F

Fanfára- hleď si včas chránit domácnost před bídou, neboť se ti blíží nepříjemné dni

Faru(stavení) vidět- bezstarostná budoucnost

Farář(s ním na faře mluvit)- mrzutosti

Faráře s kuchařkou- radost a překvapení

Fazole sázet nebo zalévat- tvé přání se splní

Fazole otrhávat- různice

Fermež(natírat s ní)- úraz

Fermež přelévat nebo rozlít jí- varuj se nebezpečí

Fialky(z nich věnec vidět nebo mít)- dostat úřad

Fialky na jaře kvést vidět- štěstí a věrná láska

Fialky trhat- vůbec netušíš, že tě někdo miluje, též dopátráš se i pravdy o tom, co tě znepokojuje

Fialky dostat darem- měl by sis upřímnou duši k sobě najít, neboť sám člověk mnoho nedokáže

Fialkami se zdobit- buď rozumný při jednání a nedej se odvrátit

Fialku jednu v klopě mít- čekej hosty, poukazuje též na skromnost

Fíky vidět, nebo jíst a chutnají-li ti(sladké)- štěstí v lásce, pomocí jiné osobě dosáhneš majetku nebo lepšího postavení

Fíky darem dostat- těš se, neboť se přibližuje splnění toho, na co tak dlouho čekáš

Fíky jíst nebo vidět nedozrálé(nechutné)- nemilé soudy, zármutek

Fíkovník- nestarej se nikdy o cizí tajemství

Fíkovníkový list- marně se o jistou osobu budeš ucházet

Facku dát- nesvornost

Facku dostat- dar

Flašinet slyšet hrát- uslyšíš nedobrou novinu

Flašinetář(s ním mluvit)- nuzné poměry

Flétnu vidět nebo na ni pískat- chraň se před podvodem a nevěř žádnému lichocení

Fotograf(být u něho)- budeš mít štěstí

Fotografa při práci vidět- brzká svatba

Foukací harmonika- půjdeš na zábavu, ale veselit se budou místo tebe jiní

Fůra vysoko naložená- obohacení

Frejířka- podvod nebo mrzutost