Částečné ochrnutí /obrna

Přišlo ke mne sdělení od mého ochránce:

"Pokud se přihodí, že se staneme dočasně částečně ochrnutí, vyžaduje se po nás přehodnotit dosavadní život. Co jsme udělali a neudělali, co jsme měli udělat a neudělat, co jsme provedli špatně anebo vůbec. V pořádku budeme, až si uvědomíme naše selhání v životě, ale zároveň ve vztahu k sobě samým. Nedostatek lásky sama k sobě, nedostatek péče o svoji duši vede k tomu, že jsme zastaveni a donuceni zamyslet se, co ještě můžeme pro sebe udělat. Protože teprve potom si uvědomíme, že jsme se zanedbávali a nedopřáli si přesně to, co potřebujeme, anebo na to nedokážeme přijít dříve, ale přesně až v momentě, kdy už nemůžeme jít dál. Když sami sebe dlouho odsouváme na druhou kolej, nedáváme sami sebe na první místo, možná nám něco chybí, ale nedokážeme si to sami dát. To všechno se musíme teprve naučit a dát si vše, co naše duše potřebuje. Ve fyzickém světě je rozbité tělo, v duchovním světě je rozbitá duše. Musíme dát lásku nejenom svému tělu, ale i své duši, aby se obě sféry uzdravily. Představte si sebe sama jako rostlinu, která potřebuje vyrůst a vykvést. Potřebuje hodně péče, světla, slunce, dobré místo na zahradě a výživu. Dopřejte si vše, co potřebujete, nic nezanedbávejte a buďte na prvním místě především vy, nikdo jiný. Ať se to líbí, nebo ne, nyní na to máte nárok. Nikdo jiný vám to nedá. Můžete užívat i antidepresiva, léky proti bolesti. Nezapomínejte na slunce, přísun vitamínů a zakažte si řešit starosti. Ono to nějak dopadne, ale ne špatně. Myslete na to, že musíte být v pořádku pouze vy sami a ostatní přijde později samo."

Částečné ochrnutí paží
Někdo žertoval, že nemožnost zvednout paže nad hlavu je kvůli příliš těsné vestě, kterou na sobě máme oblečenou. To však přesně vystihuje situaci, ve které se nacházíme. Vše je nám těsné, nic nám není umožněno, dovoleno, nic nelze dělat podle sebe, není možnost někam jít, neustále je námi manipulováno, vše je přikazováno. A nemožnost se tomuto ubránit vede k částečnému ochrnutí horních končetin, když už toho všeho má naše dost. Odpoutání se od takového prostředí vede k uzdravení.

 

Konchedras 14.11. 2023