I

Ibis- tvé zásluhy v práci budou oceněny

Idiot- nepříznivý ohlas

Indián samotný, plížící se- chraň se nástrah, též velká bázeň

Indiánů houf ve válečné zbroji- nepokoje a nespokojenost vůbec, též budeš-li chtít daleké krajiny navštívit, poznej nejdřív dobře svoji!

Indická modř(malířská barva)- jasnou mysl si s důvěrou udržuj

Inkoust rozlitý- klepy, pomluvy

Inkoustem se pomazat- pomluva u představených

Invalida(vidět sebe)- dlouhé nepokoje a zármutek ze strany lidí

Invalida(vidět někoho jiného)- nehazarduj se zdravím, choroby jsou zákeřné, čeká tě velké zarmoucení

Inzerát- klam, zmaření iluzí a nadějí

Inženýr- při snaze o zisk narazíš na cizí vypočítavost

Itala vidět- zatoužíš po pěkných, cizích krajinách

Ital(mluvit s ním)- nedej se ohromit množstvím slov

Italsky se učit- bude ti chybět vytrvalost a pevná vůle

Iluminace- zármutek

Inventář vidět nebo dělat- prohra v při, vyšetřování

Izopem se kropit- stálé zdraví