Diagnostika automatickou kresbou

Diagnostika automatickou kresbou

Při hledání příčin různých potíží někdy automatické písmo nestačí a  je potřeba proniknout více do problému pomocí automatické kresby.

Automatickou kresbou se dá určit vše, co souvisí se :

vztahem, 

zdravím,

s minulými životy,

s budoucími ději.

Také souvislosti v partnerských vztazích.

Nemoci, které přijdou.

Obavy, které máme, a jejich příčiny.

Pří kreslení automatické kresby pracuje mnoho energií, a tak se dostáváme do daleko větší hloubky problému.

Maluji pouze tužkou, pastelky nepoužívám, střídání barev jen přerušuje komunikaci a rozptyluje. Také tak hezky nekloužou po papíře jako tužka:-)

Automatická kresba s popisem je však poměrně náročný úkon pro energie, s kterými pracuji, proto kresba poskytnuta jen tak mi  byla odmítnuta. Bylo nutno udat nějakou částku za kresbu.

Diagnostiku podrobnou automatickou kresbou  i s podrobným popisem zasílám na Vaši mailovou adresu do dvou dnů po obdržení částky  256,-   ( 10,- EUR )  na účet , nebo zaslané složenkou na adresu.

Máte-li zájem o tuto podrobnou automatickou kresbu, pište prosím na uvedený mail :
konchedras@konchedras.com

Po obdržení Vašeho mailu Vám ihned odepíši, kdy můžete očekávat odpověď s automatickou kresbou.

 Děkuji paní Tereze ,  díky té paní jsem poznala, kam až daleko mohu sáhnout, kam je mi dovoleno jít...

 

Konchedras 13.9. 2009


Ukázky automatické kresby

Partnerská vazba (současnost)

Na obrázku jsou obě postavy bez jakýchkoliv znaků, čisté.  Nebojí se pravdy. Říkají si pravdu. Spirály (vlnky) okolo postav jsou síly a energie, které spojují muže a ženu dohromady. Obloukem se vracejí zpět.

Ovál (kolo) nad postavami je ochrana vztahu a ochrana jejich štěstí ve vztahu shůry.

Pod oválem je šipka, která vede dolů a nahoru. To je spojení dvou světů v jeden, dá se tu říci, že protiklady se přitahují.

Pod šipkou je chuchvalec, který znamená, že partneři jsou cílem zlých úmyslů a závisti. Ale, je tam nahoře ochrana, která se obrací v podobě spirály a ničí tu zlobu.

Pod chuchvalcem je spojení vztahu se zemí a nebem, uzemnění vztahu.

Šipka dolů a spodní proud, ta čárka, je spojení s ochranou nad dvojicí, která je chrání před zlem a před zlými skutky. Pod tou šipkou ta čárka je uzemnění zla. Při kreslení tužka táhla šipku od chuchvalce k uzemnění.

Hezký vztah.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karmická vazba partnerů

Na obrázku uprostřed nahoře je ochranný štít shůry, ale je porušený, protože se stalo, co se nemělo stát. Došlo k vraždě. Ta šipka dolů v ochranném štítu (oválu) je konec ochrany vztahu. Vyšší síly se odvrátily.

Pod ochranným štítem je veliký chuchvalec s osmičkou. To je zlo ve vztahu v minulém životě. Muž byl tyran. Žena se bránila a chránila děti. Byla sama, neměla nikoho, kdo by jí pomohl, kdo by jí chránil. Ale ona se rozhodla, že bude chránit svoje děti, že bude bojovat za děti, které má, které se neumí bránit. Nakonec se dostáváme na samé dno, kde je stín a samota. Muži stojí okolo, a nikdo neví, kdo vystřelil. Kdo byl vrahem a kdo byl oběť? Je tam smutek a samota. Žena zabila svého muže a potom byla zastřelena na útěku...

U ženy jsou vykreslené dvě bublinky nad sebou. To je smutek a samota. Ty provázejí ženu celý současný život.

U muže je celé soužení naloženo na něj. Je karmicky zatížen, nemůže uniknout z toho kruhu. Má okolo sebe kruh, nemůže odtamtud. Tíží jej velká karma, která se neodstranila a stále se načítá. Má na vybranou, buď se pokusí odstranit karmu a nebo se bude zodpovídat z těchto zlých skutků a bude poslán zpět na zemi v podobě zvířete. On už udělat mnoho špatného, nyní by měl být potrestán.

Šipka z toho kruhu, karmy znamená, že je čas opustit tento svět a být potrestán. Je to veliké varování tomuto muži.

Vlnka od osmičky k muži znamená, že je svázán s tím, co se stalo, neunikne tomu.

Od spodu, od chuchvalce, mezi partnery, se táhnou kola až k ochrannému štítu, který už nepůsobí. Od těchto kol se táhne silné vlnění k muži ženě, které způsobuje zvrat v životě obou. Je to karmické působení vlivem těch událostí....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duchovní kresba postavy

Tento člověk má nad sebou "klobouk", ovál, který znamená ochranu. Chrání jej před zlem, ale nezastiňuje.

Pod postavou je chuchvalec, který znamená mnoho špatného, co se ne tohoto člověka připravuje, ale je tam ochrana nad ním.

Postava má okolo sebe ochranný obal(vlnky a šipky nahoru a dolů). Znamená to, že člověk přijímá a dává informace, které přicházejí.

Šipka nahoře nad postavou znamená, že přijímá informace z vesmíru i ochranu.

 Konchedras 17.9. 2009


Vaše dotazy a názory na automatickou kresbu

Datum: 27.11.2009

Vložil: Petr

Titulek: čtení

Dobrý den, nalezl jsem doma mnoho automatických kreseb na sebe a svou manželku. Rád bych věděl co znamenají - manželka se se mnou rozvádí. Je možné vám je zaslat. Rád vše uhradím. Děkuji mnohokráte.Petr

Odpovědět

—————