Andělé

Sdělení od mého ochránce:

"Andělé jsou bytosti, které jsou spolu s 'mateřskými'  dušemi v prostoru a budeš se divit, jsou to bytosti, které se zabývají samotnou stránkou duše a které budou stále dávat pozor, aby se duše nezranila a neranila ostatní.
Ostatní duše nejsou na úrovni jako andělé, ale budou, pokud se začnou chovat, jak přikazuje zákon Universa.
Tyto andělské duše jsou obávaní nepřátelé Satana a jiných démonů. Ti se jich bojí.
Obávejte se, že každý nemá anděla strážného, co by ho chránil před Satanem, ale můžete si ho zavolat, když budete v tísni a když budete cítit, že se k vám přibližuje zlo v podobě Satana a démonů a budete se bát se nadýchnout. Satan se bojí anděla a ten se nebojí Satana, a kdo bude v nouzi, ten ať zavolá starostlivého anděla-ten přiletí, a bude zachráněn a bude mít ochranu před Satanem a démony.
Andělé jsou bytosti světla, a budou tady, dokud se Země nebude stávat 'oboustranná' a to je za dlouho." 

"Andělé nejsou pouze dobří, jak se někteří lidé domnívají. Nejsou bytostmi, které by se dostaly tak nahoru a tak ke světlu. Jsou sice andělskými bytostmi, ale nižšího položení. Nejsou vždycky dobří a nejsou vždycky pravdomluvní. Nedá se dopředu říci, se kterým andělem jsme v kontaktu, dokud se nepředstaví svým vlastním jménem. Oklamat by nás neměl, protože je pro něho čest se představit jménem, v tom nikdy nelže, ale podporuje dílo toho zlého.  Není přímo zlý, ale je horší než běžní andělé, je o úroveň níž.
Není dobré, že lidé věří každé bytosti, která za nimi přijde a představí se jako anděl. Není zaručeno, že právě tento anděl je ten správný a jediný, který nám pomůže. Je dobré se ho zeptat, co je jeho posláním, co je jeho dobrým úmyslem. Měl by se představit i jménem, protože jinak bychom mohli věřit i každé jiné bytosti, která za námi přijde, to znamená i Satan, nebo démon."

Šedesátý anděl

Nedávno jsem posílala za světlem duši dítěte. Velmi se bála, rozhovor s ní byl velmi dojemný. Říkala jsem mu, že s ním půjde šedesátý anděl.

Kdysi jsem četla o tomto anděli zmínku. Když odesílám dušičku , napojím se na vesmírnou energii a prosím a volám tohoto anděla, ať tuto duši odvede. Při odesílání této nešťastné dušičky jsem viděla , jak si kus ode mne usedl velký, bílý pták, a složil křídla. Vypadal jako velikánský, bílý sup. Potom mi tělem proběhlo zachvění, a potom už nic. Vždy prociťuji úlevu, jako by ze mne cosi spadlo...

Ptala jsem se na tohoto anděla. byl to skutečně on....

"Šedesátý anděl je andělem smrti. Má radost, když může někoho odvést do nebe a sám se přihlásí, když někdo zemře, aby se nemohlo stát, že duše zůstane na zemi a bude bloudit. Duše se nebude bát, když bude s ní anděl smrti a bude se radovat, že je s ní. Má bílé peří a vypadá jako sup s bílými křídly. Kouká se do nebe a vypadá, jako by očekával smutek. Ale není tomu tak. On je veselý a má rád obyčejné věci. Nemá rád smutnou duši. Chce, aby duše byla veselá a aby se smála, když bude s ním. Smutné duše neodvádí."

 

Konchedras 20.6. 2009

Konchedras 6.2. 2024 (aktualizováno)


Z poradny

Můžou mi andělé pomoci ve vyplnění přání?..aby se opravdu stalo a hlavně co nejdříve vyplnilo??.

Leny 2011

Milá Leny,
andělé opravdu plní přání, ale spoustu přání splní také Pán Bůh. To je jejich Otec, který jim dal křídla, aby se mohli dostat k lidem. Jsou hodní a poslušni Jeho vůli a jejich přání je Jeho přání. Bude pro Vás dobré se obracet přímo k Bohu, který Vás vyslyší také, ale Jeho přání splní Jeho andělé.

Konchedras 2011