Nové Hrady

Mezi lidmi se vyprávělo, že do Červené věže přicházeli v noci z podzemí zakletí mniši. Pokud tam někoho našli, obstoupili ho a donutili odpovědět na všetečnou otázku. Zmatený člověk obvykle vyhrkl první, co ho napadlo a odpověď se mnichům pranic nelíbila. Mniši ho sice propustili, ale nešťastník byl pak pronásledován šílenými sny, přízraky a vizemi, které ho obvykle brzy dohnaly ke smrti. Jak praví pověst, kletbu mnichů, kteří měli pykat za jakousi zpronevěru, jíž se dopustili, prý před lety prolomil kovářský tovaryš.

 

Zdroj : Spirit

Konchedras 20.10. 2012