Č

Čaj vidět- zármutek tě brzy opustí

Čaj vařit pro společnost- veselost, tvé podnikání se zdaří

Čáp- tvá rodina bude požehnána přírůstkem, radost, veselost

Čáp poletující- vlivní lidé ti pomohou tvoje předsevzetí uskutečnit

Čápa chytit- povýšení

Čáp na střeše- nedůvěřují ti

Čáp (sedí-li u komína)- hosty obdržíš

Čáp (škubat jeho peří)- obohacení

Čápa vidět v dálku odlétat- smrt v domě či delší přízně

Čabraka- ze lží ženských vzejde ti mrzutost

Časopis číst- budeš podveden

Čára- neboj se jít i obklikou, jestliže tě takováto cesta dovede k cíli bez ztrát na cti

Čarodějnici vidět- dostaneš se do opovrženíhodné situace

Čarodějnice(pronásledují-li tě)- nepřítel nablízku

Čarodějnice(utečeš -li před ní)- vyvázneš z nebezpečí

Čekárna- máš-li pochybnosti o správnosti svého jednání, budeš jich co nejdříve zbaven

Čelenka- nebuď pyšný a nezakládej si na přednostech které máš

Čelo svoje jasné a pěkné- pochvala, vyznamenání

Čelo(rána na něm)- ztrátu budeš muset s klidem snášet

Čelo vysoké- obezřetnost na počátku a těžký duševní boj za cenné morální hodnoty

Čelo nízké- svou přeměnou a úsilím máš naději jít snáze kupředu

Čelo svraštělé- chyby a omyly, snaž se o příjemnost a nenápadnost

Čelo(hudební nástroj)- radost, též výhodné nabídky se ti dostane

Čepec noční mít na hlavě- menší starosti

Čepice(dát si ji na hlavu)- svatba

Čepici vidět- bolestné poučení

Černoch- smutná novina, též nedostatkem peněz budeš trpět

Černoch(mluvit s ním)- zpráva z daleka

Čerpadlo- mysli na léta svého stáří, každá kapka má svoje dno

Červená tužka- lidé ti budou odpírat zásluhy a tak tě připraví o odměnu

Červený vous- faleš a nenávist

Červánky- konec trápení, počátek radosti a vychutnávání radosti života

Červenka(pták)- máš důvěru lidí, snaž se o její uchování

Červ nebo červík- jestliže se včas rázně nevzpřímíš, dlouho se budeš plazit

Červa zabíjet nebo zabí- překonání zla a radost

Červ v mase- starost v domácnosti

Červ v jiném pokrmu- dej si pozor na lidi, kteří s úsměvem maskují zlomyslnost!

Červotoče vidět nebo ho mít- než se s někým spřátelíš, dobře ohodnoť jeho charakter

Česnek- rozeznej, kdo tě bude chtít dráždit!

Česnek jíst- menší nemoc v rodině

Česnekový zápach cítit- zapletení do nepříjemné záležitosti

Česnek zelený růst vidět- potěcha

Čestný úřad přijímat- pomluvy

Četníka vidět- varování před nezákonným podnikáním. Zbav se všeho, čehos neprávem nabyl!

Činži platit- starost a bědování

Čibuk- slabá vůle ti mnoho bude škodit

Číhaná- pátrání po něčem bude korunováno úspěchem

Čistota- tvoje láska nebude oplácena stejnou měrou

Číňan- změníš bydliště, ale novým lidem nebudeš mnoho rozumět, téř cestování a klidnou domácnost

Čísla na domě nebo na dveřích- duševní námaha, též cesty

Číslice psát- bohatnutí

Číslice na listinách- štěstí ve hře s losy

Čísla z knih vymazávat- upadnutí do dluhů

Číslo 7 i ve skupinách- dobré znamení

Čížek- v tvém okolí tě budou chtít poučovat nevzdělaní lidé

Čížek v kleci- dej pozor, abys svou nepředložeností se do špatné pověsti nepřivedl

Člun vidět nebo na vodu spouštět- menší cestování

Člun potápějící se- zlé časy

Člun(jet v něm)- tvoje touha se splní

Čmelák- lidé ti chtějí dobrou pověst poškodit

Čočku přebírat- drobné mrzutosti

Čočku jíst- zármutek

Čočku vidět- nepořádek

Čočku kupovat- zanedlouho ti nouze na dveře zaklepe

Čočka celkově- podvod

Čokoládu vařit- zasnoubení v rodině nebo u přátel

Čokoládu ochutnávat, pít ji- pozvání k slavnosti

Čpavek- zlé jazyky ti budou život stěžovat

Čtverylka(tančit ji)- veselá mysl, bezstarostnost