C

Cedit něco- budeš mít štěstí

Cedule (číst ji nebo vidět)- změna v rodině

Ceduli lepit- změna stavu

Cela- samota, opuštěnost

Cement- hádky

Celer jíst- užitek a radost ze štěstí tvých partnerů

Ceník- malá nepříjemnost

Cep- sny o cepu naznačují, že jen namáhavou prací užitku z něčeho dosáhneš a varují před neuváženým rozhodnutím či volbou manželského druha

Cep mlátící- za zlobivého muže se vdát

Cesta po moři- odvaha, větší cestování spojené s dobrodružnými zážitky

Cesta rovná- znamená dobrý život

Cesta klikatá- štěstí tě opustí

Cesta dlouhá- úspěchu se nedočkáš

Cesta blátivá(po ní kráčet)- zármutek a pomluvy

Cesta v zeleni- dobrá naděje do budoucna

Cesta široká , pěkná(kráčet po ní)- na návštěvu pojedeš

Cestaře zametat cestu vidět- z nouze dobrý přítel ti pomůže

Cestu komoňmo jet- trvalé štěstí

Cestou kamenitou se ubírat- veliké překážky

Cestovat- důležitého podnikání se zúčastníš

Cestující vidět- odlož plánovanou cestu a zůstań raději doma

Cestující( mluvit nebo vyjednávat s ním)- varuj se různého obchodního podnikání a máš -li máš majetek, hleď si jej zabezpečit

Cestující( přijímat od něj listiny)- nepříjemné poselství

Cestovní vak- všímej si více věcí, důležitých pro svou budoucnost

Cedr(strom)- povýšení

Cedrové listí trhat- uštknutí

Cedr( ovoce česat)- čest, bohatství

Cibule- nehoda, starosti a zármutek budeš mít ale nakonec zvítězíš nad velmi rafinovanými nepřáteli

Cibuli jíst a štípe-li do očí- ponížení

Cihly dělat nebo vozit- dosáhneš velkého majetku

Cihlu najít- zisk menšího jmení

Cihly špatné- nepořádky

Cihly sirové- dej pozor, abys něco nepropásl

Cihly pálit nebo rozbyté vidět- utrpíš ztráty, po nichž se budeš muset velmi uskromnit

Cihly padající- opatrnost, zkoumání

Cihelna( vidět ji , nebo se v ní procházet)- prací hojného užitku dobudeš, ale o nepříjemných věcech budeš často slyšet

Cihlář při práci a nebo mu pomáhat- návštěvu někoho milého hlásá

Cigarety- nepříjemnost, pronásledování. Budeš se muset velkou trpělivostí vyzbrojit

Cigaretu sám kouřit- buď opatrný na své zdraví, má být ohroženo

Cikán(mluvit s ním)- nestálé poměry nebo stěhování

Cikánka(usmívá-li se)- nepředvídaná žalost v kruhu rodinném

Cikánku objímat- velká škoda

Cikán s cikánkou- ztráta na majetku, utrpení, nepředvídaná žalost

Cikánů více vidět- pozor na alešné cesty, jinak se nevymotáš ze zbytečných omylů

Cikány na cimbál slyšet hrát- zasnoubení nebo svatba v domě

Cimbál- čeká tě veselá zábava, účast na veselce

Cín(pracovat s ním)- potěšení

Cisterna- nebezpečí, záhuba

Citera- získání vážnosti a úcty i v lásce

Císař řády zdobený- zapletení do soudních sporů

Císař(být u něho na slyšení, nebo s ním hovořit)- budeš šťasten a poctami zahrnován. Dej si však pozor na přátele, kteří jsou vysoce postaveni!

Císař(mluvit s ním)- zisk

Císařovna(mluvit s ní)- budeš rád, podaří-li se ti uskutečnit aspoň ten nejskomnější plán

Císařovnu vidět- dočkáš se mnoha radostí a dožiješ se vysokého věku

Citróny- sám se vyhni mnohým nepříjemnostem

Citróny jíst nebo vymačkávat- soudy a spory, velké mrzutosti

Citrónů mnoho na citroníku vidět- v cizí zemi se usadíš a dobře se ti povede

Cizinec(vidět ho)- získáš novou známost

Cizinec(mluvit s ním)- varuj se směšné domýšlivosti

Cizoložství- neshody v manželství, milencům v lásce, též nebezpečí ohně

Cop dlouhý- pošpinění od přátel

Cop(tobě-li někdo ustřihl)- čeká tě ostuda

Cop(ustřihneš-li ty jinému)- do ostudy cizích budeš zapleten

Cukr- lidé tě chtějí oklamat

Cukr v bednách- pokrytec úlisností chce tvého přátelství dosáhnout

Cukr jíst- neupřímnými slovy ke špatnosti budeš zlákán

Cukroví vidět- někdo tě různými návrhy bude chtít obalamutit

Cukroví jíst- tvé přání se vyplní a tvá láska najde pochopení

Cukroví v cukrárně kupovat- pozvání

Cukrárna- buď opatrný, někdo si tě chce sladkými řečmi získat

Cvičení hromadná- sváry

Cvičit sám- svorností lepšího postavení dojdeš

Cvrčci (mnoho)- zlé klepy a sváry v rodině nebo v domě

Cvrček(kousne-li tě)- škodu utrpíš

Cvčka slyšet- neduh nebo zhoršení nemoci, též podezření na tebe

Cylindr- úsměšky vůči tobě, ale štěstí tě potká

Cypryš- zármutek budeš mít

Cvok do boty vtloukat- mrzutost