Alenka- záležitost rodiny a co s tím

 

 

 

Okolo postavy Alenky se nachází první ovál, který je přímo u postavy a je podlouhlý. To je později zaznamenaná myšlenka, že mají v rodině problémy s muži všeobecně. Nesouvisí to s malým sebevědomím, ani s nechutí se vdávat, ani s nepovedenými manželstvími v rodině. Manželství si může vychutnat jen člověk, který je vyrovnaným sám v sobě, aby tomu druhému mohl nabídnout pomoc, když ji bude ten druhý potřebovat. Ale tohle je něco jiného, co se nedá slovy popsat, ani vysvětlit. Je tam jakási zloba a nenávist zasazená do této rodiny. (Tady je vidět jakýsi muž, s dlouhým vousem a dlouhými bílými vlasy, ve zbroji, přibližuje se s pochodní v ruce. Vidím dlouhý, bledý obličej s hrozivým výrazem, dlouhou přilbici, dlouhou drátěnou košili, dlouhý bílý plášť, snad křižák. Chtějí smrt, vidím meče, vysoké muže na koních, mávají s meči proti nebi, dostávají se k branám města, město hoří a Alenka hoří v něm). Obrazy, které už vyprchaly, ale je to v Alence stále živé. Nenávist k mužům, strach z mužů, strach, že bude hořet jako tenkrát. Ublíží ji, a zapálí. Strach z mužů na nekonečné hranici života. Něco se děje v její hlavě. Přichází chlad, touha po pomstě, bojovat a mstít se, zápasit a nikdy se nepoddat. Nikdy se nezlomit, nikdy na sobě nedat najevo bolest, ztvrdnout jako kámen. Nemožné, ale Alenka se o to pokouší. Ještě to stále přetrvává, ještě to neskončilo. Ještě je to v Alence, v jejích dětech, v celé generaci žen rodu, přibližující se muž s pochodní. Alenka musí tomu muži odpustit a za jednoho z nich se provdat.
 

Vedle postavy Alenky je druhý ovál. Znamená, že se něco v rodině stalo, co poznamenalo celou rodinnou linii. Něco, co souvisí s vraždou, ale co nesouvisí s některým z členů rodiny. Je tady křivé obvinění a kletba, která spočívá na této rodině. Neznámá síla, která se ovíjí okolo této rodiny, neznámé energie, které pocházejí z cizí země. Není možné je odrazit jinak, než zase s pomocí božské síly, která je této zemi blízká. Alenka ví, o jakou nevinu se jedná, co znamená tato kletba a je jejím úkolem to vyřešit.

Společně s druhým oválem jde přes postavu Alenky třetí ovál. Všechno se otáčí okolo Alenky rodiny, protože se stala křivda, která nebyla odčiněna, nebyla očištěna, nebyla odpuštěna. Nejde pouze o to, aby se odčinila kletba, aby se očistilo jméno, aby se kletba očistila, ale aby se také odpustila a byl nalezen pravý viník. Pravdu je třeba hledat tam, kde byl zločin spáchán.

Okolo postavy Alenky je první spirála. Znamená, že se s Alenkou něco stalo. Už není ta holčička, co byla kdysi, nemilovaná a odstrkovaná rodinou. Teď je tady mstitel, který chce očistit jméno rodu, ale zároveň se od této rodiny vzdaluje. Je to dáno tím, že Alenka už ví, ale rodina ještě ne. Předběhla je. Marně je učila, marně jim říkala, co se děje, teď už je pozdě. Jako by v Alence začínala nová větev života. Jako by stará větev rodiny usychala, ale v Alence se objevila nová míza, která dává naději novým generacím, že bude jiná doba, která je neposkvrněná minulostí, ani jejími temnými stránkami.

Okolo celé postavy je druhá spirála. Znamená, že s touto novou rolí přebírá Alenka zodpovědnost za to, aby se odstranila všechna špína, která tady na rodině leží, aby se odstranily bloky, které má Alenka a její děti. Se svojí rodinou už nic neudělá, ti se zřekli čistoty a pravdy, ale jsou tady jiní, Alenky děti a děti Alenčiných sourozenců, které se zaslouží žít krásný a hodnotný život. Je jako míza, která jim ten život dává, v Alence je obraz dalšího života rodu. Všechny Alenčiny činy, ať dobré, nebo špatné, se odrážejí v dalších generacích Alenčiny rodiny.  Alenka by se měla postarat, aby ten obraz byl dobrým.

 

     Konchedras 30.8. 2017