Přišlo mailem : Poselství Marie Magdaleny

Zdravím tě z celého srdce, milovaná bytosti na planetě Zemi. Vážím si tě a miluji tě za to, že tu jsi a dělíš se o své zkušenosti se mnou a s dalšími bytostmi. Většinou si toho však nejsi vědom, protože se cítíš osamělý ve svém Bytí. Nikdo však není sám, nic není osamocené, všichni jsme součástí vyššího Celku. To už jistě znáš z různých knih, které jsi četl. Život se tady v současné době jeví tak, jako kdyby se vymknul jakékoli kontrole. Nic není tak, jak bývalo, žádná pohoda. Vane silný vítr a cloumá lidmi. Zasahuje každého na jeho Achillově patě. Také vědomí všeho Bytí se mění. Všechny přírodní bytosti prožívají změny v různých formách. Některé opouštějí pozemskou sféru, jiné zas přicházejí v souladu s novou cestou Země.
Mým dnešním úkolem je nejprve ti předat lásku, láskyplně tě obejmout.Prožil jsi tady na planetě velká dobrodružství. Byl jsi vším možným, sbíral jsi zkušenosti, které si v současné chvíli nedokážeš vybavit ani ve svých nejdivočejších představách. Byl jsi mocným králem, zotročeným služebníkem, poučujícím knězem i rozpustilou nevěstkou. Byl jsi vším, také soudcem i odsouzeným. Viděl jsi mnoho a mohl jsi to pociťovat jako bolest nebo lásku. Ujišťuji tě však, že Láska vždy vítězí! Asi však ne takovou formou, jakou si představují mocní lidé tohoto světa, jejichž heslem je: Kdo má moc, ten vládne. Co je dobré a co zlé? Co je spravedlnost a co smíření? Nebo je to láska, která odpouští a promíjí a tím – a to je na tom to nejzajímavější – energeticky vyrovnává v polích vědomí účastníků to, co se událo tak, že se pak vše opět sjednotí v Lásce?
Jsem tu dnes proto, abych ti přinesla svou lásku, svou podporu, svou úctu a řekla ti: „Odpouštěj a promíjej!“ Odpouštěj všem, kdo ti z tvého pohledu udělali něco špatného. Možná jsi jim v jiné době provedl taky něco podobného? Možná je to vyrovnání starých dluhů? Kdo to přesně ví? Ty sám na pozemské úrovni často nejsi schopen rozpoznat souvislosti. Tvé Vyšší já to však umí a možná ti ukáže podrobnosti v meditaci, prostřednictvím intuice nebo osobního poselství. Pak pochopíš, proč ještě nejsi se svým partnerem v jednotě a proč s ním nemůžeš žít v míru. Pochopíš, proč je ti šéf protivný, stejně jako ty jemu z vašeho nedokonalého pozemského pohledu. Pochopíš, proč své přítelkyni nedůvěřuješ úplně, protože to může být vazba z minulých životů, která v sobě nese nevyjasněné energetické spojení.
Ztělesňuji ženskou sílu. Mým prostřednictvím hovoří a působí Božská Matka, která se mimo jiné projevuje i skrz Matku Zemi, která tě nese. Co bych ti dnes chtěla sdělit je: nechej vše odejít, přestaň lpět na starém. Odpusť svým spolubojovníkům jejich činy a prohlédni si svá zranění. Krátce se na ně podívej a rozpoznej, kde jsi byl hluboce zraněn, zda na těle nebo duši. Kde ještě krvácí tvé srdce a utápí se v slzách strachu a studu? Kvůli jakému činu zůstáváš ještě v roli oběti? Je lehčí odpoutat se od role pachatele než od role oběti. Často je postoj oběti svým způsobem pohodlnější, dokonce i příjemnější. Kdo se cítí jako oběť, má pak také vždy nějaký argument, proč určité věci v jeho životě nefungují. Jak lze tento koloběh ukončit? Odpusť všem, kdo ti způsobili potupu, i když se to stalo tak dávno, že už si to nedokážeš vybavit. Promiň jim to.
Slabiny a nedostatky, o kterých se domníváš, že je máš, nepokládej za špatné. Zvol si k sobě nový, přívětivější přístup podle hesla: Jsem dobrý právě takový, jaký jsem! Řekni si: „Všechno v mém životě mělo smysl. Uvědom si, že neexistuje vítěz, neexistuje někdo nejlepší. Mít otevřené srdce také znamená, že se člověk vystaví strachu, který ještě každého hodně trápí. Postav se svému strachu, že nejsi milován, měj odvahu dělat neobvyklé věci, jichž by ses dříve nikdy neodvážil, protože jsi měl strach z odsouzení a hlubokého pádu. Osvoboď se od svých starých okovů strachu a studu. Převezmi zodpovědnost za sebe samotného, i když tím možná vyděsíš své nejbližší milované nebo je dokonce i rozhněváš. Kdo může vědět, co v tobě skutečně spočívá a co tvá duše nyní chce prožít? Možná, že svou odvahou žít skutečně svůj život dodáš potřebnou sílu i ostatním, aby udělali totéž. S láskou tě podpírám, když potřebuješ pomoc, osuším ti slzy, když budeš plakat nad všemi poraněními, která stále ještě krvácejí. Měj odvahu přijímat sám sebe a odkládat staré vzorce strachu a studu. Poznávej pozemský život jako nádherný zážitek. Miluj sám sebe a Zemi a buď vděčný za tyto zkušenosti. Z tohoto pohledu pozoruj veškeré dění ve svém životě se vztyčenou hlavou.

 

Konchedras 28.9. 2012