Č

Čaj (vidět a pít sám)- samé dobré věci a zprávy, nebo zdravotní problémy

Čaj (jenom ochutnat sám)- zkouška

Čaj (vylít sám)- špatná zpráva

Čaj (ze stolu odstranit sám)- špatné znamení

Čaj (horký) vidět- poslouchej svoje vnitřní pocity a nezapadneš do zapomnění

Čaj (chlup v něm být)- postarej se o návštěvu doktora, jdi na vyšetření

Čaj (dělat sám)- najdeš zase sám sebe

Čaj (nalévat do hrnku sám)- přestaň se snažit, nemá to cenu

Čaj (nalévat někomu sám)- pozor na nepřítele v domě, je nebezpečný a nenávidí tě

Čaj (přelít sám)- poslední varování před změnou života

Čaj (ve sklenici) vidět- poslední varování před změnou života

Čajový lístek- zdraví

Čajové skvrny- špatně odhadnutá situace

Čajové skvrny odstranit- zlepšení poměrů

Čajový dýchánek- dobrá společnost

Čáp- přírůstek do rodiny

Čáp ( vznese se)- spokojený život

Čáp mrtvý- špatné znamení

Čáp (vidět ho)- znovuzrození po traumatickém zážitku

Čáp (fotit ho)- zpomal, něco je tady špatně, potřebuješ odpočívat a ne se udřít k smrti

Čáp (bere něco do zobáku)- přestaň s tím, odpočívej

Čára bílá (vidět ji)- poznáváš zase svůj cíl

Čaroděj- kousek štěstí se kupodivu na tebe také usměje

Čaroděj (vidět ho)- pomoc v nouzi

Čaroděj (houpe tě na houpačce)- pomoc v nouzi, radost

Čaroděj (porazit ho)- dostaneš dobrou zprávu

Čaroděj (zlý) vidět ho- pozor na nepřítele, který se tváří jako přítel

Čaroděj (kouzlí na tebe)- špatné zprávy o něčem důležitém

Čarodějnice- špatné znamení, nebo poslední varování před nepřítelem a zradou, nebo někdo se ti snaží uškodit

Čarodějnice (vidět ji)- zažehnané zlo a zloba od nepřátel

Čarodějnice (vidět ji kouzlit)- kouzlo je přerušeno, už na tebe nic nemá vliv, osvobodil ses

Čarodějnice (obrázek) vidět ji- návštěva někoho nepříjemného, ale bude poslední

Čarodějnice (upálit ji)- špatná zpráva

Čas (ve snu slyšet)- důležitý údaj, napiš si ho

Časopis (vidět)- spokojená budoucnost, ale také hodně lásky v dohledu

Časopisy (vidět)- zmoudření, nebo zmařené mládí, ale bohaté stáří

Časopisy (kupovat)- sháníš si nové informace o tobě, nebo zneuctěné životní zkušenosti se ti vrátí jako dar

Časopisy (brát odněkud sám)- nastavené zrcadlo, potřebuješ se více otevřít lidem

Čekat (na něco, někoho)- netrpělivost a závist

Čekárna (být v ní)- staré věci se posunou dopředu, nebo spokojené dny, ale také závist od okolí

Čelo (hlava)- spokojený život a šťastné manželství

Čelo (hlava) něco malého na tvoje spadne z výšky a ťukne- náhle dostaneš dobrý nápad

Čelo svoje vidět- časem přijdeš na to, že nic není náhoda

Čelo zpocené- spousta práce

Čelo zpocené, chladné (sahat na něj)- dostaneš nějakou zprávu, která tě šokuje

Čelo zpocené, chladné (něčí vidět)- spolehni se na svoje instinkty a vyhni se nepříteli

Čelo poraněné- špatná společnost a rozvod

Čelo bolavé- spousta potíží

Čepice- obavy o sebe a o druhé

Čepice (dětskou vidět)- pomluvy a závist

Čepice (dětské) více vidět- zacláníš někomu v kariéře, chce tě zničit

Čepice (kšiltová) na hlavě mít sám- poslední varování před láskou

Čepice (kšiltová)- na někom ji vidět- závist a klam od okolí

Čepice (s bambulí vidět)- spousta radosti

Čepice (sundavat ji sám)- bolest v srdci

Čepice (zimní vidět)- pokračuj na své cestě, nebo začni se více zajímat o to, co se okolo tebe děje

Čepice (zimní) mít ji na sobě- zkontroluj, že je všechno podle tvého plánu, neboj se

Čepice (kapitánská, bílá) na někom ji vidět- záhadná pomoc se brzy dostaví

Černobýl (rostlina) uschlý vidět- návštěva někoho důležitého, nebo zahleděnost do sebe se nevyplácí  

Černoch- boj s okolím a se sebou samým

Černoch (vidět ho)- postavení ve společnosti se změní

Černoch (s bílými vlasy)- špatné znamení

Černoch (s ním mluvit)- spousta nepřátel

Černoch (cestovat s ním)- nebezpečí

Černoch (ve vlaku ho vidět)- zapomeň na minulost, teď je tady přítomnost

Černoch (chytí tě za ruku)- pozor na nepřátelské chování jednoho, nebo více lidí, nepřejí ti nic dobrého

Černoch (více jich vidět)- zpomalené dny, ale něco se přihodí, co zase pomůže dalšímu průběhu života, nebo mnoho povyku pro nic, nebo podařené manželství

Černoši (mnoho jich vidět)- něco se připravuje, co tě poznamená na celý další život

Černoši (mnoho) starat se o ně někde- zpočátku se ti to vše zdá těžké, ale časem se to zjednoduší

Černoši (otroky) vidět- pamatuj, že práce šlechtí a netrap se

Černoška (vidět ji)- spatříš svoji budoucnost, ale nebude růžová

Černoška (vzít ji za ruku)- poslední varování před nečekaným sňatkem

Černoška (dítě) vidět- spokojené dny, ale také práce v domě

Černoušek (dítě)- předzvěst něčeho nepříjemného, co se týká tebe a někoho jiného, nebo spravedlnost a právo

Černobílé (cokoliv)- nic není tak, jak to vypadá

Červánky- budoucnost je na tobě, nebo dobrá zpráva, ale také obavy z budoucnosti

Červené (cokoliv)- spokojené dny a láska

Červ- ztrapníš se a budeš pro smích, nebo nablízku je nějaká nepříjemnost, která uškodí, ale nebude to nic nebezpečného 

Červ (ohromný) lezoucího vidět- podporuj svůj talent, bude se ti ještě hodit

Červ (z oka ho vyndávat)- situace bude nepříjemná, bude na očích všem, bude tě to trápit

Červ (rozpadne se)- spokojená domácnost a rodina

Červ (obarvit jej na bílo)- odhodíš stud a budeš jako obvykle

Červy (mít na sobě)- bude nějaký problém, který je třeba řešit, nebo něco se probudí k životu, co ti nebude příjemné, problematická záležitost, něco, co způsobí starosti

Červy (vidět)- hodně moc práce a starostí, nebo spolehni se pouze na sebe, nebo starosti a problémy, ale vyřeší se

Červy (mít pod kůží)- starosti s životem, ale nebudou dlouho trvat

Červy (shazovat ze sebe)- zdárné vyřešení problému

Červy (vidět v něčem)- poslední varování před nepřítelem v domě

Červy (v oblečení vidět)- špatné přátelství, ale prokoukneš to

Červy lezoucí- pospěš si s jednou záležitostí

Červy shazovat- odstranění překážek a nástup nového života

Červy (velké, tlusté) vidět- zpomalené dny, ale také společnost s někým nebezpečným

Červy (velké, tlusté) v jídle vidět- zpomal, něco je tady špatně, ale vztah to není

Červy (jiné podobné odporné věci vidět)- postarej se o to, abys byl šťastný, protože tě obklopuje temnota nenávisti a závisti, máš mnoho nepřátel okolo sebe, kteří ti chtějí uškodit

Červené (cokoliv)- radost a nová energie do života, nebo láska a vášeň

Česat se (sám)- obnovení přátelských vztahů

Česat se (hřebenem sám)- spolupráce s někým neznámým, ale nebezpečným

Česat se (někoho vidět)- nastupuješ na novou cestu životem

Česat (někdo tebe)- poslouchej svoje vnitřní pocity a neřiď se ničím jiným

Česnek (vidět)- dobré pro tebe a tvoji rodinu, nebo zdravotní problémy se změní k lepšímu, nebo zpomalené dny se zase rozjedou, nebo návrat k sobě, ale také zapomenutá minulost

Česnek (lisovat)- zdravotní problémy, ale brzy odezní

Česnek (vařit) polévku- dobrá zpráva pro tebe, ale nebudeš z ní mít radost, nepochopíš význam

Česnek (cítit sám)- postarej se o to, abys byl zdravý, protože tě něco čeká, co tě posune na cestě o kus dál

Česnek (medvědí) vidět- názory se na tebe různí

Česnek (medvědí) trhat- zapomeň na to, co bylo a soustřeď se na to, co je teď

Čichat (někoho vidět)- poslední varování před nepřátelstvím lidí okolo tebe

Čichat (někoho k něčemu vidět)- nacházíš se zase na rozcestí, nevíš, kterým směrem se vydat, pozor na unáhlené chování, počkej s rozhodnutím

Číňan- boj s okolím, i se svědky, nebo stále se něčeho domáháš a hledáš, ale ono to příjde samo

Číňan (cestovat s ním)- špatná budoucnost

Číňan (mluvit s ním)- okolo tebe jsou nepřátelé

Číňan v modré uniformě- budeš se muset bránit pomluvám a sprosťárnám

Čipy (vidět)- nastav svoji tvář pravdě a nenech se sledovat

Čísla- obavy z toho, co bude ( jejich význam je užitečný, vždy si je zapsat)

Čísla jak jdou za sebou v pořadí- dobré znamení

Čísla v obráceném pořadí- spousta problémů

Čísla (vidět částku něčeho)- postavení se změní za cenu něčeho

Číslo 1- spokojené dny, ale těžký začátek něčeho

Číslo 2- začneš zase od začátku

Číslo 3- změna ve tvém životě, nebo nesměj se, bude zase dobře

Číslo 4 (slyšet)- důležité informace o tvé budoucnosti

Číslo 6- obvykle obava z budoucnosti, ale i dobré znamení

Číslo 8- špatná budoucnost, ale budeš se bránit okolnostem (vždy špatné)

Číslo 9- špatná zpráva

Číslo 10 a jeho násobky (100, 1000...)- spousta lásky a dobra

Číslo 11- pospěš s nějakou záležitostí

Číslo 12- nastavené zrcadlo, požádáš někoho o pomoc

Číslo 13- ve snu dobré číslo, přináší dobré věci

Číslo 14- dobrá pozice ve světě

Číslo 16- spatříš svoji budoucnost, ale nebude růžová

Číslo 17- pochopíš souvislosti a odejdeš

Číslo 18- špatné číslo, špatné časy

Číslo 20 a více a násobky 10(200, 2000...)- špatná zpráva

Číslo 30 a násobky 10 (300, 3000...) - pomluvy

Číslo 40 a více- obchody a ztráty

Číslo 50 a více-ztráta pomoci a opuštění

Číslo 60, 70, 80, 90 a více- problémy se stářím

Číslo 400 (říkat)- spatříš svoji budoucnost, která není vůbec dobrá, ale zlepší se to 

Čísla špatně vidět- budeš mít mnoho obav o to, co bude zítra, pochyby o sobě, obviňování

Čísla napsaná (mnoho jich vidět)- bohatství

Čísla psát- něco se pokazí, ale zase dojde k nápravě

Čísla psát na sebe- problémy s vydáním a příjmem

Čísla psát a přepisovat (opravovat)- dostáváš nějakou šanci změnit svůj život a vydělat si peníze

Čísla (napsaná vidět)- postupuješ na své cestě životem, nebo poškozená pověst se napravuje

Čísla napsaná (někdo škrtá a přepisuje)- přepisuje se tvůj život

Číslo napsané na dveřích- varování před zloději

Číslo na otevřených dveřích- ověřuj si, kdo je na druhé straně dveří, když otvíráš

Číšník (vidět ho)- zahodit poslední šanci, nebo poznáváš, že není všechno zlato, co se třpytí, nebo poznej svoji budoucnost

Číšník (mluvit s ním)- poslouchej dobré rady přátel, nebo spolehlivost je tvojí nejlepší zbraní, tak se toho drž

Číšník (být sám)- sloužíš ostatním, ale ne sobě

Číst (cokoliv)- spokojené stáří

Číst (někoho vidět)- pochopíš situaci a utečeš

Článek (novinový) vidět- zatmění rozumu a útěk od někoho

Člověk (nemocný) najít ho ležet- spasíš jednoho člověka

Člověk (nemocný) pomoci mu- pomůžeš sám sobě

Člověk (nemocný) vést ho někam- pomoc je na cestě

Člověk (nemocný) přikrývat ho- nemáš žádný důvod se bát, odměna tě čeká

Člověk (nemocný) nahý- odpověz si sám sobě, co jsi za člověka

Člověk (nemocný) dát mu něco pod hlavu- nemusíš se bát, dobré skutky se ti vrátí

Člověk (milovaného vidět)- láska na celý život

Člověk (s milovaným hovořit)- pokračuješ na své cestě životem s ním

Člověk (pravěký) být jím sám- zařiď se tak, aby ses cítil co nejlépe a co nejbezpečněji

Člun (na vodě)- dobré znamení, pomoc je na cestě

Člun (vytažený na břeh)- špatná podpora okolo tebe

Člun (plout v něm)- sedíš na kraji nového života

Člun (veslovat v něm)- poznáváš, že život se ti otočí vzhůru nohama

Člun (nafukovací) plout v něm- postaráš se o to, aby jsi byl šťastný

Čmelák- dobré znamení, nebo poslední varování před láskou na celý život

Čmelák (lezoucího vidět)- zaplatíš za něco vysoko cenu, ale zase se ti to vrátí zpátky

Čmelák (letícího vidět)- zachraň si kůži a odejdi odsud

Čmeláci (více jich létat vidět)- nastanou pro tebe náročné, ale dobré dny

Čočka- budoucnost je pro tebe náročná, ale dobře skončí

Čočka (přebírat ji)- poslední varování před láskou a dobrou budoucností

Čočka (jíst ji suchou)- potřebuješ se více zasmát

Čočková polévka- snaž se být upřímný sám k sobě

Čokoláda (pití) - smutek a žal, ale dobré zázemí

Čokoláda (tabulka) - radost, potěšení

Čokoláda (kousky vidět)- pochopíš souvislosti s tím, co tě potkalo

Čokoláda (na něčem)- poslední varování před svatbou

Čokoláda (vidět ji na svých nahých hýždích)- správné řešení je na dosah ruky

Čokoláda (rozteklá)- rozporuplné pocity

Čokoláda (dostat ji od někoho)- dočkáš se lepších životních podmínek než dosud

Čokoláda (někdo tě s ní krmí)- pokračuj na své cestě životem

Čokoláda (mentolovou vidět)- posloužíš dobré věci, ale nepoděkují ti

Čokoláda (jíst ji)- nacházíš samé dobré věci ve svém životě, nebo zdraví a štěstí

Čokoláda (figurky vidět)- spousta lásky, ale také nenávisti tě ještě čeká

Čokoláda (odporná, žluklá)- zkažený život nějakou druhou osobou

Čokoláda (s oříšky) vidět ji- zapomeň na rady od tvého okolí a hledej si radu sá

Čokoláda (s oříšky) jíst ji sám- zaženeš zlo a obnovíš pořádek ve svém životě

Čokoláda (mléčná) jíst ji sám- záhadná zpráva od někoho neznámého ti změní život

Čokoládové bonbóny- obavy z budoucích dějů

Čokoládový bonbón (jíst ho)- problémy se ztratí

Čolek- odražená závist

Čolkem být- budeš spolu se svými přáteli mnoho obav zahánět

Čtyři (číslo) slyšet- důležité informace o tvé budoucnosti

Čtyřista (číslo) říkat- spatříš svoji budoucnost, která není vůbec dobrá, ale zlepší se to 

Čtyřlístek (obrázek) vidět- poslední varování před koncem všeho dobrého, teď se začne účtovat

Čtyřlístky trhat- návrat na začátek

 


Konchedras 28.4. 2024