednoduchý

Jehla (někdo ti ji vrazí do srdce)- zpomal, tady se něco děje ve tvém životě, tady se něco posouvá dopředu

Jehličí (dlouhé) vidět- nepřátelství od někoho

Jehně- pokora a mírnost

Jehně (vidět)- pokora a věrnost tě šlechtí

Jehně (chovat v náručí)- špatné životní podmínky se otočí proti tomu, kdo je způsobil

Jelen (vidět ho)- spokojené dny, ale také hodně práce

Jelen (fotit ho)- požádej o něčí radu

Jelen (dívá se na tebe)- spatříš svoji budoucnost, ale nebude růžová

Jeleni (vidět barevné)- něco se ve tvém životě změní, ale bude to žádoucí změna

Jeptiška (vidět ji)- problémy se ti vyhnou

Jeptiška (mluvit s ní)- poslouchej svoje vnitřní pocity a nenech si od nikoho do ničeho hovořit

Jeskyně (být v ní)- zármutek a samota, nebo spokojené dny, nebo spočítej si, co tě ještě čeká, když zůstaneš

Jeskyně (vidět v ní někoho)- poslouchej svoje vnitřní pocity, které tě nezklamou

Jeskyně (ležet v ní)- spousta lásky tě čeká

Ještěrka (hnědá)- lstivost a klam, dávej si pozor

Ještěrka (chce tě kousnout)- pozor na nepřítele

Ještěrka (mnoho jich vidět)- poslední varování před nedobrým člověkem

Jeřabiny (vidět)- návštěva, která tě nepotěší

Jeřabiny (trhat)- návštěva, která se dostane do tvého života, tu zůstane navždy

Jetty (bytost) snažit se ho zabít- spousta práce a bolesti v dohledu, neboj se, nedáme tě

Jez (vidět)- záchrana je blízko

Jez (sjet po něm dolů)- spokojené dny, ale také závist od ostatních

Jezdci (na koních vidět)- potřebuješ se dostat někam jinam, než jsi teď

Jezero zelené vidět- opovržení a zahanbení tě čeká

Jezero (s temnou vodou vidět)- pamatuj na to, že se jednoho dne vrátí všechno, co jsi odeslal do světa

Jezero (vidět)- poslední varování před neklidným životem, nebo poslechni svoji intuici, buď s tímto mužem, ale nesdílej jeho život

Jezero (sopečné vidět)- sám sobě se přestáváš divit, proč se tak chováš

Jezero sopečné (koupat se v něm)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Jezevčík (vidět ho)- spolupráce s někým hodným

Jezevčík (dívá se ti do očí)- společenské události

Jezevčík (očichá ti obličej)- smazané zážitky se zase obnoví

Jezevčík (olízne ti oči)- spatříš svoji budoucnost, ale nebude růžová

Jezevec (barevného vidět)- poslední varování před změnou života

Ježek (vidět ho na stromě)- budeš se bránit tomu, aby jsi se nezbláznil radostí

Jezírko (vápencové) vidět- špatné vzpomínky na dětství

Jídlo vidět- staré zvyky se vrátí, nebo uzdravení, nebo hlad

Jídlo kupovat- podaří se ti něco neočekávaného, nebo stará láska nerezaví, nebo špatná životní úroveň a hlad, nebo spatříš svoji budoucnost, ale nebude růžová

Jídlo vyhodit- staneš se rozhazovačným

Jídlo (zkažené, plesnivé)- špatná vyhlídka na přátelské setkání, nemáš mnoho přátel

Jídlo špatné- nemoc

Jídlo (špatné) od někoho dostat a jíst- spolehni se pouze sám na sebe, protože tady cesta nevede přes rady ostatních

Jídlo vařit- ozdravné procesy, budeš se léčit

Jídlo připravovat- každý den je něčím výjimečný, pamatuj na to

Jídlo nést- zvládneš těžký úkol

Jídlo(spadne na zem)- poslouchej svoje vlastní rady, žiď se jimi

Jídlo na talíři (spadne na zem)- pochopení situace a odchod z místa

Jídlo servírovat- staráš se více o druhé, než o sebe

Jídlo chutné (jíst)- pochutnáš si na životě

Jídlo (v restauraci jíst s někým)- poslouchej svoje srdce a poslechni ho

Jídelní stůl (sedět u něho sám a opuštěný)- situace je taková, že tebou každý pohrdá, ale jednoho dne se jim rozsvítí v hlavě

Jídelna (vidět ji, být v ní)- poslouchej svoje vnitřní pocity a udělej co máš

Jídelna (uklízet ji)- poslední varování před změnou života

Jiný být sám (být někým jiným)- ztrácíš svoji identitu, ale zase ji najdeš

Jiskry (odletovat vidět)- pokračuješ v tom, co jsi začal

Jít (do kopce)- úspěch v lásce a práci

Jízdenka (na vlak mít)- poslouchej svoje vlastní pocity a věř jim

Jízdenky (na vlak kupovat)- poslání v životě, nebo společnost s někým neznámým

Jízdenky vidět barevné- najdeš něco, co tě potěší

Jízdenky zpáteční- dobrá zpráva

Jízlivost (vůči tobě)- někdo tě zesměšňuje a posmívá se ti za zády

Jizvy na tváři mít- pochopení souvislostí ve svém životě

Jmelí (visící vidět)- spokoj se s tím, co máš a nehledej více

Jméno cizí (vidět napsané)- tato osoba tě nenávidí

Jméno (svoje slyšet)- spokojené dny s někým milovaným

Jména psát- nezoufej, máš někoho, kdo tě miluje, nebo někdo tě chce zradit

Jména a čísla (někoho vidět psát)- rozhodni se rychle

Jména (vidět napsaná)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Jména (spisovatelů) vidět- vzpomeň si na to, co jsi byl a staň se jím zase

Jóga (cvičit ji sám)- zdravotní problémy se dají na ústup

Jogurt (kupovat)- problémy v životě, ale ztratí se

Jogurt (vidět otevřený)- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Jogurt (vyteče na zem)- poslední varování před změnou života

Jugoslávci (vidět je)- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo

Jugoslávci (mluvit s nimi)- zpátky na zem, něco je tady špatně, něco se nepovedlo, odejdi odsud, dokud je čas

Konchedras 24.10. 2021