"Drž se své cesty, chodče....

"Drž se své cesty, chodče, drž se tam,"

-dostal jsem v mládí radu od obzoru-

"a přejdi luhy, neboj se zlézt horu,

vždyť dlouhým žitím spěješ k dálavám."

 

Od těch dob prochodil jsem světa lán

a zapomněl na bárku Charónovu.

U každé větve drozda chtěl jsem znovu,

u každé skály žádal drahokam.

 

Zahnal jsem žízeň u bezpočtu kašen,

a přesto zůstal vnitřně neuhašen.

Teď, před sebou smrt, spěju k dálavám,

 

už blíží se ta bárka Charónova

a obzor zase našeptává slova:

"Drž se své cesty, chodče, drž se tam."