Plánice

Poutní místo u Plánice

Vlevo od barokního kostela Panny Marie poblíž silnice k Plánici stojí kaplička s pramenem vody. Byla jí připisována zázračná moc, kterou voda získala na přímluvu Panny Marie Nicovské. Svědčí o tom množství proseb, uzdravení a díků napsaných poutníky na na stěnách kaple. Pověst, že se ve studánce zjevovala Panna Marie, byla podnětem ke ke stavbě kostela. Dříve se sem konaly četné pouti.

Černé kameny

Severně od Nicova se rozkládá rozlehlé kákovské polesí s vrchem Kákovský kámen. Podle pověsti tato rulová skála divokých obrysů vznikla, když čert nesplnil úkol, který mu uložil místní polesný, když se mu upsal. Čert měl na místo za jedinou noc přinést velkou horu zlata. Zakokrhal ale kohout a pekelník musel břímě upustit. Zlato zapadlo do země a proměnilo se v dnešní Černé kameny. Tak vznikl i Velký kámen, na němž se dosud ukazují stopy ďáblova řádění. Jeden z padajících kamenů zabil i onoho polesného. Na místě, kde zahynul, měl vytrysknout pramen, který měl léčivou moc. Tím je nynější nicovská studánka.

 

Zdroj: Spirit

Konchedras 20.6. 2010