CH

Chaloupka malá o samotě- opuštění od přátel

Chatu vidět- v potu tváře si budeš na svůj chléb vydělávat

Chata(hledat v ní ochranu)- trpělivost, ač přesto mnoho zklamání

Chata(být v ní, přebývat)- hrozí ti, že lehce ztratíš to, cos těžce vydělal

Chatrč- na tvůj dům dolehnou velmi nepříjemné věci

Chatrné(bydliště)- vyhýbej se všemu, co je odsouzeníhodné(činům i lidem)

Chemik- tajemství se vysvětlí a budeš spokojen

Chlad cítit- menší pohroma, nepříjemnost

Chlapec- čekej přírůstek do rodiny

Chlapec jeden malý při hře- najdeš rozluštění k tomu, co tě těší

Chlapce vyučovat- cokoli teď moudře začneš, s úspěchem skončíš

Chlapce při rvačce vidět- připrav se na to, že tě přátelé zarmoutí

Chlapec (zpívá-li na kůru)- budeš pozván na slavnost

Chléb(malý bochník)- drahota

Chléb(velký bochník)- nadbytek

Chléb teplý- radost

Chléb bílý čerstvý krájet nebo jíst- dobrý život a naděje na velké štěstí

Chléb(bochník nést)- škoda

Chléb černý a hrubý- nesnáze, smutek, opuštěnost

Chléb starý nakrojit- více se ovládej a buď ostražitý na podvodníky kolem sebe, kteří tě chtějí využít

Chléb plesnivý- pozor na okradení nebo jiný podvod v obchodě

Chléb suchý a okoralý jíst- mrzutost, zármutek

Chléb péci- zdar, dosáhneš všeho, co ti stále chybí, pocta a bohatství

Chléb mísit- co začneš, snaž se vždy dokončit a bude ti požehnáno

Chlév- prožiješ úzkosti a poznáš také, že lépe s šlechetným člověkem bloudit než na jisto s darebákem jít

Chlév( vejit do něj a je prázdný)- změna se zármutkem, i ztráta

Chlév plný dobytka- blahobyt

Chmel- vzchop se, jinak se z dluhů nevymotáš

Chmele velké hromady- blahobyt, nabytí peněz

Chlupy na těle- zbohatnutí, avšak s posměchem

Chlupy padají-li z těla- zbavení dluhů

Chlupy(chomáče zvířecích)- soužení

Chlupy pálit- stojíš někomu v cestě

Chodba(úzkou a temnou kráčet)- různice a úmrtí v domě

Chodníček úzký- nevěra milované osoby

Chodníček široký- štěstí tě potká

Chodníček bořící se- ztratíš oporu člověka, ale ne na dlouho

Chodníček nad vodou vidět- zlí lidé ti chystají nástrahy

Chochol mít- cesta

Chochol černý- nemoc a smrt

Chomout koňský na sobě mít- maličkostí si k velkému zisku pomůžeš

Chomout vidět- pozor na jmení

Chorého člověka vidět- dostaneš špatnou zprávu, která tě bude mrzet

Chrastí sbírat v lese- nouze

Chrám- čeká tě daleká cesta, která šťastně skončí

Chrám(být uvnitř)- velice zatížené svědomí

Chrastí na hromady rovnat- svým jednáním si přivodíš nepřátele

Chroust- sny o chroustech jsou vždy varováním před zloději, přinášejí též starosti

Chovat větší dítě- překvapí tě smutná událost

Chudoba(sám být chudý)- pozor, abys nepřišel na mizinu svojí nedbalostí

Chudého jiného vidět- výhodná změna v zaměstnání, též neztrácej naději

Chromého člověka vidět- pozor na úraz, nehodu

Chromý být sám- mnoho vytrpíš a ještě zažiješ posměch

Chrt- chceš-li dosáhnout úspěchu, musíš jednat rychle

Chůze(kráčíš-li rychle)- pozor na přenáhlení

Chůze(jít zvolna)- nedorozumění, spory

Chůze(klopýtat a upadnout)- náhle se zamiluješ, ale někdo ti bude překážet

Chůva- chystej dětskou výbavičku, též veselá mysl

Chryzantémy- někdo tě velmi naléhavě požádá o pomoc

Chvat- jestli se za vším  budeš moc honit, doženeš jen mrzutosti a nic nedokážeš

Chvastoun- posměch tě bude pronásledovat, ale statečně ho snášej

Chvoj v lese suchou trhat- marnost práce a námahy

Chvoj zelená a vonící- ulehčení ve starostech

Chýška lesní- skromný, ale spokojený život