B

Bába- nepříjemnosti v domě

Bába porodní- nemoc, též smrt

Babička- dobrá ochrana

Bábovka- slavnost, kde se moc najíš

Bačkory na nohou a hřejí-li tě- potěšení

Bačkory roztrhané- veselost a radost

Bahnitá země- klepy v okolí

Bahnem se brodit- těžká nemoc, i nebezpečí smrti hrozí

Baktérie- zmatené myšlenky

Baldachýn- dostane se ti velkých poct

Balet- falešný přítel

Baletka- velká ztráta peněz

Balík odesílat- mnoho starostí

Balík zahazovat- ztráta přítele

Balíků více- výnos z něčeho

Balíky balit nebo nakládat- poneseš v životě těžký kříž nebo loučení s někým milým

Balík obdržet nebo rozbalovat- zprávu nebo dárek obdržíš

Balon ve vzduchu- pomíjející úspěch

Balon letící, ztrácející se v dáli- zklamání veliké, též marná naděje

Balkon- nezastáváš takové místo na jaké bys patřil

Balkon vysoko nad sebou- nezdar

Balkon (stát na něm)- to, co dosáhneš nebude mít trvání

Banku vidět- nedůvěřuj každému, sic tě poučí špatné zkušenosti

Banka (být v ní)- potíže a ztráty

Banka ( zaměstnán v ní být)- dosáhneš, po čem toužíš

Bankéř- nemluv o svých starostech a strastech s jinými. Ani nejlepší přítel ti v nich nepomůže

Baňky sázet vidět- žaloba

Barák vidět- dobrá naděje

Bárka- spouštět na vodu, plavit se v ní- menší cestování

Bariéra- dostaneš strach z překážek

Barva ( černá, bílá, fialová)- těžké a smutné loučení, zármutek

Barva ( bílá obleku)- smrt

Barva (modrá)- zklamání

Barva (zelená)- hanba

Barva (červená)- radost, láska, která nezklame

Barva (žlutá)- nemoci

Barva (celkově)- radí ke smělosti v životě

Barva v krabici, na paletě- lidé ti budou závidět i to, co už sami dávno mají

Barva (pracovat s ní)- buď opatrný

Basa (hrát na ní)- do chudoby upadneš

Basu znějící vidět- štěstí tě potká

Basa rozlámaná, bez strun- nehoda, též velké protivenství

Basista (zpívat ho slyšet)- hádka

Báseň přednášet- blahobyt v rodině

Báseň slyšet- spokojené časy ti nastanou

Bavlna (plné skladiště)- bohatství a užitek

Bavlnu rovnat- v daleké kraje pojedeš

Bavlnu kupovat- návštěvu zdaleka obdržíš

Bavlněné zboží- nejistota

Bát se-vybízí k opatrnosti v povolání

Bazalka (kvetoucí)- pevné zdraví a spokojenost. Pro ženy nesváry v domácnosti

Bažant- dobrý zisk

Bažanta chytit- zamilovanost, svatba

Bažanta střílet- nevěř ani nejlepším přátelům

Bažanta jíst- čest

Bažant mrtvý- s milým se rozejdeš

Bažantnice- buď opatrný v podniku

Bažinami se prodírat- zarmoucenost a náhlé ochuzení

Bedra(mít zemdlená)- zármutek

Bedra vidět(svoje silá)- vítěztví v soudní při, v podnikání

Bedra vidět(svoe slabá)- starosti o živobytí

Bedra mokrá mít- mnoho dědiců

Bedra(bolest v nich cítit)- zármutek

Bedna prázdná- mrzutost a horší časy

Bedna s popelem- pokoření veliké

Bedny těžké a uzavřené vidět a nebo odesílat- dárky obdržíš

Bedna plná- nejistota, nejistá budoucnost

Bednáře vidět- pomoc dostaneš

Bednáře vidět při práci- pro hospodáře dobrá úroda

Beran- povýšení, neštěstí od sebe zaženeš

Beran běžící- náhlá radost

Beran vyhublý- smrt

Beran černý- svou povahou si sám své žití špatně zařídíš

Beran tučný- zisk

Beránka malého prodávat- ztráta majetku

Beranice- vykonáš cestu, jejíž cíl bude úspěšný

Berla- budeš čekat podporu, trapná nemoc

Berla žebrácká- ponížení, škoda a ztráta

Berlu zvednout a nést- neštěstí se varuj!

Berla( o ni se opírat)- jen vlastním přičiněním se dostaneš k cíli

Besídka- oslavíš významné setkání

Besídka v zahradě- radost a domácí štěstí

Bělici pojídat- pohroma některého ůdu těla

Beton míchat- každou radost budeš muset zaplatit bolestí

Bez(kvete-li)- uzdravení nemocného

Bez trhat- dlouhý věk, četná rodina

Bezzubého člověka viděti- nezapomínej, že i z nepěkných úst mohou pěkné myšlenky plynout

Bezzubého urazit- získáš pověst svárlivého člověka

Běžet- a nemoci se hnout z místa- veliké namáhání i nemoc

Běžet (pronásleduje-li tě zvíře a ty při běhu padneš)- nezdar v započaté práci

Běžet před zvířetem- pronásledování od nepřítele

Běžet těžce, namáhavě, nebo když doběhnout nemůžeš- těžký neduh

Běžet o závod- velká, tělesná námaha

Běžet(doběhnout k cíli)- úspěch

Bič- pomluva a utrhání na cti, též trápení a zklamání se dožiješ

Bičem se šlehat- daleká cesta

Bičem někoho sešlehat- nerozvážností se poškodíš

Bičem tebe šlehal-li někdo- klepy ti uškodí

Bič- silným být a na mysli neklesat

Bidlo (něco jím podpírat)- zdlouhavý proces tě čeká

Biřmovanec- ještě mnohým věcem musíš se přiučit

Biskup (vidět ho)- proces, tvrdě si na chléb budeš vydělávat

Biskup(s ním mluvit)- šťastné pořízení

Biskup při bohoslužbách- dobrá novina

Biskup při pohřbu- velké neštěstí

Biskup v tanci- dobro

Bitka- mnoho zármutku, ztráta úcty

Bít někoho- pomluva, nevěra

Bitva námořní- hochu nevěsta a divce ženich nevěrný v lásce bude

Bitva na pevnině- potěšení

Bláto vidět- pomluvy

Bláto na rukách mít- ze všeho, co podnikneš, nebudeš mít mnoho zisku

Bláto(spadnout do něj)- nepříjemné chmury nad tebou se stahují, škoda, ztráta

Bláto( pomazat si boty nebo šaty)- nemoc, též žal

Bláto(chodit po zablácených ulicích nebo cestách)- nezdar, bída, zlé noviny

Blázen(zbláznil-li ses ty)- v budoucnu velké ůspěchy a dlouhý věk

Blázny vidět- starosti a chudoba

Blázny slyšet mluvit- oklamání

Bláznivá žena- mrzutosti a hádky

Blázna slyšet křičet- zklamání v lásce

Bláznova čapka- utržíš posměch lidí

Blázinec- je vždy výstrahou, čeká tě něco, v čem se nebudeš moci sám vyznat

Blechy vidět (na svém těle lézt)- dosažení bohatství a vážnosti

Blechami být pokousán- bohatství, štěstí v obchodování

Blech mnoho vidět- velký smutek

Blechy chytat- nepokoje v příbuzenstvu

Blechy zabít- ujdeš nástraze

Blesk- zisk a štěstí

Blesk rudý a uhodí-li- velká mrzutost, výstraha před odpůrci v podnikání

Blesk silně zářící- tvůj plán se podaří

Blesk(udeří-li a zapálí jasnými plameny)- zvláštní, veliké štěstí

Bludička- dej si dobrý pozor, neb někdo tě chce ošidit

Bludičky(kráčet za nimi v noci)- špatní přátelé tě na scestí přivedou

Bludičky odehnat- nebezpečí odoláš

Bludiště- ani sliby se nedej do spletené věci vlákat

Bludiště(zahradním procházet)- mrzuté okolnosti tě do nesnází přivedou

Bloudit po zelených lesích, lukách, polích- dobré časy

Bloudit skalami, roklinami a pustými údolími- těžké a zlé časy

Blít(dávit se)- krátká, nepatrná nemoc

Bludné cesty- bez boje nenajdeš správnou cestu, varuj se klamných nadějí

Blýskavice- netušíš klam

Bob trhat- zlé noviny, soudní oplétání, lži

Boby jíst- hrozí ti neduh

Bodnutí včelou i jiné- hrozí ti nepříjemnost

Bodák- nepokoje, roztržky v rodině, nezdary v obchodě, též revoluce

Bodlák v zahradě- falešný přítel

Bodlák na poli- vzdálenější nepřítel

Bodlák trhat- marná námaha

Boháč(obcovat s ním)- zdar ve všem

Bojiště- dočkáš se mrzutosti v domácnosti

Boj (přihlížet mu)- smíření s nepřítelem

Boj (z něj utéci)- radost

Bojovat s někým- hádka

Boj s divokými zvířaty a ubránit se jim- z nebezpečí vyvázneš

Boky mít veliké a silné- ženě brzkou svatbu, též početnou rodinu, muži blahobyt

Bok svůj zraněný vidět- zármutek, ztráta dítěte

Bolest (vidíš-li někoho bolestí trpět)- šťastně nehodu přemůžeš

Bolest tvoje- velká nepřízeň

Bolest prsou- nemoc

Bolest zubů- lidé ti začnou ubližovat

Bolest uší- zažiješ mnoho trápení

Bolest hlavy- dostaneš se do nepříjemné situace

Bonbóny jíst- neužitečná vydání

Bonbóny vidět- láska tě učiní šťastným

Bonboniéra- výhody, oblíbenost

Borovice vysoko urostlá- radost

Borůvky trhat a jíst- zrada v lásce

Borůvek velké kupy- mrzutosti

Bosý běhat- neočekávané štěstí

Bosý (zebou-li tě nohy nebo tlačí kamínky)- velké trampoty

Boty(lakýrky obouvat)- faleš a nevěra

Boty kožené, nové obouvat- peníze a zisk

Boty obnošené a spravované- radost z úspěchu

Boty roztrhané- ostuda

Boty(tlačí a jsou -li zablácené)- nemoc v rodině

Boule (modré od úderů na těle)- zlí nepřátelé, úraz

Boule hlízovité- rozmnožení majetku

Bouda psí prázdná- ponížení

Bouda jarmareční- zamilovaným nedorozumění, ženatým různice

Bouře- navzdory všem útokům proti tobě zvítězíš, v úkladech, nepřáteli ti strojených budeš vítězem

Bouře(jít v ní)- pevného zdraví nabudeš

Bouře(po ní zátopa)- zlo, nepravda

Bouře na moři- nebezpečí

Bradavice- jsou i takoví, kteří by ti rádi ublížili, kdybys nebyl vždy ve střehu

Bradavice na tvém těle- hanba zlosti

Bradavice odříznout nebo olupovat- zbavíš se nepřátel

Brada tučná- poživačnost

Brada chudá- vyvíjej úsilí v tom, co právě chceš podnikat

Brada špičatá- sousedské vády, též nebezpečí

Brada šedivá( na někom vidět)- trampoty

Brada šedivá(sám mít)- hanba

Brada zarostlá(sám mít)- rozmnožení majetku, povíšení, dobrá budoucnost

Brada(zarostla více)- chudému přibude dluhů

Brada holá( ubývající)- starost, chudoba, marné naděje, dlouhá hanba

Brada zrzavá- faleš

Bradazarostlá(žena)- smt manžela

Brambory kopat nebo vykopávat- tvrdá a nedobře placená práce, těžkosti v rodinných záležitostech

Brambory  na poli péct- nouze v domě

Brambory jíst- stihne tě lehčí choroba

Brambory kvetoucí- potěšení

Brambory sázet- nejistý zisk

Brána- zanedlouho se staneš šťastným člověkem

Brána zavřená- nejsi oblíben, omez své návštěvy

Bránu zavírat- více nad sebou uvažuj

Brána otevřená- osud ti bude přát, ale varuj se chamtivosti a škod

Bránu otvírat násilím- nepoctivá cesta k bohatství

Brána velká- nenadálá návštěva

Branou projít- změna v životě

Brány(jako polní náčiní)- nezoufej, neboť na sklonku života se přece jen dočkáš štěstí

Bratr- navštiv také někdy dům svého přítele

Bratr umírající- vyproštění z nepřízně

Bratr plovoucí ve vodě- dlouhý a šťastný život

Brázda- tvůj obchod pokvete

Brázdu vyorat- zbohatneš

Brázdou kráčet- náhlé štěstí

Brázda( v ní upadnout)- překážka

Brčál svěží- vypravíš se na dalekou cestu

Brčál uschlý- máš před sebou namáhavou cestu bez úspěchů

Brk- važ si zkušeností z minulosti a pouč se z nich!

Brnění- vojenský stav, též pocta

Brod- radost, dosažení cíle

Brokovnice nabytá- hádka ve společnosti

Broskev- mnoho ztrát, ale vytrváš-li, změní se tyto ztráty v zisk

Broskve trhat- nesnáze

Broskve jíst- setkání a sblížení s milou osobou

Broskve na stromě- upadneš v pokušení

Broskve rozlamovat- dobré majetkové poměry

Broskve darovat- budeš dobře přijat v nové společnosti

Broskvové jádro- nalezneš tuhý odpor

Brouků mnoho na stromě- pozor na zloděje!

Brouk na zemi- příjemné seznámení

Brouky sbírat- hosty do domu dostaneš

Brus- jsi varován před zbabělostí, můžeš-li se bránit, bez obrany se nevzdávej!

Brus na svém dvoře mít- pomluvy a mrzutosti v domě

Brus(na něm brousit)- něco ošklivého zažiješ

Brusiče vidět, mluvit s ním- pomluvy a klevety mezi známími

Brusinky- trpělivostí se dočkáš příjemných chvil

Brusle- varuj se lichocení!

Brusle(jezdit na nich)- marně se něčeho snažíš dosáhnout

Brusle kolečkové- ošizení

Brvy(řasy) vytrhávat nebo vypadávat- menší churavost

Břečťan- dbej víc na celkový pořádek všech svých věcí!

Břečťanem svůj dům nebo cizí obepnutý vidět- dolézavostí chce někdo tvého přátelství dosáhnout

Břeh- nepouštěj se příliš daleko!

Břeh(procházet se na břehu řeky, moře)- štěstí, spokojenost

Břemeno nést nebo nosit- starost, povinnosti. Po čase zpozoruješ, že se na tebe někdo příliš spoléhá

Břemeno sundat, nebo ho odhodit- nezoufej, co nevidět se dostaneš ze slepé uličky, čekej ulehčení v strastech, též příjemnou zprávu

Břidlice- objevíš nové zdroje, které ti přinesou užitek

Břicho veliké nebo tučné- blahobyt a peníze

Břicho hubené a prázdné- ztráta na majetku, pronásledování bez příčiny, neutěšené časy

Břichu průjmem ulehčovat- zbavení dluhů a starostí

Břicho malé mít- špatná pře

Břicho rozřezané- ztráta

Břicho(bolí-li)- ztráta, nevěra, nepříjemnost

Břitva- sny o břitvě nabádají vždy k opatrnému jednání v obchodě i jinak. Varují před lehkomyslností a ztrátou úcty ve společnosti

Břízu vidět- dvakrát něco rozvaž, nežli to podnikneš!

Břízu kácet- škoda zaviněná příbuznými

Březový háj- peníze, štěstí

Buben- dlouho tě budou lidské jazyky vláčet, pozor na mnohomluvnost

Bubeník- špatné pověsti se o tobě rozšiřují

Bubeníka slyšet- zlá pověst

Budíček- vybízí ke smyslu pro povinnost

Budíček slyšet budit- svou liknavostí štěstí propásneš

Buchty péci- radostná událost v rodině, příbuzenstvu

Buchty veliké vidět- přátelství

Buchty jíst- štěstí

Burza- starost , opatrnost, práce, spekulace

Budit někoho- buď opatrný, hrozí ti nebezpečí

Bučení dobytka slyšet- neštěstí

Buvol- nevrhej se slepě do zkázy

Buvol divoký- nemilý host

Býk(vidět ho na pastvě)- kapitál

Býk běžící- pronásledování

Býk(chce-li tě nabrat na rohy)- neštěstí

Byliny léčivé trhat nebo jíst- dlouhý život a pevné zdraví

Byliny lisovat- neotálej se zahájením léčby

Byt (svůj v nepořádku vidět)- čelí k nějaké mrzutosti v blízkém přátelství

Byt (svůj v ohni vidět)- sváry a křiky

Byt zaplavený vidět- nemoc a úzkosti

Byt pěkný vidět- nemusíš se obávat, krásné sny se ti vyplní

Byt (svůj bohatě zařízený mít)- blahobyt a bezstarostné stáří

Byt větrat od zápachu- velká nemoc

Byt chudobný vidět- mnoho starostí, zlepšení poměrů až po dlouhé době

Byt úzký a prázdný- pohřeb v rodině

Byt pronajímat- přežene se nad tebou bouřlivá situace, ale neztrácej odvahu

Byt měnit- nemilé překvapení

Byt vyčistit- dbej na svoje zdraví!