H

Háček na zdi- tvoje myšlení se posune úplně opačným směrem

Háček na zdi (vytrhne se)- něco se přihodí, co vytrhne celou situaci z konceptu a uvrhne ji do úplně nového světla

Háčkovat- utkáváš svůj vlastní, osobitý život

Had (snaží se někoho uštknout)- poskytnutá pomoc se ti vrátí v dobrém

Had (který tě pronásleduje)- někdo, nebo něco se pokouší dostat do tvé blízkosti, aby tě to ohrozilo, není dobré věřit každému na slovo

Had (někdo mu ukousne hlavu)- podařené manželství a osudový vztah

Had (škrtí někoho)- něco se z tvé minulosti dostává na povrch a že je obtížné se s tím vyrovnat

Had (uštkne tě několikrát)- zpomal, je toho na tebe příliš mnoho

Had (jedovatý)- nepřítel v domě a zrada od někoho

Hádanka napsaná- protože jsi hodný a spravedlivý, dostaneš, co si zasloužíš, ale ještě nemáš vědět, co

Hádat se (dohadovat s někým)- poslouchej svoje vnitřní pocity a řiď se jimi

Hádat se (s někým)- potřebuješ se uvolnit a odpočinout si

Hadi (černé vidět)- zpomal, něco je tady špatně, nepřátelské chování lidí tě chce poškodit

Hadi (škrtiči) vidět je- poslední varování před změnou života a před bídou

Hadi (škrtiči) chodit mezi nimi- zpomal, něco je tady špatně, něco jsi zapomněl udělat a následky si poneseš

Hadi (škrtiči) padají na tebe- zapomeň na minulost a buduj si budoucnost, máš na to dost času

Hadr bílý (vidět ho se hýbat)- nečekaná pomoc od někoho, od koho bys to vůbec nečekal

Hala prázdná- pocit osamění se ztratí

Hala veliká- prostor pro lásku

Hala velká (být v ní)- poslední varování před změnou života

Hamburger (mnoho jich vidět)- poznáváš, že všechno, co je jen na oko za moc nestojí

Hasící přístroj mít- posloužíš dobré věci a nespálíš se

Havran (pouze sedící)- dobré znamení

Havran (krákající, letící )- špatné znamení

Havran (mluvící s čarodějnicí)- poslední varování před nepřítelem, ale budeš včas varován

Helikoptéra (vidět ji letět s někým)- poslední varování před dalekou cestou do neznáma

Helma (stará vojenská) na někom ji vidět- spojenectví s někým, kdo tě bude ochraňovat

Helma (pracovní) mít ji sám- padáš dolů, ale zase půjdeš nahoru

Helma (vycpávat ji)- poslední varování před změnou života

Herec (vidět ho)- poznej svoje vnitřní pocity a věř jim, nebo máš na kahánku minulost, ale začíná budoucnost, nebo poslední varování před změnou života

Herec (hovořit s ním)- pohádka pro děti, ale i pro tebe, nevěř ani slovo, co kdo říká o sobě

Herečka (vidět ji)- podařené manželství

Herečka (mluvit s ní)- postupuješ na své cestě životem a nacházíš samé dobré lidi

Herečka (být jí sám)- poznáš dobrého přítele

Hladový být- poslouchej, co ti říká tvoje podvědomí a následuj ho

Hlas (slyšet)- pozdě, ale přece

Hlas ztratit- varování před pomluvami, které se k tobě dostanou, nerozšiřuj je dál

Hlas hluboký, příjemný slyšet- staneš se ještě více zamilovaným, nebo poslední varování před láskou

Hlas mužský slyšet- pozor na nástrahy

Hlas nepřátelský (v telefonu slyšet)- pochroumaná pověst, ale napraví se

Hlas ženský slyšet- poslouchej, co ti říká tvoje srdce

Hlas (dívčí slyšet)- poslouchej svoje vnitřní pocity a věř jim

Hlava (malou, komickou vidět)- příjdeš na jiné myšlenky

Hlava (vidět někoho na ni upadnout a zemřít)- spolek proti tobě se rozpadne, neboj se

Hlava (někdo s ní o něco udeří)- následuj své srdce a nezastavuj se

Hlava (cizí, oholená) vidět ji- podobné zájmy, jako tvoje láska, nutnost být spolu

Hlazen být po vlasech- někdo tě má moc rád

Hledat stále něco- ještě nemáš všechno v životě srovnané, ještě tě čeká hodně moc práce

Hledat někoho- stále se snažíš přijít na to, co se děje ve tvém životě, ale je to přece zřejmé, nebo snažíš se najít nějaké východisko ze situace, ve které ses ocitl, je třeba všechny situace řešit

Hledat (někoho/ něco)- poslouchej svoje vnitřní pocity a věř jim

Hlemýžď (vidět jej)- poslouchej svoje vlastní srdce a nedej se zlákat penězi

Hlemýžď (držet jej za ulitu)- pochopil jsi svoji cestu

Hlemýžď (mnoho malých lezoucích vidět)- společnost někoho tě tak obtěžuje, že bys raději nebyl

Hlemýžď (obří) mnoho jich vidět- poslední varování před nepřátelskou osobou

Hlídaný (být sám)- spolehni se pouze sám na sebe a unikneš mrzutostem

Hlína (vidět ji)- naskládej všechny svoje povinnosti na jednu hromadu a jdi si odpočinout, nebo dobré znamení, nebo spokojené dny, ale také hodně práce s nějakým problémem

Hlína (suchou vidět)- poslechni svoje vnitřní pocity a věř ji

Hlodavci (vidět je)- patříš mezi vyvolené

Hlodavci (v kleci) vidět- poslouchej svoje vnitřní pocity a věř jim

Hluk (slyšet)- nějaké podařené zprávy se k tobě dostanou

Hmyz- poslední varování před nepřítelem, nebo zpátky ke vzpomínkám

Hmyz vidět- spatříš svoji budoucnost

Hmyz (padá na tebe)- společnost s někým známým, ale falešným

Hmyz (bzučící)- pomluvy

Hmyz (bodne tě)- bolest v srdci

Hmyz mrtvý vidět- starost a obava zmizí

Hněv (vůči tobě)- společenské události

Hněvat se (sám)- poslední varování před změnou života

Hnis (ze sebe vidět vytékat vidět)- ošklivé vzpomínky se nezapomenou

Hnízdo (ptačí vidět)- něco se ti povede a nebudeš o tom ani vědět

Hnízdo (ptačí) být v něm- poslední varování před změnou života

Hnůj- štěstí a zdraví, ale za vysokou cenu

Hnus (nějaký vidět)- potřebuješ se odpoutat od tohoto pochybného života, ale ještě musíš chviličku vydržet

Hodina (čas) druhá na hodinách- pošlapaná čest se ti zase navrátí

Hodinová ručička (na určitém čase)- dostaví se nějaká událost, kterou potřebuješ urychlit

Hodiny vidět- popostrčíš čas

Hodit (něčím)- v životě nic není náhoda

Hodit po někom něco- rozzlobený být

Hodit (někdo něco před tebe hněvem)- pospěš si s důležitou věcí

Hodit s něčím (na stůl zlostí)- napadán být pro něco, co jsi neudělal

Hodit s něčím (v zoufalství)- poslední varování před neštěstím, pokud neutečeš

Hokej (hrát)- poškození zdraví, zdravotní problémy

Hokej (někoho vidět hrát)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Hokejista (vidět ho)- pochopení situace, že je něco špatně

Hokejista (mluvit s ním)- tvrdá lekce pro někoho, kdo ti chtěl ublížit

Holčička- dětství, které se vrací ve vzpomínkách

Holčička tančící- radost, že všechno dobře dopadlo

Holčička (smutnou vidět)- smutek a pláč, ale neměl by být dlouhého trvání

Holčička (kudrnatá)- vzpomínky na dětství

Holčička (zemře)- staré rány se zase otevřou, ale vyčistí se to a zahojí

Holit se (někoho vidět)- pochopíš souvislosti a odejdeš

Holit se sám- poslouchej svoje vnitřní pocity a věř jim

Holit (někdo tebe)- spousta práce a starostí, ale něco se ti podaří a bude zase dobře

Holub (bílý)- více jich vidět- pomalu, ale jistě se dostáváš tam, kam máš

Holub (bílý) létající- nacházíš na své cestě několik přátel, kteří tě ochraňují

Holub (bílý) sedne si na tebe- poslouchej svoje vlastní pocity a věř jim

Holub (bílý) obejme tě křídly- spokojené dny tě ještě čekají

Honěn být sám a dohoněn- vzpomínky tě pronásledují a nejsou zrovna příjemné a hezké

Honěn být někým- poslední varování před následky svého minulého života, ale neohrozí tě to tolik, jak se obáváš

Honit a dohonit někoho- počítej s tím, že jednoho dne se setkáš s tím, s kým se setkat chceš

Horké (cokoliv)cítit- připrav se na to, že bude ve tvém životě ještě hodně lásky a vášně

Hory (lézt na ně)- starosti budou zažehnány

Hořet něco vidět- něco se stane, co tě nepotěší

Hosté (mnoho jich vidět)- radost v životě

Hostina ( kde nejsi vítaný) - boj o spravedlivou věc, která se dlouho tajila

Hostina (být na ní)- spokojené dny tě ještě čekají

Hotel vidět- procestuješ někam daleko, nebo pokračuj na své cestě životem

Hotel (spát v něm)- pokračuj na své cestě životem

Hovor (slyšet)- kamarádství a láska na sobě mohou pracovat, aby vydržely celý život

Houba (rozkrojenou vidět)- viník je na dosah

Houby vidět- špatná zpráva, nebo spokojené dny, ale poslední zkouška před tebou

Houby jedlé vidět- špatná, ale i dobrá zpráva, ale dobrá je většího významu

Houby sbírat- hodně moc namáhavá práce, která se ale vyplatí, nebo poslouchej, co se okolo mluví, a vyvoď z toho důsledky, nebo nemoc je na cestě

Houby krájet- starosti zmizí

Houby jedlé (ochutnávat, jíst)- starosti se odstraní samy

Houby červivé- starosti s marnou snahou odstranit je

Houby jedlé( jíst)- zdraví a štěstí

Houby (jídlo z nich vidět)- odpočívej, pokud to jde, budeš mít hodně povinností

Houby (ohromné)- ohromná práce, ohromné peníze :-)

Houby nejedlé- strach a obavy z budoucnosti

Houby nejedlé (sbírat)- nemoc

Houpačka (někdo tě na ní houpe)- spokojené dny

Houpat se (na něčem ve veliké výšce, mít závratě a strach)- bát se o budoucnost

Houpat se (na houpačce)- poslední varování před svatbou

Houpací síť (někoho ní vidět)- poslání je u konce

Housenka- něco se pokazí, budeš muset začít od začátku

Housenky hladit- počkej s rozhodnutím

Houska (jíst ji)- pomoz sobě, pomůžeš druhým

Houska (mazat ji)- něco se stane, co tě rozruší, ale neboj se, nebude to ani nebezpečné, ani bolestivé

Houska s máslem (jíst ji)- poznáváš zase sám sebe

Housle vidět- najdeš svoji vlastní cestu životem

Housle držet- staré rány se zase otevřou, ale zahojí se

Housle (hraje na někdo)- ocenění za tvoji práci

Hovořit potichu- tvoje pomoc je nenápadná, ale účinná

Hovořit sám (anglicky)- potřebuješ se odstěhovat jinam, než jsi teď

Hovořit (s někým)- dostaneš nějakou zprávu

Hovořit cizí řečí (s někým)- odstěhuješ se do ciziny

Hovořit (s cizincem)- pokračuj na své cestě životem a dočkáš se odměny

Hovor (lidí poslouchat)- dozvíš se pravdu o něčem, co je ti dlouho utajeno

Hra (být v ní)- poslechni svoje vlastní myšlenky a řiď se jimi

Hra (sportovní) zúčastnit se jí- poslouchej svoje vlastní myšlenky a řiď se jimi

Hrad (opravovaný, rozestavěný) - buduješ si dobré postavení ve společnosti

Hrad (temný, zašlý vidět)- pocit osamělosti se brzy vytratí

Hrad vidět- obnovení postavení ve společnosti

Hrad (být na něm)- spokojené dny tě čekají

Hradby vidět- ochrana před zlem

Hračka (najít ji)- poslední varování před rozchodem

Hračky (plastové, barevné)- poslouchej svoje vnitřní pocity a věř jim

Hrách (lusky) trhat- spokojené dny, spatříš svoji budoucnost

Hraničář (vidět jej)- posloucháš svoje vlastní srdce, a to je dobře

Hraničář (pomáhajícího vidět)- průvodce životem

Hranolky- poslední šance je na dosah

Hranolky vidět- spokojené dny tě čekají

Hranolky (kupovat)- stará láska nerezaví

Hrát divadlo (představení)- pochopení od někoho, kdo je hodně mocný a pomůže ti

Hráz vidět- nevíš, co bude dál

Hráz (vidět bortit se)- poslední varování před novým životem

Hrdina (akční) vidět ho- honem si něco přej, padá hvězda

Hrnec (s ohněm vidět)- poslední varování před změnou života

Hrneček- skromnost

Hrneček (napít se z něho)- závidí ti tvoje krásné děti

Hrobka (černá)- být v ní- návštěva nějakého nedobrého člověka, pozor na něho

Hromada (něčeho)- stoupáš vzhůru

Hromada suti- někdo se tě bude snažit zesměšnit, ale zesměšní sám sebe

Hrom (slyšet)- pospěš si s nějakou záležitostí, nebo pamatuj na to, že nejsi na světě sama, přichází pomoc

Hromy (slyšet v dálce)- neboj se ničeho špatného, máš ochranu

Hruď (políbit ji někomu)- poslední varování před zásnubami

Hruď (nahá mužská vidět)- potřebuješ ochranu a oporu

Hruď (nahá, mužská) ležet na ní- potřebuješ ochranu a oporu, ale dočkáš se

Hruď (mužskou, chlupatou vidět)- poškozená pověst, ale napraví se

Hruška (někoho jíst ji vidět)- poznání, že něco je někde špatně, ale u tebe to není

Hrušky (trhat zelené)- poklad v tobě

Hrušky (zelené dávat někomu)- zdravotní problémy se stanou mizivými

Hrušky (cítit je)- poslední varování před nepřítelem

Hruškovou šťávu vidět- poslouchej svoje vlastní pocity a nevěř nikomu

Hruškovou šťávu pít- poslední varování před nepřítelem a zradou

Hrůza (děs)cítit- nebezpečí, že tě někdo přepadne

Hřbitov (vidět)- nebezpečí, utíkej k doktorovi

Hřeben držet- naslouchej svému svědomí, vždyť je čisté, nemáš se za co stydět

Hřeben (krémová barva na něm)- problémy se ztratí jako mávnutím kouzelného proutku

Hřebíky (vidět někoho zatloukat)- nadchází období holé pravdy, kdy všechny lži opadají

Hřib (červený) vidět ho- nemoc z povolání

Hříbě (běžící) vidět- poslední varování před změnou života

Hřiště dětské- práce a zase práce

Hudba (taneční slyšet)- obávej se, že máš mnoho nepřátel, kteří tě chtějí vidět na kolenou

Hudba (hlasitou slyšet)- posloucháš svoje vlastní přání a to je moc dobře, nebo postrádáš společnost lidí, kteří by ti pomohli

Hůl (berla) biskupská- naděje na lepší život, než dosud byl

Husa (mrtvou vidět)- poslední varování před změnou života

Husy divoké (slyšet, vidět)- stěhování, které tě jednou čeká

Hvězda (tvar)- nemáš na vybranou, co děláš musíš dělat, nebo spokojené dny

Hysterický (být sám)- propadáš se do beznaděje, ale neboj se, vše se obrátí k dobrému

Hýždě nahé (svoje vidět)- směješ se sám sobě, ale to jediné správné řešení je právě k smíchu

Hýždě nahé (mít sám)- najdeš zase sám sebe

Hýždě (ženské) vidět- budeš se radovat ze života

 

 

Konchedras 19.7. 2020