D

Dalekohled- štěstí, dobrá, spořádaná rodina

Ďábel- v tvé společnosti jsou lidé, kteří ti budou našeptávat nepěkné věci

Ďábel(bát se ho, utíkat před ním)- velká nenávist proti tobě, též podvod

Ďábel(hraje-li na housle)- poznáš škodlivého člověka

Dáma- tvoje srdce prudce vzplane, ale lítost pokulhává. Rozlišuj lépe city a činy!

Dámská společnost- varuj se přílišných slibů a hanby

Dámský střevíček- využij vhodného okamžiku, neboť přízeň milované osoby se od tebe odkloní

Dámu vzácnou vidět- blahobyt

Daň(vybírat ji)- velká starost, mrzutosti

Daň(odvádět, platit)- konec starostí, očekává tě příjemná cesta, na níž navštívíš milé přátele, kteří tě příjmou s velkou radostí

Daňek(zvíře)- tvoji odpůrci budou co nevidět pokořeni

Dar vidět- tvoje budoucnost se bude šetrností dobře vyvíjet

Dar dát- díků se nedočkáš

Darů více rozdělovat- škoda

Dar přijímat- zisk, dobrý výdělek, též výhra

Dar(mít z něj velikou radost)- závist nepřátel

Dásně rozbolavěné- rozepře a nesváry v domácnosti

Datle(chutnají-li)- láska, tvoje vášeň bude odměněna, užívej proto, co ti den přinese. V lásce značí první políbení

Dědu vlastního vidět- tvůj život se rozestře do velké dálky

Dědeček a babička- všechny záměry se ti s rozumem podaří uskutečnit

Dědoušek cizí- dlouhý věk

Dědictví- značná ztráta, ochuzení

Dědictví učinit- spory v rodině

Dědina(bydlet v ní)-dobrá zpráva, příznivá změna

Dědina zpustošená- škody ,ztráty

Dědina vyhořelá- pohroma, neštěstí

Dědinu vidět- zlepšení životní situace dobudeš usilovností

Dědinu zapálit- mnoho vydání

Dělat něco- svoji práci šťastně dokončíš, též dobré pořízení

Dělo vidět, slyšet z něj střelbu- veliká nepříjemnost, zklamání, neštěstí

Dělostřelec- nevěra v lásce, veliká lítost

Dělová koule- velký zármutek tě očekává

Dělový člun- čeká tě změna, která tě příliš nepotěší

Dělník- nesvěřuj se cizím uším, jinak tě zradí

Dělníků mnoho se hrnoucích- šťastná budoucnost

Dělníky vyplácet penězy- zbohatnutí

Dehet- falešné předsudky a představy o tvé osobě

Demonstrace- dej pozor, abys příliš neprojevoval svoje byšlenky a nálady

Děravost(u zubů)- nepříjemnost za nepříjemností

Déšť (žene-li se prudce do oken)- budeš bojovat o své vlastní štěstí

Déšť normální vidět- budeš mít úspěch při nějakém výkonu, čekej blahopřání

Déšť hojný- štěstí

Deštík drobný- malé nesnáze

Déšť s větrem a bouří(příval)- hrozící nebezpečí, zlá příhoda

Déšť kalný- nemoc

Déštěm zmoknout- protivenství

Déšť(jít v něm pod deštníkem)- pomoci se ti dostane

Deštník zavřený- přítel nablízku

Deštník mít- blahobyt, též poklony a lichocení

Děštník roztrhat- pohoršení

Damašek(látka, saty z něj mít)- veselé časy

Dešťovka- škoda a potřeba pomoci

Detektiv- uškodí ti klam a podvody

Děti hrající si- rozmnožení majetku, čeká tě vysoký věk a příjemné stáří

Děti novorozené- potěšení

Dítě sám mít- štěstí a radost

Dítě malé na rukou chovat- pro muže narození chlapce, pro ženu holčička

Dítě z něčeho spadnout vidět- dostaneš se do finanční šlamastiky

Dítě (samo upadne)- úzkosti

Dítě nahé- pomluvy

Děti větší okolo sebe- ulehčení v starostech

Dětmi se zabývat- starosti, potíže v zaměstnání

Dětí mnoho vidět- budeš-li si tolik ve známostech vybírat, smutné stáří budeš mít

Dítě hezké vidět- někdo ti velkou radost způsobí

Dítě při křtu vidět- velice příjemná změna v životě a s ní i nečekaná radost

Dítě s kojnou vidět- přírůstek do rodiny, též příjmi dobrou radu, neboť na ní bude záviset pomoc a užitek

Dětské šatičky- budeš v takovém rozpoložení, že tě bude potřeba velice litovat

Děkan- proměna stavu

Diamant vidět- dávej si pozor na falešné lidi, ohrožují tě na každém kroku

Diamant(být jím zdoben nebo jej obdržet)- velká pocta, přátelství

Diamant ztratit- staneš se obětí nespravedlivého zacházení

Diamanty sbírat- úsilí budeš muset vyvíjet a mysli na statečnost

Dílna- vždycky najdeš správná slova, jenom je musíš hledat na správném místě

Dílna(být v ní)- poctivost, pracovitost

Díra v šatech- nouze

Díru vrtat- marnost a trápení

Díra(do ní spadnout)- pozor na špatné přátele, též mrzutost

Divadlo- vždy klevety

Divadelní budova- přátelé v domě

Divadelní scéně přihlížet- buď něco milého, nebo nemilého, vždy podle toho, jak na tebe hra působila

Divadelní jeviště prázdné- život bez radosti

Dívku objímat- přízeň

Dívku vidět příst- svatba

Dívka(s mladou , hezkou mluvit)- milé překvapení, spokojenost

Dívka plačící- mrzutosti kvůli pomluvám, ze strány milých přátel, i nesnáze

Divka(najímat služebnou)- zbohatnutí

Dívka tančící- velká radost tě čeká

Dívku líbat- dostaneš příjemnou zprávu, buď však opatrný

Divit se- zklame tě osoba, které jsi důvěřoval

Divoký člověk- nemilé věci, též urážky a pokoření

Divoké kachny- neunikneš zklamání

Divoká zvěř- pronásledování nepřáteli

Divoté prase viděti - zlá žena ( i vlastní)

Divoké prase poraniti - hádka se zlou ženou

Divokého prasete jísti maso - bohatství

Divoké prase zabíti - přemožení nepřítele

Díž vidět- dočkáš se milého překvapení

Díž(mísit v ní chléb)- požehnání v domě

Dláto- dostaneš se kupředu přes všechny překážky a navzdory všem

Dlaždice vidět- úřady ti budou působit velké těžkosti

Dlaždice spatné vidět či po velice tvrdých chodit- na živobytí těžce budeš vydělávat

Dobytek hubený- starosti, drahota, ztráta peněz, s každým haléřem budeš muset počítat

Dobytek tučný- bohatý a spokojený život s dalekými a krásnými cestami

Dobytek na pastvě vidět- škoda, tvoje starost o jiné se ti nevyplatí

Dobytek hnát- tvoje štěstí nebude mít hranic, bude dlouhotrvající

Dobytka velké stádo vidět- jen vytrvej, neboť úspěch není daleko

Dobyvatel pokladů- mírni svoje vášnivé city a chraň se hlavně každé lásky na první pohled, jinak budeš zklamán

Dojit(teče-li hodně mléka)- čeká tě veselé stáří

Dojit(zvíře mléko nedává)- pohroma a veliké neštěstí

Doga(pokousala-li te)- podvod a nepřátelství

Domácí pán- buď opatrný na lidi, s nimiž se budeš setkávat

Domácí zvířata- připrav se na oslavy, tvá touha se splní

Domácí nářadí vidět- v rodinných věcech pěkný soulad

Domácí nářadí čistit- nakonec i k tobě promluví štěstí, bude se ti dobře dařit, pokud ho nezakřikneš

Domácí nářadí v nepořádku vidět nebo mít- z bídy se nevymotáš

Domino hrát- úsměšky vůči tobě, nenech se rozčílit

Domino vidět- budeš moci hledat radu a pomoc pro vyřešení velkých těžkostí

Domovník- budeš se musit zbavit velmi hlučné společnosti a ochránit se před přílišnou zvědavostí

Domovní dveře otevřené- návštěva a milé uvítání

Domovní dveře zavřené- zklamání

Domovní dveře zcela zamčené- špatná společnost

Dopis obdržet s červeným okrajem- smrt mezi nejbližšími

Dopis obyčejný od listonoše a nebo jiného nebo dopis nalézt- smutek a ztráta

Dopis číst- zlá nebo dobrá novina podle obsahu dopisu

Dopis otevřít a nic v něm není napsáno- veliký zármutek

Dopis peněžní obdržet- výhru znamená

Desky(jakékoliv)- nebezpečí

Dort darovat- tvoje láska nebude zřejmě opětována

Dort kupovat- příjemná rodinná slavnost

Dort dělat, zdobit nebo jíst- nenadálá radost, překvapení

Dostihy vidět- překonání těžkostí a překážek

Doutník- i pro tebe platí, že drahý klobouk neudělá z chudáka pána

Drahokam z prstenu ztratit- opatrnost při každém podnikání

Drahokam vidět- pozor na podvod, budeš poučen, že není vše zlato, co se třpití

Dragoun- opatrnost, ostražitost, mnoho nepřátel, budeš obviněn z nadměrné pýchy

Draka papírového pouštět(letí-li hodně vysoko)- velká čest

Drak(netvor z pohádky)- budou se snažit vehnat tě do úzkých, do nebezpečí, ale ty buď odmítneš, nebo  všchno, i s léčkami, zdoláš

Drát- skrytá zlost, ztráta vážnosti

Drát tahat- neprohraješ proces, varuj se aspoň věřit víc cizím jazykům než vlastnímu rozumu

Drát hledat- tvoje nepříjemnosti brzy pominou

Drát(překáží-li natažený v cestě)- neštěstí

Drát(podaří-li se ti ho přeskočit a nebo odstranit)- z nebezpečí vyvázneš

Dluhy dělat, mít- vyhni se přátelům

Drkotání slyšet- zcela jistě se dostaneš do řečí

Drn trávy vyrývat- vynaložíš úsilí pro pocity krásy a i pořádku

Dražba(být přítomen)- varuj se jakýchkoliv pletek

Dražbu sám provádět- onemocnění, starosti

Drozd- drž jazyk za zuby chceš-li mít jistou budoucnost

Droždí(čerstvé, vonící)- usilovností dosáhneš současného cíle

Droždí(špatné, páchnoucí)- marná námaha, smutek, starosti

Drůbež- dočkáš se uznání, ale až po přestálých nepříjemnostech a až za delší dobu

Dříví kupovat- nouze

Dříví štípat- těžkosti, nesnáze

Dříví v hranici narovnané- urovnání domácích poměrů

Dřevěná hranice v plamenech- křiky v domě

Dřevěná nádoba- šetři a budeš mít za tři, čeká tě nouze

Dřevo hořící- ztráta velmi drahé věci

Dřevo obírat- tvoje city si budou muset velmi mnoho vytrpět

Dřevo po vodě plovoucí- odchod milého člověka

Dřevo nosit- tvrdá práce

Děvečka(vyjednávat s ní)- bohatství

Děvečku příjmout- návštěva hostí, i žárlivost

Děvečku vyhnat- hádka, podezření

Družička svatební- smutek

Družička při pohřbu- veselost a naděje na lepší časy

Družička pod černým závojem- smrt

Družiček průvod bělostně oděných- zvláštní událost

Drvoštěp v lese, při práci- bída, těžké časy

Dub vidět- lidé ti budou bez příčiny závidět

Dub velký- úspěch, dlouhý věk

Dubový háj(procházet se v něm)- dobré pořízení

Dub zasažený bleskem- nepříjemné následky, opatrnost v rozhodování

Dub suchý- mnoho strastí a životních bojů

Dub kácet- počítej s finančními těžkostmi

Dubové listí trhat- radostné překvapení

Dubové listí(věnec z něj vít)- čestné uznání

Dudy vidět, mit je- radost a veselí

Dudáka vidět na dudy hrát nebo sám na ně hrát- zdar v obchodování

Duha- skleslost pomine, úspěch v povolání ti dodá nové odvahy

Duha na nebi zvlášť krásná a široká- štěstí

Duha(jsi-li nemocný)- úleva v chorobě

Duha(ztrácí-li se)- špatná naděje

Duch jasný a bílý- radost a osobní úspěch

Duch černý- smutek, zrada a smrt

Duchovního vidět, s ním mluvit- dej si pozor na jistý hněv a mrzutosti

Dukáty zlaté počítat- svízele

Dukát jeden mít- dobrá zvěst

Důl uhelný- podvodem zmařený úspěch, i smrt mezi nejbližšími

Důlky od neštovic po těle- zbytečné úvahy a myšlenky, soužení

Dům opravovat a nebo pokrývat- výdaje nebo okradení

Dům opouštět- neúspěch

Dům s puklinami- špatný soused

Dům sobě stavět- přibude majetek

Dům vidět- buď dobré naděje

Dům čistit- zlepšení poměrů, radostnější budoucnost

Dům(pavučiny a smetí z něj vymetat)- pozbudeš žal a zármutek

Dům v plamenech- zlé hádky i těžká nemoc

Dům stavět ze dřeva- větší užitek

Domek malý, pěkný mít- tichá radost, spokojená domácnost

Dům velký a krásný vidět nebo mít- plány se uskuteční

Dům v rozvalinách- zklamání, strast

Dům se zřítit vidět- neštěstí

Dům dát spálit- hněv

Důstojník- dostane se ti poct, kterých se již nedožiješ

Důstojník na koni- vypínavost

Dráha železniční- daleká cesta

Dveře zavřít- nebezpečí

Dveře otevírat- rozkoš

Dveře otevřené vidět- oklamání

Dveře(samy se náhle otevřely)- smrt v domě

Dveře uzavřené- zklamání

Dveře(projít neznámími otevřenými)- smrt ve vzdáleném příbuzenstvu

Dvojčata- zdvojnásobení starostí, svobodným bezdětné manželství

Dvorní dáma- zavčasu si zvykni na opatrnost a skromnost

Dvořanstvo- očekává tě postup v zaměstnání

Dvůr nečistý- utrhání na cti

Dvůr zametat- lepší časy

Dvůr selský mít- všechno ovoce tvé práce bude patřit jenom tobě

Dvůr pěkný vidět- bohatství

Dvůr špinavý- nouze, podezřívání, nepravosti

Dvoukolka(na ní jet)- přičiněním někoho se zdar v tvém podnikání urychlí

Dýku ostrou na zemi ležet vidět- smutná zvěst

Dýku mít- zlí jazykové tě pomluví, čeká tě konflikt s nepřáteli, v němž zvítězíš

Dýkou bodnout- faleš

Dýku krásnou na zdi videt vidět- o vzácnou přízeň budeš připraven

Dýmka rozbitá- mrzutost

Dýmka(kouřit z ní)- zisk a spokojené stáří, též varování před otálením

Dynamit- varování před nebezpečím, pamatuj na statečnost a oběti

Džbán- prosby o pomoc budeš častěji přijímat, nezapomínej, že i zoufalství má své dno

Džbán s vodou rozbít- čekají tě nepříjemné hádky