Jankov

Ohnivý kohout

Nad Jankovem u Českých Budějovic se zdvíhá táhlý kopec Svatá Trojice. Každou noc se tu zjevoval ohnivý tříhlavý kohout v oslepující záři. Na ochranu proti němu byl na starou borovici zavěšen obraz svaté Trojice, a odtud také kopec získal svoje jméno.

 

Čertovo skalisko

Při úzké lesní silnici vedoucí z Jankova ke Kremži stojí zčernalé Čertovo skalisko. Podle pověsti se tu zjevil jednomu pocestnému ďábel a požádal ho, aby hodil pod skálu klacek, kdykoliv půjde okolo. Pověst tu našla živnou půdu, pod skalou je vždycky velká hromada klacků.

 

Plačící duch na Kozím kamenu

Z Jankova do Kremže vede lesní cesta rozsáhlým pásmem Švéhlan. Je tu velká skála, prý pozůstatek hradu loupeživého rytíře. Byl zabit, a o Dušičkách bloudí jeho duše nad troskami bývalého hradu a žalostně pláče. Zdálky tento pláč připomíná kozí mečení, proto lidé dali tomuto místu název Kozí kámen.

Zdroj : Spirit

Konchedras 22.7. 2010