„Čokoľvek je len jednou z milióna ciest. Preto musíš mať neustále na pamäti....

31.03.2009 23:24

 „Čokoľvek je len jednou z milióna ciest. Preto musíš mať neustále na pamäti, že cesta nie je ničím viac, než cestou; ak cítiš, že sa po nej nedá ísť ďalej, nemusíš na nej silou-mocou zostávať. Aby si mal v tomto jasno, musíš viesť sporiadaný život. Len vtedy si budeš stále uvedomovať, že cesta je iba cestou a nie je pre teba ani pre iných žiadnou urážkou, keď ju opustíš, pretože tak tvoje srdce cíti (...)

  Prezeraj si každú cestu pozorne a rozvážne. Vyskúšaj ju toľkokrát, koľkokrát to budeš považovať za potrebné. Potom si sám sebe, iba sám sebe, polož jedinú otázku (...) Má táto cesta srdce? (...) Ak áno, potom je to dobrá cesta; ak nemá, potom nie je k ničomu. Ani jedna z nich nikam nevedie; jedna však srdce má, druhá nie. Jedna je radostnou cestou a pokiaľ po nej ideš, si s ňou zajedno. Druhá ťa privedie k tomu, že prekľaješ celý svoj život. Prvá ťa činí silným, druhá ťa oslabí.“ - Don Juan Matus v knihe Carlosa Castanedu, „Učení dona Juana“

—————

Zpět