Text od indického guru

 

Dostal se ke mně tento text od indického guru:

 


If success is a beautiful flower, then humility is its fragrance.


Take whatever you want in life, just take care so that the path of your destination does not go away breaking the hearts of people.


        "good thinking"


          "good thought"


              "utmost good faith"


      Makes the mind light!

------------------------------------------

Pokud je úspěch krásnou květinou, pokora je její vůně.


      Vezměte si, co chcete v životě, jen se postarejte o to, aby cíl vaší cesty neztratil srdce lidí.


         "dobré myšlení"


           "dobrá myšlenka"


               "vše v dobré víře"


       Udělá světlo mysli!
 

Konchedras 26.8. 2018