G

Galerie- nepatříš mezi ty, z jejichž středu si tvůj protějšek v lásce vybírá

Galoše- nehleď jen na krásný oděv člověka, ale zkoumej též, co se skrývá pod ním

Generál- rvačka v domě nbo roztržka, pozor na domýšlivost

Grešle sbírat- lítost

Gilotina- mrzutosti, vzniklé z pomluv na tvou hlavu

Girl(varietní nebo barová beaetka)- nevyhneš se hádce v rodině

Gramofon(v domě na něj hrát)- dobrý přítel v nesnázích tě potěší

Gramofonová deska- budeš se bavit s veselými lidmi

Granát(zbraň)nalézt- bolestná choroba

Granát vidět vybuchnout- zlá zpráva

Granáty(drahokami)- nic nemáš, těžko budeš mít, ale přesto budeš chtít či muset darovat

Guma- nestálost

Guma(s ní pracovat)- chyby a omyly budeš muset muset napravovat, též smutek a lítost

Gumový plášť- buď opatrný ve svém konání, jinak se stane něco, co ti smutek přinese

Guvernantka- nezapomínej na ctnosti a na skromnost

Gymnázium- cos v životě promeškal, měl by ses snažit dohonit

Gatě(spodky) ztratit- škoda na jmení