B

BROSKVE JÍSTI - setkání a sblížení s milou osobou

BROSKVE NA STROMĚ - upadneš v pokušení

BROSKEV ROZLAMOVATI - dobré majetkové poměry

BROSKVE DAROVATI - budeš dobře přijat v nové společnosti

BROSKVOVÉ JÁDRO - nalezneš tuhý odpor