Bolest ramene- levá strana

Bolest levého ramene znamená, že se něco dostává do našeho života, aby nám ukázalo, kam patříme. Spousta věcí, které nás obklopují, nezapadají do našeho života a do naší cesty, nepatří tam. Je velice důležité, aby se tyto současné stavy postupně odstranily. Tady nejde ani tak o duchovní příčinu ze současného života, nýbrž o minulost. Naložili jsme si toho na nás v minulosti hodně, ale toto není nyní naše břemeno, které v současnosti neseme. Položme si otázku, co potřebujeme nést a co už ne, co nás činí šťastnými a co už ne, co chceme dál dělat s naším životem, kam chceme směřovat. Tady se nám postavila do cesty výzva, která nás má naučit vážit si toho, co máme, ale zároveň odevzdat to, co nás už nenaplňuje a předat to někomu jinému, kdo to ocení. 

 
Konchedras 4.8.2023