Použití automatického písma

Automatické písmo pochází od bytostí světla a lásky. Nedoceněné je obzvláště, pokud ruka sama píše a lidé si jej pletou s mimomyšlenkovým bezděčným pochodem, kdy se zamyslí. Je to proces, který probíhá, když se naše mysl odpoutá od světa okolo nás, potom je naše vůle ovládána bytostmi, které nám chtějí něco sdělit a nemusejí to být pouze ochránci, ale i bytosti z jiných světů, planet a podobně. Nejsme tady sami, o tom jsem psala několikrát na tomto webu.

Automatické písmo je bezděčný pohyb tužky po papíře, kdy se pouze soustředíme na psaná slova nebo kreslené obrázky. Je to něco jako přenos radiových vln, kdy se přenáší pouze slabé vlnění a ne celý zvuk. Celá myšlenka je dána do drobných pohybů svalů ruky, ne do myšlenek člověka, který píše. Proto je ten člověk sám překvapený, co vlastně píše. Může se stát, že se bytost napojí na osobnost daného člověka a používá jeho sloh, ale ne docela. Je to jiná energie, vyšší a čistší než člověčí. Je to slovo od Universa.

 

Konchedras 21.12. 2012