Křivoklátsko

Okolí Křivoklátu a Berounky má své záhady. Kdys zde byla poměrně hustá síť keltských osad, zůstaly však jen vzpomínky, pověsti a zbytky památek. Najdeme zde stopy zvláštních a prastarých lesních bytostí, vládcem tohoto kraje býval totiž duch Dyma. Objevoval se po bouřkách, když se z lesů valily páry.

Tajemný rubáš na oltáři

Starobylá vesnice Hudlice je rozložena na kopci pod mohutným útesem Hudlické skály. Název vesnice prý vznikl od slova Udlice či Undlaicht. Tak prý obyvatelé nazývali undiny, tedy rusalky, strážkyně pramenů, jejichž zpěv se často rozléhal ve skalách. Nedaleko vrcholu skály jsou zbytky jeskyně, kde stával vytesaný kamenný stůl či oltář. Na něm měl ležet rubáš. Jednou za rok o slunovratu sem přicházela tajemná bílá panna, aby udělala na rozešitém rubáši jeden stříbrný steh. Je možné, že Hudlická skála patřila k místům, kde se konaly pradávné věštby.

Chlupaté ryby pod Točníkem

V hradním příkopu pod skálou se skrývá Černé jezírko, které nikdy nevyschlo. Podle pověsti kdysi v jezírku žily zvláštní černé a chlupaté ryby, málokdy se je podařilo polapit. Říkalo se, že jde o zakleté duše lidí. Zajímavá je i legenda o bílé paní z Točníku. Kdysi prý požádala sedláka z nedalekého městečka Žebrák, aby šel v zimě bos sněhem do Prahy a v chrámu sv.Víta se za ni pomodlil. Bílá paní kráčela před ním- našlapoval do jejích stop a zimu necítil. Pak položila dlaň na jeho modlitební knihu a vypálila tam svůj otisk. Tato kniha s černou siluetou prý skutečně existovala. Ve vesnici Bzová, která je kousek od hradu Točník, stával velký  větrný mlýn. V něm se měl při úplňku zjevovat přízrak mnicha, který tu za záhadných okolností zahynul, zabil jej ďábel.

Svatyně boha Veleze na Velízu

Na posvátné hoře Velíz byly nalezeny pazourkové klíny z doby kamenné a také keltské mince. Později zde byla zřejmě svatyně staroslovanského boha Velese. Došlo tu ke zvláštnímu zjevení - v místě nazývaném U sedraného Jana vyděsil v noci lidi větrný výr. Rozmetal jim ohníček a lámal větve stromů. Za vichrem se valil oblak mlhy, v němž se údajně koulely ohnivé sudy.

Zdroj: Spirit

Konchedras 14.10. 2009