Umělé oplození


Neplodnost je v dnešní době velikou bolestí mnoha párů a nikdo nemá právo tuto bolest snižovat. Ovšem ani tato bolest neospravedlňuje počínání, při kterém pro narození jednoho dítěte dojde k usmrcení několika jiných. Nikdo přeci nemá právo na dítě. Dítě má nevyčíslitelnou hodnotu samo o sobě a nemůže být degradováno na věc vyrobenou k naplnění života a štěstí druhých.

Při obtížích počít dítě je na místě pravá léčba neplodnosti, která umožní manželům je počít přirozeně, aby bylo zhmotněním jejich aktu lásky. Umělé oplození však nic neléčí, ale zneužívá bolest manželů pro komerční cíle a hlavně pro legální možnost získat přístup k lidským embryím pro pokusy. V současné době proto často není léčena neplodnost, ale manželé jsou odesíláni k umělému oplození.
Hlavní oběti - životy dětí
Hlavním zlem během procesu umělého oplození (zpravidla IVF) je zabíjení nevinných lidských bytostí. Na každé narozené dítě z IVF je obětováno v tři, šest i více jeho sourozenců. Zlých momentů je více:
dítě se deraduje na výrobek
stimulace vaječníků pro odběr více vajíček [vážné ohrožení zdraví ženy]
masturbace manžela [dítě není obrazem lásky]
"dárcovství" spermií nebo vajíček [lukrativní prodej vlastního těla, degradace "dárce" na maso, odepření práva dítěte na své předky a na své kořeny, prudké zvýšení rizika nevědomého incestu]
vlastní oplození ve zkumavce [svévolné určení základních vlastností nové lidské bytosti - hra na Boha]
průměrně se během jedno cyklu IVF odeberou čtyři vajíčka a z nich vyrobí embrya, pojišťovna hradí tři cykly - na jedno narozené dítě je tak obětováno množství jeho sourozenců
zničení nehodících se lidských bytostí starých 2-5 dní od početí na základě jejich "kvality" [zabití, eugenika - poměřování kvality lidských bytostí]
zmražení nepoužitých lidských embryí [narušení jejich tělesné integrity - 50% embryí proces nepřežije, stav je i těžkým narušením důstojnosti člověka]
redukce počtu plodů kolem 11. týdne těhotenství injekcí chloridu draselného do srdce, uhnízdí-li se jich více [zabití]
zničení zbylých zmražených embryí přímo nebo při pokusech [zabití]
pokusy na živých lidech - pod záminkou předcházení diskriminaci se nikde dlouhodobě nevyhodnocuje a nezveřejňuje, jaké zdravotní dopady a jaká rizika má proces umělého oplození a zvláště zmražení na život takto počatých dětí v dlouhodobém horizontu
nebývá výjimkou, že děti, u nichž nebylo možno odhalit vývojové vady (např. slepota, hluchota), končí v dětských domovech
Myslet především na děti
Děti takto počaté za svůj vznik nemohou. Naopak si mohou nést do života značnou zátěž, proto je k nim třeba přistupovat citlivě. Páry, které se k tomuto postupu rozhodují, by měly pečlivě zvážit, na jakou cestu se vydávají a po případném vyčerpání všech možností opravdové léčby neplodnosti uvažovat o tom, zda by nebylo vhodné dát milující domov dítěti prostřednictvím adopce.

Pro věřící
Každá lidská bytost od početí je obrazem Boha. Má být proto stvořena v lásce, být obrazem lásky a jednoty manželů. Těžká hříšnost metod umělého oplození a nesouhlas církve s těmito technikami spočívá v nesmírném ponížení lidských bytostí (manželů i jejich potomků) během celého procesu a v násilí na nevinných, které se během procesu děje.

Nesouhlas církve není zapříčiněn novostí nebo neobvyklostí metod, ale proto, že zlo nikdy nemůže být cestou k dobru. I když je tato cesta umožněna obdivuhodným technickým pokrokem, neexistují zde žádné výjimky. Podobně jako potrat a zabití nemluvněte je hanebný zločin, i zde umělé oplození vede k těžkému hříchu.

Zdroj : Hnutí pro život cz

Konchedras 16.8.2010