H

Had- pozor na nepřítele. Přátelé tě zradí ve chvíli, kdy to budeš nejméně očekávat

Had (pronásleduje-li tě)- lidé si na tobě rádi jazyk brousí

Had svíjející se- tvůj nepřítel je vůči tobě bezmocný

Had (uštkne-li tě)- horečnatá nemoc, zrada a faleš budou ti velké starosti působit

Hadu se bránit a hlavu mu useknout- vítěztví nad nepřítelem a radost z dobrého skutku, ač bez pochvaly

Hada na kousky rozsekat- náhodou k majetku příjdeš

Hadů mnoho- mnoho nepřátel

Had na stromě- pokuta, klam

Hadice- onemocníš a budeš velmi nešťasten, ale nezoufej si, nic netrvá věčně

Hádka- pohroma v podniku, nespokojenost v manželství, též soudy

Hájovna- štěstí, veselost, pozvání na svatbu

Hadry- svou pílí své postavení i majetek upevníš

Háj(mladý, zelený, sedět v něm na trávníku)- radost

Háj(bloudit v něm)- stísněné poměry

Hák ve zdi zaražený- zloděj v domě

Hák vytahovat- krádeži zabráníš. V každém případě člověk jako velká překážka

Halena- budeš se muset uskrovnit, též nedbej na malichernosti

Harfu hrát slyšet- láska i útěcha

Harfa polámaná, beze strun- nemoc

Harfa(cestovat s ní od domu k domu)- veliké těžkosti

Halíře- nikdy nespoř zas tak, abys zapoměl na to, že máš obědvat

Hanba- v nejhorší chvíli, též nedbej na malichernosti

Hasiči- nabádá k opatrnosti ve všem

Harmonika(hrát na ni)- veselé časy

Havran(krouží-li)- zlamání, mrzutost

Havran(vlétne-li do domu)- pozor na zloděje

Havran(snáší-li se k tobě)- tvoje smrt nebo někoho jiného

Havrana zabít a jíst jeho maso- zármutek

Havranovi peří trhati- velký užitek znamená

Házeti nějakými věcmi- zneuctění

Házená(sportovní hra)hrát ji a nebo přihlížet- budou se ti posmívat, proto pozor, ať nejsi "kam vítr, tam plášť"

Hedvábí- rozmnožení majetku, ale pozor na ústupnost vůči lidem

Hedvábí žluté- nemoc

Hedvábí jasně červené- neštěstí

Hedvábí barvit- budou tě zatěžovati věřitelé

Hedvábí(kotouč látky)- nevěř sladkým lichotkám

Hedvábné punčochy- pro samolibost ti unikají věci mnohem hodnotnější

Hedvábník- někdo tě tajně miluje

Hazuka(oblékat si ji)- svatba

Helma na hlavě- změna postavení, nahodilá výpomoc v tísni

Herci(bavit se s nimi)- zklamání v lásce, též dobrodružství, vždy nestálé živobytí znamená

Herečka- usiluj vždy o to, aby se tvoje srdce nestalo otrokem vášní

Herkules(antická postava)- budeš mít v něčem velkou sílu, ale nechtěj se dělat ještě mocnější, než ve skutečnosti jsi

Herna(hráti v ní)- vše dobré

Herna(prohráváš-li)- starosti

Hernu vidět- podvod a klam

Heřmánek trhat- úleva v nemoci

Heřmánek pít- pevné zdraví

Hezká dívčina- pro muže nové starosti

Hezké dívce se chtít zalíbit- někdo tě bude chtít pokořit, aneb se dostaneš do řečí

Hezký mládenec- pro ženu příjemné věci, zdar v podnikání, také touha milé osoby po tobě

Hladem být zesláblý- onemocnění, těžkosti

Hlady zahynout- marné všechny tvoje snahy, lidem stejně nikdy v ničem nevyhovíš, též to nabádá k šetrnosti

Hlásná trouba- nedůvěra

Hlasatel- klam

Hlas rozléhající se- jedno z tvých dítek se stane slavným

Hlas mocný- dobrá budoucnost

Hlas pěkný, příjemný, ale tobě neznámý- pochvala

Hlas(volá-li tě a ozveš se mu)- smrt

Hlava holá- lehkomyslností o všechno příjdeš, zármutek a posměch máš k očekávání

Hlavu (tobě někdo stříhá-li)- velká hanba, chudoba, smrt

Hlava veliká- nemocným nepokoje

Hlava s hustými vlasy- čest

Hlava oholená- klam, lest

Hlava překroucená- prozřetelnost

Hlavu ostříhanou vidět- zlá nehoda tě stihne

Hlava s vlasy- buď spokojen, pro lásku nezešedivíš

Hlava poraněná- dobré plány, špatné podmínky, čeká tě velmi těžká práce

Hlavu obrácenou mít- vyhýbej se nerozvážným činům, neštěstí

Hlava velká(zdravému)- bude tě pronásledovat strach

Hlavu si umývat- budeš nucen vzít na sebe cizí chyby

Hlavu zvířecí na svém krku mít- varuj se pokrytců

Hlavy namalované- úspěch u žen

Hlavu uťatou vidět- ztratíš přítele

Hlavu tobě uťal-li někdo- buď opatrný, neboť někdo ti chce provést něco nepříjemného, též zármutek kvůli dluhům

Hlavu svou v ruce držet- zbohatnutí

Hlavu svou držet(spadla-li na zem)- ztráta

Hlavu někomu useknout- zbavíš se dluhů a nepříjemností

Hlavu dobytčí jíst- bohatství a váženost

Hejsek- potupa

Hledati něco a nemůžeš -li to nalézt- tvá touha se nesplní, též mrzutosti

Hledati něco a nalézt- klidný život v budoucnosti

Hledat nějakou osobu nebo dítě a nenalézti je- úmrtí blízkého

Hlemýžď lezoucí- pocta a úspěch, dobrá pověst

Hlemýždě jíst- těžká choroba

Hlídač(vidět ho)- zvyš opatrnost a nezapomínej dveře dobře zamykat!

Hlínu vidět- postupoval bys v lecčem rychleji, proto neposlouchej rady neupřímných lidí a v úsilí nepolevuj

Hlínu mísit- nesetrvávej stále v dané situaci, jinak budeš obviněn, nebo aspoň dále nepostoupíš

Hlínu vykopávat- peníze, ale těžko nabyté

Hlína(je-li žlutá nebo mokrá)- nemoci v rodině

Hlínou kamnářskou něco zamazávat- naděje na zvětšení majetku

Hlínu(hroudy vidět padat)- úmrtí někoho milého

Hliniště- varuj se před velkou lehkomyslností

Hluchým být- veliké trampoty, tvé názory budou odmítnuty, neb tě žádný nepochopí, hlavně se ti však neuvěří

Hluk cizí slyšet- obklopí tě podvodníci, kteří to s tebou vůbec nebudou lidsky myslet, čekej též hádky v domě, nebo nepřízeň v zaměstnání

Hluk sám tropit- mrzutosti

Hlupáka vidět- budou tě přesvědčováním chtít oklamat

Hmoždíř(v něm tlouci)- nepřátelé o tobě budou roztrušovat špatné pověsti. Jinak vždy spíše znavažování schopností a vyvyšování nedostatků

Hnis- zármutek, nepříjemné věci

Hmyz- Úspěchy v uměleckém snažení, též znamená dopustit se hříchu

Hnízdo ptačí s vajíčky nebo mláďaty- velká radost a štěstí, dosáhneš úspěchu v práci

Hnízdo prázdné- beznaděj a nesplněná přání

Hnízdo hadí- dostaneš se mezi lidi, kde tě stihne neštěstí

Hnízdo vybrat- varuje před neopatrnými činy

Hnízdo celé vzít ze stromu- chraň se starat o cizí záležitosti

Hnůj vidět nakládat- vytrvalost v zaměstnání

Hnůj venku kydat- bohatství

Hnůj na pole vést- přičinlivost se velmi vyplatí, budou ti všichni závidět

Hnůj cítit- pokus se o štěstí v loterii

Hnojem být zašpiněn- buď velmi málo dosáhneš, nebo se dočkáš hanby, posměchu

Hnojiště(hnojůvka)- nezapomínej na nejkrásnější cnosti ani tehdy, až se tvým údělem stanou štěstí, blahobyt a vážnost

Hoblovačky sbírat, na hromadě je vidět- marné úsilí v podnikání

Hoblík- dobré věci přijdou v pravý čas

Hoblovat prkna sám- mnoho práce budeš mít, ale štěstí stejnoměrně pokvete

Hoblovat někoho vidět- budeš svědkem smutku cizího nebo přítele, též v tvé rodině smrt(zvláště, vidíš-li při hoblování ohlazená prkna v hromadě)

Hoboj- zbytečně nemluv, neváhej, neskládej ruce v klín

Hodiny vidět a slyšet bíti- výzva k důležitému podnikání

Hodiny natahovat- budeš v jisté záležitosti vyslyšen

Hodiny stoji-li- něco propásneš

Hodinám točit ručičkami- nepokoje v rodině

Hokynářka- klevety

Holič(mluvit s ním)- škoda

Holiče vidět při práci- číhají na tebe podfukáři, stěží se vyhneš ostudě, též změna pobytu

Holič řízl-li se- nedbej na pomluvy

Holit dát se od někoho jiného než od holiče- podvod, poznáš pocit křivdy

Holit sebe- v životě mnoho ztratíš

Holit druhého- ublížíš někomu, kdo tě má rád

Holubi vidět(i jednoho)- štěstí a rodinná událost

Holubi letící- zažiješ příjemné a překvapující události

Holubi na střeše vidět- dostaneš dobré zprávy, dobrá ponaučení, budeš vědět, co v jisté době dělat

Holubici bílou vidět nebo ji chytat- brzká svatba

Holubník- štěstí manželské

Holoubata vybírat z holubníku- vzácní hosté

Homolky jíst- menší mrzutosti

Homolky prodávat- manželské nevole

Hon zvěře- žaloba i nebezpečí

Honce vidět- žalost

Honit někoho- nevěra

Horečku mít- budeš se pohybovat v neklidném prostředí, snad i onemocníš

Hora-dosažení cti

Hora(vystupovat na ni, jde-li se ti lehce)- vítěztví nad něčím a zdar

Hora(těžce na ni vystupovat)- těžké dosažení tužeb

Hora(vystoupit na vrchol a rozhlížet se)- neočekávaná radost a velký úspěch

Hora(sestupovat z ní)- velké příkoří, též smrt blízkého člověka

Horu strmou a holou přelézat- varuj se před úrazem a nebezpečím

Hora(sesouvá-li se nebo boří)- veliká žalost

Hora(vylezeš-li na ni a už nemůžeš dál)- čeká tě neúspěch, který však překonáš úsilím a nepoddajností

Hory přejít- zaměř své úsilí více na cíl, jehož chceš dosáhnout

Horami být obklopen- ještě je čas dostati se ze zamotané situace

Horský průvodce- nedáš-li si lepší pozor na některé lidi, zbloudíš nejen z cesty

Horský hřeben- vynalož k síle i vědomosti a naopak

Horská dráha- tvoje záležitosti, i milostné, se příznivě vyřeší

Hor mnoho- statečně zdolávej všechny překážky a nepouštěj se určené cesty, jinak nedojdeš svého cíle

Horník- chtějí tě navštívit příbuzní, které nemáš rád

Horník(je-li umazaný)- host, který způsobí nepříjemnost

Horník při práci v dole- smutek, smrt úrazem

Host(hostit ho)- rodinná událost

Host někam vcházející- štěstí ve hře

Hosta vidět- nauč se šetřit, příjdou na tebe zlé časy!

Hosta přijímat- závist

Host(sám jako host někam vcházet)- nouze

Hostina(hoduješ-li ty sám)- úspěch

Hořčici vidět- za sladkými řečmi nebývá vždy sladké srdce

Hořčici jíst- zarmoucení

Hospoda- zarmoucení

Hospodský- veselost, ale povážlivé stáří

Hostinec malý venkovský- drobné hádky

Hostinec(zastavíš-li se v něm)- těžké, nepokojné časy, též-budeš potřebovat velmi mnoho klidu a odpočinku

Hotel(ubytovat se v něm)- onemocnění, též návštěva u nemocného v nemocnici

Hotel vidět- změníš bydliště, ale spokojený nebudeš

Houby vidět či sbírat- pevné zdraví, dlouhý život

Houby jíst- tvé přání se nesplní

Houkání slyšet- výstraha před nebezpečím, též chvíle osamění v přírodě

Houpací kůň- zesměšnění a znevážení tvé osoby

Houpačka- uděláš chybu, když se ukvapíš, též nepřeceňuj své síly a schopnosti

Houpat někoho- nebuď nerozhodný, často tím utrpíš škodu

Housle vidět- svornost v domácnosti, přátelství

Housle slyšet hrát- vrátí se ti to, cos už jednou měl a už nečekal, že něco příjemného zažiješ

Housle(hraješ-li sám)- smutek a pláč

Housenky(více) vidět- zrada v manželství nebo v lásce

Housenku(jednu) vidět- budeš mít radost z odhaleného podvodu

Housenku zabít- někdo na tebe za tvými zády hubuje a nadává

Houser(drůbež)- nebezpečný nepřítel

Houser(štípne-li tě)- nepřítel ti velmi uškodí

Housera(bolest v kříži) dostat nebo cítit- nepříjemné starosti

Hovězí maso vidět- neuznání tvé obětavosti a nevděk

Hračka(jestliže ji od někoho přijímáš)- chraň se toho, kdo ti ji dává

Hračku přijímat od neznámého- chraň se toho, kdo chce získat tvé přátelství, dej si pozor na lidi a buď uzavřenější

Hrad- ochrana či obdarování

Hradní stráže- budou tě chtít přinutit k určitému činu

Hradba pevnostní- dobrodružství a nebezpečí, jinak- neváhej! Zde skutečně platí, že stará láska nerezaví

Hrachoviště zelené- radost a dobrá pověst

Hrách vidět- jen v práci najdeš svoje štěstí

Hrách kvetoucí- úspěšně dokončíš své dílo

Hrách počítat- při řečnění se drž rozumu, neboť on je dobrým rádcem

Hrách jíst vařený- pomluvy

Hrachové lusky trhat- komu jsi nejvíce důvěřoval, ten tě zklame

Hrachové lusky loupat a jíst jej- výhra

Hranice- škody zaviněné přílišnou sebevědomostí

Hrát na hudební nástroj- jsi-li chudý, dosáhneš úspěchu, jsi-li bohatý můžeš očekávat ztrátu

Hráz- budeš nucen řešit mnoho problémů abys něčeho dosáhl

Hráz zničená- vyhýbej se nepřátelům

Hráz překročit- špatné časy

Hrazda(cvičit na ní)- nebezpečí

Hrb mít- zbohatneš

Hrbáč- bohatství

Hrdličku vidět- mír v domě

Hrdličky cukrování slyšet- věrná láska

Hrnec kuchyňský- nepříjemnosti

Hrnec(nočník)- dobrá budoucnost

Hrnec(močit do něj)- radost

Hrob otevřený- nebezpečí smrti

Hrob zaházený, upravený vidět- nečekané rozuzlení věcí

Hrob sám kopat- veliké těžkosti

Hrob zahazovat- buď opatrný, hrozí ti choroby

Hrob(upadnout do něj nebo být zaživa do něj vhozen)- unikej nepříjemnostem a nebezpečí

Hrob(číst nad ním nápis)- nesmírné soužení

Hrob zdobit- svatba v příbuzenstvu nebo zisk s námahou

Hrobku stavět- bída, těžká nemoc

Hrobku  vidět- špatné zprávy

Hrobník(mluvit s ním)- menší nemoc v domě

Hrobníka vidět- přátelství, které uzavřeš při víně potrvá tak krátce jako opojení

Hroch- považují tě za nemotorného člověka, ukaž vše, co znáš a umíš

Hromobití- znamená překvapující útěchu, ale též neúspěchy, které budou potom následovat

Hromobití s blesky- setkáš se s někým, kdo tě potěší nebo velmi rozveselí

Hrozinky- stálost v lásce, radost, též sláva, kterou získáš, rychle pomine

Hrozny(vinné révy)- nedosáhneš všeho ihned, ale krůček po krůčku

Hrozny plné, bílé a zralé vidět či otrhávat- zbohatnutí

Hrozny černé trhat- ztráta a zármutek

Hrozny žluté, seschlé, nezralé- velká nemoc, též nikdy se nedej strhnout hněvem

Hrozit(ty někomu)- odstranění překážek

Hrozí-li někdo tobě- chraň se špatných lidí

Hrušku měkkou jíst- velké bohatství sám pro sebe

Hrušky zralé a sladké vidět či jíst- radost a zdraví

Hrušky žluté a trpké- dlouhá nemoc

Hrušky nahnilé- zármutek, pro neopatrnost budeš pykat

Hrušek mnoho vidět- zkoumej myšlenky jiných lidí pro svoje dobro

Hrušky ze stromu střásat- můžeš o štěstí mluvit, jestliže ses vyhnul nebezpečí, též klid příjde po splnění slibů

Hrušky červivé- buď opatrný, lidé chtějí využít tvé lehkomyslnosti

Hřbet- nemysli jen na dnešek, také zítra budeš chtít jíst

Hřbet sehnutý- budeš nešťastný, neboť tě lidé budou vystavovat bezdůvodnému posměchu

Hřbitov navštívit- potřeboval bys mnohem lepší péči

Hřbitov(klečet na něm)- veliký zármutek

Hřbitov otevřený zhlédnout- setkání s milou osobou, milé setkání

Hřbitov v dáli vidět- velká, šťastná událost

Hřeben vidět- hádky a roztržky ti nedají pokoje

Hřeben nalézt- neštěstí

Hřebce mít- budem obdivovat tvou šikovnost a sílu

Hřebčinec vidět- bohatství ti nepřinese štěstí

Hřebík do zdi zatloukat- oddálení nebezpečí, ústup ve velmi vážné věci

Hřebík vytahovat- nezdar

Hřebík zaražený vidět- nepokoj v domácnosti

Hřebík narovnat- dostaneš se do situace, ze které ti pomůže jen rozvážnost

Hřebík vidět- rozbité naděje, ztráta vážnosti nebo něčeho drahého

Hřebík kout- mysli víc na sebe a nenech se jen využívat

Hřeblo- rozčílí tě hádka

Hříbě(červené nebo převalí-li se na louce)- smrtelný úraz, neštěstí

Hříbě bílé- smutek, úmrtí

Hříbě pěkné, bujné, obyčejných barev- choroby se tě jen zřídka chytnou

Hřib sbírat, jíst- mnoho pilné práce ale zdravost i zlepšení budoucího života

Hřib jedovatý, satan- špatné věci, znepokojení ze strany druhého člověka

Hubičkovat přítele- hněv

Hubičkovat bábu- smutek

Hubičkovat někoho z rodiny- požehnání

Hudba- útěcha, potěšení

Hudba nepříjemná- klevety, nepříjemnosti

Hudebníky vidět- drž se poučení, aby ses nepouštěl do věcí, které nedovedeš, též dobrý rozmar

Hůl(podpírat se s ní)- těžká nemoc tě potrápí

Hůl zlomit, ztratit- ztratit přítele

Hůl vidět- buď rozvážný, neboť tvůj nepřítel je silnější, než si myslíš

Hůl turistická- nespoléhej se příliš na podporu či pomoc jiných

Holí někoho bít- svou pravdou získáš převahu nad těmi, kdo ti nepřejí

Hulán- když projevíš lítost nad svými chybami, žádej to směle i od jiných

Humor- čeká tě hostina

Humus(na něm ležet)- vše, co nemá na světě trvání(krása, pravé štěstí a hrdinství) příjde k tobě stěží a jen nepozorovaně

Humus vozit- v těchto dnech se varuj udělat chybu, sic štěstí o tebe ani nezavadí

Humus skládat- nemluv veřejně nikdy o svých výhodách

Husar(voják)- budeš mít štěstí v lásce

Husí peří škubat- zvětšení majetku

Husí peří vidět- dostaneš zprávu, která tě mile překvapí

Husu jíst- blahobyt a bohatství

Husu prodat- zármutek v rodině

Husa pěkná a tučná- výhra

Husa na vodě plovoucí- daleká cesta

Husa bez peří- finanční potíže

Husu krmit- peníze, zisk, spokojenost

Husu zabíjet- domácí nesváry

Husu zabitou párat- chystej se k placení daní, budeš dědicem

Husu péci- dostaneš hosta do domu, též radost

Hus více či mnoho vidět- v životě mnoho dosáhneš a právem se o tobě bude říkat, že jsi dítětem štěstěny

Husu kupovat- nevíš o tom, že se ti lidé smějí

Husy pást- nepěkně o tobě smýšlejí

Husa oškubaná- dej si pozor, někdo tě chce podvést

Hvězdu vidět- něco tě velmi potěší

Hvězda večernice- uzdravení, milencům štěstí v lásce

Hvězd několik vidět- dočkáš se malého dědictví

Hvězd mnoho nebo přímo nebo jasně zářící vidět- rozkošné chvilky, dobré zprávy, úspěch příjde přes noc, dej pozor, abys ho přes den nepromarnil

Hvězdné obrazy- jen vytrvej, všechno se ti zdaří

Hvězda padající- převrat, náhlá smrt

Hvězdy bledé- smutek, těžkosti

Hvězdy počítat- marné touhy

Hýřit celou noc- radost a štěstí

Hyacint- užiješ radosti, kterou jsi vůbec nečekal

Hydroplán- budeš častěji sklízet obdiv lidí

Hýl (pták)- dávej si dobrý pozor, někdo tě chce do osidel získat

Hyena divoká- škoda

Hyena(být jí přepaden)- nepřátelé ti strojí úklady

Hutník- nemilá návštěva