Zakletí starci na hradě Kyšperk

Každých sto let se na hradě objeví přízraky šesti zakletých kmetů, kteří čekají na své vysvobození. Při té příležitosti se prý také hrad zjeví ve své staré kráse a lesku. Každý stařec sedí v samostatné komnatě u krbu a v sedmém sále jsou dva staří hostitelé, jeden z nich v šarlatovém plášti a druhý v bílém rouchu s krvavou skvrnou na prsou. Kdo by je chtěl vysvobodit, musí jim jistým obřadním způsobem poděkovat za pohostinnost. Protože to zatím nikdo nedokázal, změní se pokaždé hostitelé v černé supy a vyletí oknem hradu do noci. Hrad se potom s rachotem změní v nynější ruiny.

Zdroj: Spirit

Konchedras 14.4.2009