Hrad Vrabinec u Děčína

Bílá paní na hradě

Podle legendy je duchem majitelky, která zůstala po smrti manžela ve válce na hradě sama se služebnictvem. Hrad oblehlo a dobylo vojsko, služebnictvo bylo pobito, paní spoutána a vhozena do temné hradní kobky. Vojáci hrad potom zapálili a odjeli. Hradní paní nemohla dělat nic než ve svém vězení čekat. Nebylo nikoho, kdo by jí pomohl. Duch vrabinské paní se po čase začal objevovat každý rok v čase vánočním. Od Štědrého dne až do Tří králů obchází zříceniny a naříká.

Duch šlechtice s hejnem havranů

Na hradě měl sídlit rytíř Damián, správce hradu, se třemi dcerami. Damiánovi se jednoho večera nad věží zjevilo zlé znamení, uviděl hejno havranů. Posílil ihned hradní stráže, ale nedělo se nic. Až později se objevili tři rytíři, synové pána ze Střekova, jejichž pověst byla nevalná, provozovali loupežnické řemeslo. Chtěli získat za manželky Damiánovy dcery. Rytíř Damián jejich návrh odmítl, námluvy jim zatrhl, neboť nehodlal spojit svůj rod s bandou neznabohů. Střekovští loupeživí rytíři nachystali pomstu. Dostali se díky podvodu za brány hradu, všechny jeho obyvatele pobili a hrad vyplenili. Damiánovy dcery jim ale unikly, utekly tajnou chodbou. Rozzlobení "nápadníci" začali prohledávat okolí, dívky našli nedaleko Nebočad, kde zůstaly stát nad skalním srázem. Damiánovi dcery neměly kam utéct, než by ale padly do rukou zvrhlíků, vrhly se raději dobrovolně smrti vstříc. Skále se od těch časů říká Dívčí skok.

 

Zdroj: čerpáno ze Spiritu

Konchedras 13.8. 2010