Hrdinové

Jednoho dne se dva slavní malgašové – Andriamanankasina a Itongotrandriana – vypravili spolu se svým služebnictvem hledat zlé zvíře. Chtěli jej prostě jen zabít a ukázat tak všem svou sílu. Cestou potkali pastevce a ptali se ho:
„Řekni nám, kde bychom našli velké a zlé zvíře. Chtěli bychom s ním poměřit své síly.“
„Pastevec jim odpověděl: „Hledáte jistě hrocha, zvíře ohromné, hrozivé a zlé. S ním můžete poměřit svou sílu.“
Šli tedy podle jeho rady dále, týden a ještě déle až konečně spatřili hrocha; zvíře ohromné, přeohromné.
Hroch je uviděl a ptá se jich:
„Hej, vy! Proč jste přišli do těchto míst? Co tu pohledáváte?“
A jen tak mezi řečí ukázal svou sílu. Odtrhl velký kus skály a rozdrtil jej v mžiku tak, že se sypal jen prach. Oba hrdinové to viděli, k smrti se polekali a odpověděli:
„Co bychom hledali, příteli. Nešli tudy náhodou naše ovce?“