Přišlo mailem- VÝZNAMNÝ DEN 9.1.2015

Dnes 9.ledna 2015 je velmi významný den. Je tomu rok, kdy 6.1.2014 dorazila energie ze středového galaktického slunce na naši nádhernou planetu. V té době jak jsme informovali započala práce na odstraňování starých tisíciletých struktur a vzorců, které vznikl především díky lidské mysli. Odstraňování těchto myšlenkových forem probíhalo do 20. 3. 2014, kdy se díky tomuto pročištění spojilo naše zemské jádro - slunce se sluncem galaktickým. Událostí, během roku 2014 bylo více. Toto je jen pro připomenutí :-). Vraťme se k  9.1.2014. K čemu vlastně došlo? Jak všichni víme, je naše planety Země duální. To znamená, že zde panují dva základní živly a to plus a mínus, neboli oheň a voda. Lidé si často pletou oheň s dobrem a mínus se zlem. Ti znalejší ví, že se to takto specifikovat nedá. Přece známe všichni pravidlo, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. To znamená, že každý živel je sám osobě také dvojpólový. Hledat dobro a zlo, respektive rozlišovat skrze tento jediný úhel, je velmi úzký pohled, který je také velmi zavádějící. Dualita naší planety země, tedy i všeho co je její součástí, což je i člověk, je hlavním motorem a smyslem vzniku této kosmické roviny. Kdyby zde nebyla dualita, člověk a celá planeta Země by zanikli, neboť by ztratili na svém významu. Tedy je dobré si uvědomit, že dualita je základem vzniku nejen člověka a planety Země, ale celého tohoto duálního vesmíru. To co se zde má člověk naučit, nebo lépe řečeno na co si má člověk rozpomenout je jak tuto dualitu správně využít, ovládnout a vystředit ji. Má si rozpomenout na to, že plus a mínus, tedy oheň a voda nejsou dvě oddělitelné složky, ale že je to jedna a ta samá energie. Tedy, nejde zde o rozdělování, ale jde zde o spojení - splynutí v Jedno a toho  lze dosáhnout v jedno - duchosti ( v jednoduchosti) a nikoliv ve složitosti.
Na Zemi máme ještě další živly jako je vzduch a živel země, které vznikl z dvou hlavních živlů ohně a vody. Dvojpólovost, neboli dualita se řídí zákony středu. Střed znamená, že každý pól se musí vrátit do středu, neboť se ve svém pravém smyslu ze středu vychýlil. Každé takové vychýlení již známe na sobě. Jsou to především nekontrolované emoce, vznikající velké rozdílné charakteristiky jako je milovat a nenávidět nebo válka a mír atd. Být ve svém středu se snaží každý jogín, mnich, mág či šaman. Tedy mínus a plus spojit v jedno, aby tak vznikl celý obraz a tím se dosáhlo celistvosti, vědění, moudrosti a opravdového sebepoznání. A proto je z tohoto hlediska tento den 9.1.2015 tak velmi významný, neboť se tento den vyrovnávají póly plusu a mínusu. I když se toho od 6.1.2014 hodně vyčistilo od myšlenkových nánosů, došlo opět k menšímu zanesení. Člověk, nebo spíše lidská rasa zatím není na takové úrovni sebepoznání a moudrosti, aby svou mysl ovládala a netvořila tak další nánosy nepotřebných energetických shluků do svého, Zemského a kosmického energetického systému. Proto ve své podstatě nezbývá moc místa pro jiné nové energie, protože myšlenkový odpad zabírá těmto novým energiím místo. Možná znáte rčení: zbav se starého, aby mohlo přijít nové. Neboli uvolní místo od starého pro nové. Je to velmi moudré rčení a měli by se ho lidé držet. Uvedu příklad: tahat si stále sebou minulost znamená , že nemůže přijít budoucnost, jelikož nemá pro sebe žádné místo. To se týká i starých vztahů, což bývá největším kamenem úrazu pro nový vztah. Nebo další příklad, pokud se člověk nezbaví starých přesvědčení, které mu již neslouží, pak se nikdy nepohne dál, než tam kde je. Proto většina lidí stále stojí na místě a nezbývá jim jen pouze snít, na místo žít. Snění je však uvádí do ještě větší iluze a tužeb, které se nedají s realizovat a tak vzniká kruh, který nemá žádné dveře.
Vraťme se k podstatě 9.1.2014. Právě proto je tento den z hlediska kosmického, Zemského a lidského tak významný, protože se tyto póly vyrovnají a to znamená novou šanci. Novou šanci nasednout na tento proud a s tímto vyrovnáním vyplout do prostoru. Zachovat si tuto energii rovnováhy a začít dle toho žít. A proto toto je důležité pro uvědomění:  Mnoho lidí je velmi sečteno a má znalosti co se týká duchovní tématiky. Je zde sice plno fanatických tzv. duchovních, kteří preferují doktríny nežli možnosti ale i pro ně je toto pochopení důležité. Totiž tento rok je o žití toho v co věřím. Nestačí pouze vědět ale je důležité to také žít. Bude-li daný člověk pouze vědět a nebude to žít, pak o to přijde. Každý talent, či schopnost která nebude využita, tedy nebude uvedena do praxe do života, bude automaticky dotyčnému odebrána, jelikož ji nevyužívá a tvoří tak další zaneprázdněné místo v energetickém systému. Vše co dotyčný nevyužívá bude předáno někomu jinému, který je schopen dary využít v praxi. Většinou to bude takový člověk, který je schopen pojmout nejen svoji osobu, ale i dotyčného, který o dary přišel svoji laxností a pohodlností. Jde o to, že díky myšlenkovým formám, které člověk denně vytváří řekněme v příkladu v miliardách tun,  zabírá tak místo původním, pravým božským energiím, které se nyní stále víc a víc projevují. Kdyby člověk ovládal svoji mysl a ne mysl jeho, tedy používal by svou mysl jen na praktické projevy, pak by zde nemuselo docházet k činům jako je odebírání nevyužitých znalostí a moudrostí do života, tedy do praxe. Máte dar věštění, pak ho využívejte ale bez vypočitatelnosti kolik na tom vyděláte, protože takhle o tento dar přijdete. Nejde o to dostat za to finanční odměnu, to je v naprostém pořádku, ale spíše jde o to nedělat z toho byznys, protože se tak na místo daru, v tomto případě věštění zaměříte více na výdělek nežli na princip, pointu na dar. Máte schopnost léčit? Tak lečte, ale podmínky platí stejně jako u věštění. Peníze si berte, je to vaše odměna, ale nesoustřeďte se na výdělek, tedy kolik, ale soustřeďte se na léčení. Máte svoje vlastní poznatky, své zkušenosti? pak se o ně rozdělte, využijte svoji dosavadní moudrost atd. atd. atd. Každý kdo bude rozvíjet jakýkoliv talent, dar, schopnost, bude mu tato schopnost posílena a rozvinuta :-)
Využijte tuto vyrovnanost, prociťte ji a rozviňte své vědění, moudrost, talent atd. do reality činem, praxí, skrze sebevyjádření.
S úctou Darísek, Krystalka a Merlain.
ps: Je možné, že někteří z vás mohli vidět vystupující gejzíry ze Země až z jádra. Mělo to podobu jako ohňostroj. Je možné, že jste někdo mohl mít stejný, nebo podobný vjem, úkaz, vidění, vizi, sen, atd.

WWW.DOBRESDELENI.ESTRANKY.CZ
WWW.JINEDETI.ESTRANKY.CZ
WWW.KRYSTALKA.ESTRANKY.CZ

 

Konchedras 10.1. 2015