Přišlo mailem - FW: Jak zemřel Ježíš - nestydim se to preposlat.

Ježíšův dar lidstvu
(Z pohledu vědy)

Ježíše odsoudili na smrt
ve věku 33 let

Nejhroznějším způsobem doby.
Jen nejhorší zločinci byli popraveni tímto potupným způsobem jako On.
V případě Ježíše to bylo ještě hroznější, protože ani nejhorší zločinci nebyli tak potupeni jako On, aby jim museli přibít končetiny jako Ježíšovi.

Ano, použili 15-20 cm ostré hřeby.

Byla přibita zápěstí a ne dlaně
jako je ve zvyku zobrazovat.

Musel se podpírat o hřeb, kterým byly přibity obě dvě nohy dohromady, tento hřeb byl o mnoho
větší než hřeby, kterými byly přibity ruce.

Více jak 3 hodiny !
Pár minut před smrtí Ježíš již nekrvácel.
Z jeho ran vytékala už jen voda.

V těle dospělého člověka je
3,5 až 5 litrů krve.
Jeho rány byly tak veliké,
že když mu římský voják kopím propíchl hruď
z jeho rány vytekla jen voda a málo krve.

Před ukřižováním, s krvácejícími zády od bičování a krví zalitou tváří od ostnů jeho koruny na hlavě, více jak 2 km vláčel svůj kříž, který vážil asi 40-50 kg, zatím co dav na něj plival a házel po něm kamení.

To všechno Ježíš vytrpěl jen proto, abys měl volnou cestu k Bohu, k Otci všemohoucímu.
Aby všechny Tvé hříchy byly na vždy odpuštěny.
On pro Tebe zemřel !
Pro Tebe, který teď čteš tyto stránky.
Nemysli si, že se obětoval pro druhé, jen pro ty,
kteří chodí do kostela, anebo za mnichy, za faráře, za duchovní anebo za církevní hodnostáře.

Je snadné posílat obrázky, vtipy a porno odpadky, ale Boží slovo a jeho skutky již nemáš odvahu anebo se stydíš odeslat druhým, nebo se bojíš co si o Tobě pomyslí druzí.

Přijmi jedinou pravdu, že Ježíš je jediný, který má moc zachránit svět.
Ukaž každému co se Ježíši stalo jen proto, aby nás všechny ochránil Bůh všemohoucí !

60 sekund s Bohem.
Jedna minuta, využij příležitost! Uvidíme, jestli je Satan schopný nás zastavit !?

Modli se za toho, kdo Ti poslal tuto zprávu následujícím způsobem:
Pane Bože, Ty dobře znáš jeho život, prosím Tě,
žehnej mu láskou všemohoucí, dej mu pokoj, harmonii, pokoru a hojnost !
Pane Bože prosím Tě,
ochraňuj jeho rodinu, jeho práci a jeho plány na tento rok.
Nedopusť Pane, aby podlehl pokušení,
ochraň jej ode všeho zlého.
Ve jménu Ježíše Krista.
Amen

Ježíš řekl:
„Ten, kdo se za mne stydí , i já se jej zřeknu před mým Otcem”

„Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.”
(Fil. 4:13)

Toto je nejjednodušším důkazem.

A M E N

 

Konchedras 9.6.2010