Gilgameš- Vojtěch Zamarovský

Gilgameš- Vojtěch Zamarovský

Epos starý z předbabylonských dob Sumerů ze 4 stol. př. n.l. o legendárním králi, který chtěl překonat smrt. Zemřel, ale jeho jméno zůstává dodnes.

Přečtení této knížečky dá hodně odpovědí, ale ještě víc otázek. Epos je napsán podle klínového písma z hliněných tabulek. Pouze tato část dává mnoho nahlédnout do hodně dávné minulosti, ale nálezem dalších tabulek by se odkrylo něco, co má raději zůstávat skryto, protože by mohlo dojít ke zneužití vědomostí dávného národa.

 

Konchedras 7.5. 2013