Hrad Přimda

Podle pověsti hrad nechal postavit hrabě z Oldenburka roku 1121.  Ten se zahleděl do císařovy dcery, které rovněž nebyl lhostejný. Mladí lidé tušili, že jejich lásce nebude přáno, a tak hrabě odešel z císařových služeb a hledal místo, kde by zbudoval skrytý a bezpečný hrad, na kterém by se svou vyvolenou mohl v utajení žít. Objevil vrch v lesích a najal čeledíny a dělníky. Hrad rostl a když byla stavba dokončena, bál se hrabě, že by mohli lidé, kteří se na stavbě podíleli, místo jeho útočiště vyzradit. Čeledínům proto přikázal, aby pobili dělníky. Ti krutý rozkaz vykonali a hrabě je pozval na oslavu do sklepení. Byla to však léčka, hrabě za oddanými služebníky ve sklepení zabouchl dubové dveře, zavřel je na petlici a založil oheň. Pak odešel, aby neslyšel nářek mužů umírajících v plamenech. Za krátký čas se mu zdařil i únos císařovy dcery, s níž se na hradě Přimda usadil. Náhoda tomu chtěla, že císař jednou při lovu v hvozdech v česko-bavorském pohraničí zabloudil a hrad objevil. S ozbrojenci se tam posléze vypravil a chtěl si dceru odvést zpět. Nakonec se nechal odměkčit dceřinými nářky a výhružkami, že skočí z hradeb, když ji nenechá žít s jejím vyvoleným. Tak vzal císař hraběte na milost a všichni se společně v míru vrátili ke dvoru. Hrabě z Oldenburka ale neměl klidné spaní. Děsivé tajemství toho, co spáchal, ho tížilo. A naříkající hlasy, které jsou slýchány u zříceniny, mlžné postavy, které se zde zejména za úplňkových nocí zjevují, dokazují, že to, co se tu odehrálo, ještě není zapomenuto.

 

Zdroj: Spirit 40/2012

Konchedras 18.10.2012