Hrad Ostrý u Děčína

Kdysi tu prý skočila dívka v sebevražedném úmyslu do Ploučnice a utopila se. Od té doby se prý na březích řeky zjevuje přízrak urousané bílé panny. Někdo jí ale spatří jako pannu černou, zvláště chlapci, které obdarovává divotvorným proutkem. Ten je potřeba vhodit z Ostrého do Ploučnice a skočit za ním, aby se získala zázračná moc. Chlapec, který všechny tyto body splnil, ale ještě nemá vyhráno. V řece ho totiž může přízrak panny ještě utopit.

Naproti zřícenině hradu, přes řeku, jsou Zlaté jámy, podle pověsti jde o výstupy tajné chodby vedoucí z Benešova nad Ploučnicí ke hradu. Tady se zjevuje přízrak bílé paní, bývalé zámecké paní Matyldy. Byla sem unesena franckým rytířem, který tu pro ni vystavěl hrad. Po letech však Matyldin otec oba našel a s rytířem se bil. Nakonec Matylda v zoufalství skočila do Ploučnice a od těch dob se tu její přízrak zjevuje. V zimě z čedičových skalních štěrbin vystupují teplé páry a lidé si vypravují, že Matylda si v hoře topí a vaří.

Kdysi se na Ostrém usadili dva bratři, loupežníci jménem Paška a Pole. Místu na staré silnici mezi Lovosicemi a Bilinou, kde nejčastěji přepadali pocestné, se začalo podle nich říkat Paškapole. Na hradě nashromáždili velký poklad, který se někde v blízkosti prý ještě skrývá.

Zdroj : Spirit

Konchedras 11.5. 2009