Revmatoidní artritida

Z lékařského hlediska se jedná o zánět a bolestivost kloubů a jejich postupným poškozením, postihujícím i ostatní orgány. Závažnost spočívá v tom, že nejen snižuje kvalitu života nemocných, ale zkracuje délku jejich života v průměru o 6-7 let.

Každá nemoc je však bolestí a nemocí duše. I tato nemoc souvisí s duší, a ne s tělem. Je to nemoc kostěných stěn, kloubů, kdy neustále bolí kosti a natékají. Kosti starých lidí se lámou častěji než mladým. Je to nemoc, která starým lidem ničí život a mladým ho dělá těžší, než je.

 Je to nemoc duše, proto je třeba léčit duši a pokoušet se dosáhnout zdravých kostí. Nepokoušejme se starat o ty, kteří nám nepatří, protože nikdo nikomu nepatří. Zbytečně kontrolujeme a hlídáme druhé lidi a ti se pak nemohou hýbat. Máme budoucnost a zdraví ve svých rukou. Když budeme přát volnost a svobodu druhým lidem, tak budeme mít sami volnost a svobodu těla a ne bolesti v artróze.  Už se nebudeme stavět sami proti sobě. Ono se totiž vše vrací, jaké energie vysíláme, takové nás zasahují.

 Kdykoliv cítíte, že máte bolesti, uvědomte si, že je to proto, že jsou to bolesti ne Vaše, ale druhých, které svíráte v drtícím sevření své náruče. Je třeba tuto náruč trochu uvolnit.

 Tak je to s každou nemocí, když budeme dělat zlé, vrátí se to formou bolesti.

Konchedras 8.4. 2009